قسم خوردن در اسلام چه حکمی دارد

0 45

سؤال ۱: قسم از نظر شرعی چگونه است و مخالفت با آن چه حکمی دارد؟
جواب: اینکه انسان قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترک کند مثلاًقسم بخورد که روزه بگیرد، یا دود استعمال نکند، چنانچه عمداً مخالفت کند، باید کفاره بدهد، یعنی یک بنده آزاد کند، یا ده فقیر را سیر کند، یا آنان را بپو شاند، و اگر اینها را نتواند باید سه روز روزه بگیرد. (ر.ک: توضیح المسائل امام (ره)، ص ۲۶۷۰)

سؤال ۲:قسم خوردن چند شرط دارد تا از نظر شرعی صحیح واقع گردد؟
جواب: چند شرط دارد:
۱ـ کسی که قسم می‌خورد باید بالغ و عاقل باشد و همچنین ممنوع از تصرف در مال خود نباشد و آن را از روی قصد و اختیار بخورد.
۲ ـ کاری را که قسم می‌خورد انجام دهد، باید حرام و مکروه نباشد و کاری را که قسم می‌خورد ترک کند، باید واجب و مستحب نباشد و اگرقسم بخورد که کار مباحی را بجا آورد باید ترک آن در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد.
۳ ـ به یکی از اسامی خداوند عالم قسم بخورد که به غیر ذات مقدس او گفته نمی‌شود مانند: خدا، الله و….
۴ ـ آن را به زبان بیاورد و اگر بنویسد یا در قلبش آن را قصد کند صحیح نیست.
۵ ـ عمل کردن بهقسم برای او ممکن باشد. (ر.ک: توضیح المسائل حضرت امام (ره)، ص ۲۶۷۱)

سؤال ۳: اگر انسان از روی فراموشی یا ناچاری به قسم عمل نکند آیا کفاره بر ذمه او می‌آید؟
جواب: خیر کفاره براو واجب نمی‌شود. (ر.ک: توضیح المسائل امام (ره)، ص ۲۶۷۴)

سؤال ۴: اگر کسی بدون اجازه‌ پدرش قسم بخورد که کار حرامی را انجام ندهد و بعد انجام دهد کفاره بر او واجب می‌شود؟ و آیا بار اول کفاره واجب است یا دفعات بعد هم باید کفاره بدهد؟
جواب: اجازه شرط نیست و اگرقسم شرعی بوده کفاره دارد و بعد از مخالفت قسم برای مرتبه بعد کفاره واجب نیست. (ر.ک: استفتاثات امام (ره)، ج ۲، ص ۴۵۶)

سؤال ۵: در فیلم‌های ایرانی بازیگران قسمهای زیادی می‌خورند این نوع قسمها چه حکمی دارد؟
جواب:قسمبدون قصد جد، اثر شرعی ندارد. البته بدون ضرورت شرعی مکروه است. (ر.ک: توضیح المسائل ۱۲ مرجع، م ۲۶۷۱)

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.