ادراک نظری و ادراک عملی یعنی چه و چه تفاوتی با هم دارند؟

0 2,539

ادراک نظری و ادراک عملی یعنی چه و چه تفاوتی با هم دارند؟

ادراک یعنی آنچه انسان درک می کند، ادراکها و دانسته های انسان در یک تقسیم بندی به طور کلی دو نوع است: یکی ادراک های نظری و دیگری ادراک های عملی.

ادراکهای نظری به یافته هایی می گویند که از هست و نیست ها حکایت می کند و مستقیماً به عمل انسان مربوط نمی شود. یعنی انسان را ملزم به انجام یا ترک کاری نمی کند. مانند: خورشید روشن است، ماه به دور زمین می گردد، آب در دمای خاصی به جوش می آید. هوا گرم است. خداوند حکیم و توانا است و …

ادراکهای عملی به یافته ها و دانسته هایی گفته می شود که انسان را ملزم به انجام یا ترک کاری می کند. یعنی از باید ها و نباید ها و شایسته ها نشایسته ها حکایت می کند. مثل: در هوای سرد باید لباس گرم بپوشیم. نباید دروغ بگوییم. بهتر است فلان کار را انجام بدهیم. و …

البته گاهی ادراکات نظری مبنای ادراکات عملی قرار می گیرد. مثلاً وقتی می دانیم که خداوند دستوراتی برای انسان وضع کرده است. بر این اساس می فهمیم که اطاعت از دستورات خدا لازم و واجب است و باید کاری انجام دهیم. مثلاً از این دستورات اطلاع حاصل کنیم و به آن ها عمل کنیم.

با بیانات فوق روشن شد که تفاوت این دو نوع ادراک در این است که:
ادراک نظری از مقوله ی اِخبار (گزارش و خبر دادن از یک واقعیت موجود) است. اما ادراک عملی از مقوله انشاء.
ادراکهای نظری مجموعه تصورات و تصدیق ها است. اما ادراکهای عملی مجموعه احکام و بایدها و نبایدها است.

اضافه می کنم که ادراک نظری و عملی را عقل نظری و عملی هم می گویند. و دانشی که به بحث در زمینه ادراکات نظری می پردازد “حکمت نظری” نامیده می شود و دانشی که در زمینه ادراکات عملی بحث می کند “حکمت عملی” یا “اخلاق” نامیده می شود.

منبع : پرسمان قرآن

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.