فرق نماز با غسل از نظر ارتماسی چیست ؟

0 55

این سؤال شما یک وجه اشتراک دارد و یک وجه افتراق: 
وجه اشتراک: ۱ـ هر دو، غسل و نماز عبادی می باشند.مسئله ۳۵۸ و ۳۵۷ ، ص۱۳۷. آدرس نماز، احکام نماز ص۲۶۹. 
۲ـ هر دو قصد قربت لازم دارند. مسئله ۳۵۸، ص۱۳۷. مسئله ۹۴۷،۹۴۳. ص۷ـ۳۵۶. 
۳ـ هر دو نیت لازم دارند. مسئله ۳۵۸، ص۱۳۷. 
۴ـ اگر آب غسل و زمین و لباس غصبی باشد، غسل و نماز باطل است. مسئله۱۱۲۶، ص۷-۴۱۶. 
۵ـ اگر خلل عمدی در غسل و نماز ایجاد شود، غسل و نماز باطل است. مسئله ۳۸۰، ص۱۴۳. 
۶ـ هر دو واجب است ولی نماز واجب نفسی(خود نماز واجب است) ولی غسل واجب مقدمی (غیری)(برای انجام واجب دیگر واجب است). مسئله ۳۵۷، ص۱۳۷. آدرس نماز ص۲۶۹، احکام نماز. 
۷ـ همان طور که نماز مستحبی داریم، غسل مستحبی هم داریم مثل غسل شب قدر … . مسئله ۶۴۴ ص۱۳۷/ ص۲۸۷. 
۸ـ در غسل باید تمام بدن پاک باشد و در نماز هم همینطور مسئله ۳۷۲، ص۱۴۱. توضیح المسائل مراجع عظام. 
وجه افتراق نماز و غسل: 
۱ـ نماز قضا می شود ولی غسل قضاء ندارد هر موقع غسل کردی درست است. ص ۵۰۵، مسئله۱۳۷۰. 
۲ـ در نماز موالات شرط است ولی در غسل ترتیبی شرط نیست ولی در غسل ارتماسی شرط است. مسائل ۳۸۰ و ۱۱۴، صفحات۱۴۴ و ۴۱۱. 
۳ـ نماز واجب نفسی ولی غسل واجب غیری (مقدمی) یعنی برای نمازواجب می شود ولی غسل فی حد ذاته مستحب است. مسئله ۳۵۷، ص۱۳۷ / مسئله۱۱۲۶، ص۲۶۹. 
۴ـ نماز وقت (اختصاصی، مشترک، فضیلت) دارد ولی غسل در تمام وقت مستحب است ولی برای ادای نماز و دخول به مسجد و مس قرآن و اسم جلاله و … واجب می شود. مسئله ۳۵۷،۳۵۹ ص۱۳۷ / بحث نماز ص۲۸۹، مسئله۲۶۸. 
۵ـ در بین نماز حق نماز حق نداری غیر از اعمال نماز کار دیگری انجام بدهی ولی در غسل چنین شرطی وجود ندارد. مسئله ۳۸۰، ص۱۴۴ / مسئله ۱۱۲۶، ص۳۵۷. 
۶ـ تداخل در نماز درست نیست ولی تداخل در غسل مانعی ندارد، مثل این که کسی هم غسل جنابت، غسل مس میت و غسل حیض و … می تواند با یک غسل همه را نیت بکند. مسئله ۳۸۹، ص۱۴۶. 
با غسل جنابت ارتماسی و ترتیبی می توانی نماز بخوانی و وضو لازم ندارد. و در بقیه غسلها چه واجب و چه مستحب اختلافی است. 
اصل مسئله: کسی که غسل جنابت کرده (چه واجب و چه مستحب) نباید برای نماز وضو بگیرد ولی با غسل های دیگر نمی شودنماز خواند (اختلافی است، مراجعه به مرجع خود نماید) و بای وضو هم بگیرید. 
مسئله ۳۹۱ ،ص۱۴۷ توضیح المسائل مراجع عظام. 

منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.