اگر بعد از غسل , انسان متوجه شود لایه ای از رسوبات نوره روی ناخن اوست چه حکمی دارد؟

0 50

اگر مانع از رسیدن آب باشد و لایه طرف راست بوده همان مقدار از طرف راست و تمام طرف چپ را دوباره غسل دهد و اگر طرف چپ بوده همان مقدار لایه را بر طرف نماید و همان جا را به نیت غسل بشوید غسل او صحیح استو اگر مانع از رسیدن آب نبوده غسل او اشکال ندارد.

منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.