در چه مواردی رضایت و اجازه پدر برای ازدواج دختر لازم نمیباشد ؟

0 62

در چه مواردی رضایت و اجازه پدر برای ازدواج دختر لازم نمیباشد ؟

سوال ۱ :

در صورتى که دختر و پسری هم کفو باشند ؛ ولى پدر دختر مخالف ازدواج آنها باشد، آیا باز هم رضایت او لازم است (باید توجه داشت دختر بالغ و رشیده است و نیاز به ازدواج دارد)؟

پاسخ :

همه مراجع (به جزبهجت، خامنه  اى، صافى و تبریزى): اگر پسر – شرعا و عرفا – کفو و همتاى دختر باشد، رضایت و اجازه پدر لازم نیست.(۱)

آیات عظام بهجت و تبریزى: اگر پسر – شرعا و عرفا – کفو و همتاى دختر بوده و ازدواج به مصلحت او باشد، اجازه و رضایت پدر لازم نیست.[۲]

آیات عظام خامنه  اى و صافى: اگر پسر – شرعا و عرفا – کفو و همتاى دختر باشد و کفو دیگرى نیز پیدا نشود، اجازه و رضایت پدر لازم نیست.[۳]

سوال ۲ :

منظوراز دختر بالغ رشیده چیست؟ معمولاً در چه سنى به این حد مى  رسد؟

پاسخ :

همه مراجع: دختر رشیده، به دخترى مى  گویند که منفعت و مصلحت زندگى خویش را به خوبى تشخیص دهد ودر امر ازدواج تنها تحت تأثیر غریزه جنسى و عاطفه خود قرار نگیرد. این امر در اشخاص مختلف تفاوت پیدا مى  کند و امکان ندارد سن خاصى را براى آنان تعیین کرد.(۴)

سوال ۳ :

با یک دخترى (رشیده) رابطه نامشروع داشتم که موجب بى  عفتى ایشان گردیده!! آیا بدون اجازه و رضایت پدر ایشان مى  توانم با او ازدواج کنم؟

پاسخ:

همه مراجع (به جز بهجت و سیستانى): آرى، در اینجا اجازه و رضایت لازم نیست.[۵]

آیات عظام بهجت و سیستانى: باید با اذن پدر یا جدّ پدرى باشد.[۶]

___________________

منابع :

۱/ نورى، توضیح  المسائل، م ۲۳۷۳ ؛ صافى، هدایه العباد، ج ۲، اولیاء العقد، م ۲؛ امام، فاضل و مکارم، تعلیقات على العروه، اولیاء العقد، م ۱ ؛ سیستانى،توضیح  المسائل مراجع، م ۲۳۷۷ ؛ دفتر: آیه اللّه  وحید.

۲/ بهجت، توضیح  المسائل مراجع، م ۲۳۷۷ ؛ تبریزى، استفتائات، س ۱۴۵۶ و صراطالنجاه، ج ۲، س ۱۱۳۰.

۳/ خامنه  اى، استفتاء، س ۵۴ ؛ صافى، هدایه  العباد، ج ۲، اولیاء العقد، م ۲ وجامع  الاحکام، ج ۲، س ۱۲۶۰.

۴/ تبریزى، صراط النجاه، ج ۵، س ۵۰۵ و ۵۰۶ و ۵۰۲ و دفتر: همه مراجع.

۵/ خامنه  اى، استفتاء، س ۸۴ ؛ مکارم، استفتائات ج ۲، س ۹۱۶ و تعلیقات علىالعروه، اولیاء العقد، م ۲ ؛ وحید، منهاج الصالحین، ج ۳ م ۱۲۳۷ ؛ فاضل،
جامع المسائل، ج ۱، س ۱۴۴۰ ؛ تبریزى، استفتائات، س ۱۴۶۶ ؛ امام، تعلیقات على العروه، اولیاء العقد، م ۲۴ ؛ نورى، توضیح المسائل، م ۲۳۷۲ و دفتر: آیه اللّه  صافى.

۶/ سیستانى، منهاج الصالحین، ج ۲، النکاح، م ۶۹ و ۷۰ ؛ بهجت، توضیح المسائل، م ۱۸۹۱.

منبع :سایت پرسمان

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.