ایا بول کردن پیش از انجام غسل واجب است ؟

0 33

لازم نیست انسان برای غسل بول کند. بول کردن قبل از غسل جهت پاک شدن مجرا از منی است (استبرا) و این کار بدین جهت است که اگر پس از غسل رطوبتی از انسان خارج شد حکم به منی نشود و لذا نیاز به غسل دوباره نباشد. هم چنین اگر استبرا از بول هم کرده باشید آن رطوبت در حکم بول هم نیست و پاک است و لذا نیازی به آب کشیدن لباس و بدن هم نیست و احتیاج به وضو هم ندارید.

منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.