آیا چربی داخل گوش مانع غسل نیست ؟

آیا باید ناف و گوش را در هنگام غسل بشوییم؟

0 925

آیا باید ناف و گوش را در هنگام غسل بشوییم؟آیا چربی داخل گوش مانع غسل نیست ؟

شستن جاهایی از بدن که دیده نمی شود, مثل داخل گوش و بینی , واجب نیست .(۱)

بنابراین , چربی داخل گوش مانع غسل نمی باشد.

جایی را که شک دارد از ظاهر بدن است یا از باطن آن , مثل ناف , شستن آن لازم نیست , ولی احتیاط در شستن است .

بعضی از مراجع عظام معتقدند چنانچه قبلاً از ظاهر بوده , باید بشوید وگرنه واجب نیست .(۲)

واجبات غسل

واجبات غسل که تحقق و صحّت غسل منوط به آنها است عبارت‌اند از:

نیت؛ یعنی قصد تقرب به خدا. بنابراین، غسل بدون قصد قربت باطل است.

استمرار نیت تا پایان غسل.

شستن همه بدن؛ به گونه‌ای که نزد مردم شستن صدق کند. به تصریح برخی، شستن با جریان دادن آب بر پوست، هرچند با کمک دست و مانند آن تحقق می‌یابد.

شستن باطن بدن، مانند داخل چشم، بینی و دهان و آن بخش از گوش که دیده نمی‌شود و نیز زیر ناخنهایی که خیلی بلند نیستند لازم نیست.

شستن بخش‌هایی از ظاهر بدن که دیده می‌شوند ولی به صورت معمول آب به آنها نمی‌رسد (مانند قسمت‌هایی از گوش یا زیر انگشتر) واجب است.

مباشرت؛ بدین معنا که خود غسل کننده، بدن خود را غسل دهد نه دیگری.

پاک بودن بدن هنگام غسل.

آب غسل باید مطلق، پاک و مباح باشد. بنابراین، غسل با آب مضاف، نجس و غصبی باطل است.

مبطلات غسل

بنابر نظر امام خمینی و برخی دیگر از مراجع تقلید

«اگر در بین غسل یا بعد از آن، حَدَث اصغر (چیزی که وضو را باطل می‌کند) مثل بول‌کردن سر بزند، غسل باطل نمی‌شود»،

یعنی انجام دوباره غسل لازم نیست؛ ولی برای نماز (و سایر کارهای مشروط به وضو) باید وضو گرفت.

مبطلات وضو با مبطلات غسل فرق می‌کند. چیزهایی که غسل را باطل می‌کند، آنهایی است که به واسطه آنها غسل واجب می‌شود

مانند:

۱. جنابت

۲. خون حیض

۳. خون استحاضه

۴. خون نفاس.

بنابر نظر برخی دیگر از مراجع تقلید، اگر در بین غسل، حَدَث اصغر (چیزی که وضو را باطل می‌کند) رخ دهد،

غسل را باید از سر گرفت و برای کارهای مشروط به طهارت وضو هم بگیرد

_____________

منابع

۱.توضیح المسائل مراجع , ج ۱ ص ۲۳۵ مسئلهء ۳۷۴
۲.همان , مسئلهء ۳۷۵

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.