آیا زن و مرد می‏توانند خودشان صیغه ازدواج را به فارسی بخوانند یا اینکه باید وکیل بگیرند تا عربی خوانده شود؟

0 28

آیات عظام امام، سیستانی، صافی، مکارم، نوری و وحید{ اگر نمی‏توانند خودشان به صورت عربی صحیح بخوانند، می‏توانند به فارسی و یا هر زبان دیگری صیغه را اجرا کنند؛ ولی باید در همان زبان، لفظی را بگویند که معنای «زوجت» و «قبلت» را بفهماند و لازم نیست وکیل بگیرند }توضیح‏المسائل مراجع، م ۲۳۷۰؛ آیت‏الله وحید، توضیح‏المسائل، م ۲۴۳۴؛ آیت‏الله نوری، توضیح‏المسائل، م ۲۳۶۶ آیات عظام تبریزی و فاضل{ اگر نمی‏توانند خودشان به صورت عربی صحیح بخوانند، چنانچه گرفتن وکیل برایشان ممکن باشد – بنابر احتیاط واجب – باید وکیل بگیرند و اگر ممکن نیست، می‏توانند خودشان به زبان فارسی و یا هر زبان دیگری صیغه را اجرا کنند؛ ولی باید در همان زبان، لفظی را بگویند که معنای «زوجت» و «قبلت» را بفهماند }توضیح‏المسائل مراجع، م ۲۳۷۰ آیت‏الله بهجت{ خواندن عقد نکاح به زبان فارسی ویا هر زبان دیگری جایز است؛ هر چند توانایی بر خواندن زبان عربی هم داشته باشند و وکیل گرفتن لازم نیست }آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل مراجع، م ۲۳۷۰. 
۲۸–اجرای صیغه-صیغه عقد موقت-احکام ازدواج 

منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.