غسل مس میت را توضیح دهید؟

0 120

 اگر انسان بدن میتی را بعد از سرد شدن تمام بدن و قبل از اینکه سه غسل او تمام شود مس نماید اگر چه ناخن و موی خود را به ناخن یا موی میت برساند باید غسل مس میت نماید و فرق نمی کند در خواب مس کند یا در بیداری با اختیار باشد یا بدون اختیار و طریق آن مانند غسل جنابت و غسل های دیگر است یعنی بعد از نیت اگر غسل ترتیبی انجام می دهد اول سر و گردن و بعد طرف راست بدن به طور کامل و سپس طرف چپ را کامل بشوید و اگر غسل ارتماسی است بعد از نیت یک مرتبه که در آب فرو رود که آب همه بدن را بگیرد کافی است، (توضیح المسائل، ج ۱، ص ۲۹۲).

منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.