انجام دادن دو غسل در روز جمعه مانعی دارد؟

0 49

‌انجام دادن دو یا چند نوع غسل مانند غسل جمعه و جنابت در یک روز اشکالی ندارد و می توان هر دو را نیت کرد و یک غسل انجام داد.
هر غسلی را می توان به دو شکل انجام داد:
۱- غسل ارتماسی.
۲- غسل ترتیبی.
اگر کسی بخواهد غسل جمعه یا جنابت انجام دهد به شکل غسل ترتیبی، نیت می کند: غسل ترتیبی جمعه به جا می آورم قربهً الی الله، یا غسل ترتیبی جنابت به جا می آورم قربهً الی الله.
ابتدا سر و گردن و بعد طرف راست و بعد نیمه چپ بدن را می شویید.

منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.