فردی که قسمتی از بدنش زخم است باید چگونه وضو یا غسل نماید؟

1 5,964

فردی که قسمتی از بدنش زخم است باید چگونه وضو یا غسل نماید؟

سؤال کاربر فردی که قسمتی از بدنش زخم است باید چگونه وضو یا غسل نماید ؟

باتوجه به اینکه نام مرجع تقلید خود را ذکر نکردید جواب سؤال شما را از کتاب اجوبه الاستفتائات آیت ا…خامنه ای

و توضیح المسائل حضرت امام”ره” که قابل استفاده برای مقلدین آیت ا…خامنه ای در صورت عدم اختلاف می باشد، انتخاب نمودیم.

مسأله ۳۲۴ ـ

اگر در یکی از جاهای وضو، زخم یا دمل یا شکستگی باشد چنانچه روی آن باز است وآب برای آن ضرر ندارد باید بطور معمول وضو گرفت.

(توضیح المسائل امام خمینی”ره”)

مسأله ۳۲۵ ـ

اگر زخم یا دمل یا شکستگی در صورت و دستها باشد و روی آن باز باشد وآب ریختن روی آن ضرر داشته باشد

اگر اطراف آنرا بشوید کافی است ولی چنانچه کشیدن دست تر برآن ضرر ندارد بهتر آن است که دست تر برآن بکشد

وبعد پارچه پاکی روی آن بگذارد ودست تر را روی پارچه هم بکشد.

اگر این مقدار هم ضرر دارد یا زخم نجس است ونمی شود آب کشید باید اطراف زخم را به طوری که در وضو گفته شد

از بالابه پایین بشوید وبنابراحتیاط مستحب پارچه پاکی روی زخم بگذارد ودست تر روی آن بکشد

واگر گذاشتن پارچه ممکن نیست شستن اطراف زخم کافی است ودر هر صورت تیمم لازم نیست.

(توضیح المسائل امام خمینی”ره”)

مسأله ۳۲۶ ـ

اگرزخم یا دمل یا شکستگی درجلوی سریاروی پاها باشد وروی آن باز باشد

چنانچه نتواند آن را مسح کند باید پارچه پاکی روی آن بگذارد وروی پارچه را با تری آب وضو که در دست مانده مسح کند

وبنابراحتیاط مستحب تیمم هم بنماید واگر گذاشتن پارچه ممکن نباشد باید به جای وضو تیمم کند

وبهتر است یک وضو بدون مسح هم بگیرد

(توضیح المسائل امام خمینی”ره”)

+همچنین بخوانید: احکام کاشت،کاور یا لمینت ناخن

س ۱۴۱ ـ

کسی که در اعضای وضوی او زخم یا شکستگی باشد چه وظیفه ای دارد؟

ج : اگر دراعضای وضو زخم یا شکستگی است وروی آن باز باشد وآب برای آن ضرر ندارد، باید آن را بشوید واگر شستن آن مضر است

باید اطراف آن را بشوید. واحتیاط آن است که اگر کشیدن دست تر بر‌آن ضرر ندارد، دست تر برآن بکشد.

(جلد۱،اجوبه الاستفتائات حضرت آیت ا…خامنه ای)

س ۱۴۲ ـ

کسی که محل مسح او زخم است چه وظیفه ای دارد؟

ج : اگر نمی تواند روی زخم محل مسح دست تر بکشد باید به جای وضو تیمم کند

ولی در صورتی که می تواند پارچه ای روی زخم قرار دهد وبرآن دست بکشد

احتیاط آن است که علاوه بر تیمم، وضو نیز با چنین مسحی بگیرد.

(جلد۱،اجوبه الاستفتائات حضرت آیت ا…خامنه ای).

مسأله ۳۳۹ ـ

غسل جبیره ای مثل وضوی جبیره ای است ولی باید آنرا ترتیبی بجا آورند

واگر ارتماسی انجام دهند باطل است.

(توضیح المسائل حضرت امام”ره”)

– چیزی که با آن زخم وشکسته را می بندند ودوائی که روی زخم ومانند آن می گذارند جبیره نامیده می شود

(توضیح المسائل،ص۶۳)

س ۱۴۴ ـ

کسی که در یکی از اعضای وضویش زخمی وجود دارد که حتی اگر جبیره هم برروی آن قرار دهد دائماً از آن خون می آید، چگونه وضو بگیرد؟

ج : واجب است جبیره ای را بر روی زخم بگذارد که خون ازآن بیرون نمی آید(‌مثل نایلون).(اجوبه الاستفتائات،ج۱)

منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی

1 نظر
  1. ناشناس می گوید

    اگه کسی دسش تازه عمل کرده باشع بعد بخاد غسل حیض بریزه باید چیکار کنه اب نباید به زخم بخوره

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.