استفتائات مسائل اخلاقی

0 33

سؤال ۱: همسفر شدن با افراد بی نماز چه حکمی از لحاظ اخلاقی دارد؟
جواب: چنانچه احتمال ارشاد و تأثیر نهی از منکر در آنها می دهید اشکال ندارد و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر می باشد. (ر.ک استفتائات امام (ره), ج۱, ص۴۸۹)

سؤال ۲: عدالت یک شخص چگونه ثابت می شود تا اینکه شهادت او به نفع و یا ضرر مسلمین پذیرفته شود؟
جواب: عادل کسی است که با ملکه عدالت کارهایی را که بر او واجب است به جا آورد و کارهایی را که بر او حرام است ترک کند و ملکه عدالت عبارت است از حالتی که شخص را وادار به اطاعت و ترک معصیت نماید و نشانه آن این است که اگر از اهل محل یا همسایگان او با کسانی که با او معاشرت دارند حال او را بپرسند خوبی او را تصدیق نمایند. (تحریر الوسیله امام (ره), ج۱, ص۲۷۴ ـ توضیح المسائل مراجع, ج۱, م ۲ فتوای آیات عظام گلپایگانی و صافی)

سؤال ۳: اگر انسان توبه کند آیا تمامی نمازها و روزه ها که بر ذمه اش است بخشیده می شود؟ اصولاً شرایط توبه کردن چیست؟
جواب: با توبه و پشیمان شدن از عمل خلاف خداوند متعال گناه او را می بخشد لکن یکی از شرایط توبه آن است که در مواردی جبران اشتباه بشود و تنها پشیمانی کافی نیست مثلاً اگر روزه ای گرفته نشده یا نمازی قضا شده است باید قضای نماز و روزه انجام گیرد و از خداوند طلب مغفرت گردد و یا اگر مالی از دیگری به سرقت رفته یا ضرری به کسی وارد شده است باید آن ضرر مالی جبران شود و از گناه آن توبه شود و در مورد غیبت اگر مفسده ای ندارد از شخص غیبت شده عذرخواهی شود و اگر عذرخواهی موجب ناراحتی بیشتر می گردد برای او از خداوند متعالی طلب مغفرت نماید. (ر.ک استفتائات امام (ره), ج۱, ص۱۸۱, س۱۹۸)

سؤال ۴: آیا غیبت فاسق جایز است؟ کسی که ریش خود را با تیغ می زند غیبت او جایز است؟
جواب: بلی غیبت فاسق در خصوص گناهی که علناً مرتکب می شود اشکال ندارد.

سؤال ۵: اگر انسان توبه خود را بشکند آیا باز هم می تواند توبه کند؟ و در مقابل چه عملی باید انجام دهد؟
جواب: راه توبه همیشه بر روی انسان باز است و انسان در هر زمانی و مکانی می تواند توبه کند البته توبه باید به گونه ای باشد که انسان واقعاً از کارهای بد گذشته خود نادم باشد و از خدا بخواهد که به او توفیق عبادت و ترک معصیت بدهد و همیشه خودش را به خدا بسپارد و اگر در گذشته عبادت واجبی را ترک کرده قضا کند و حقوق الناس را که بر ذمه دارد بپردازد, خداوند به همه توفیق توبه را عنایت بفرماید. (ر.ک استفتائات امام (ره), ج۳, ص۵۸۵)

سؤال ۶: اگر فردی در جمع, سیگار استعمال کند و هوای مشترک همه افراد را آلوده کند و موجب ناراحتی و اعتراض دیگران را فراهم کند ادامه استعمال دخانیات از لحاظ اخلاقی چه حکمی دارد؟
جواب: لازم است که موجبات اذیت دیگران را فراهم نکند و به خواست دیگران احترام بگذارد. و چنانچه این کار موجب ایذاء مؤمنی گردد حرام است.

سؤال ۷: اگر دو نفر همجنس با هم دوست صمیمی باشند و به صرف علاقه ای که به هم دیگر دارند گاهی اوقات همدیگر را ببوسند یا در آغوش بگیرند از نظر شرعی گناهی متوجه آنهاست؟
جواب: بوسیدن و در آغوش گرفتن و هر عملی از این قبیل با قصد لذت شهوانی و یا خوف مفسده حرام است و باید از آن اجتناب شود. (ر.ک تحریر الوسیله امام (ره), ج۲, ص۲۱۶ و ۲۱۷)

سؤال ۸: مشاهده می شود در برخی محافل خواهران به نام انجمن های قرآنی به غیبت و تهمت زدن به این و آن می پردازند آیا این کار از لحاظ اخلاقی حرام نیست؟
جواب: غیبت و تهمت حرام است و سزاوار است کسانی که در مجلس قرآن شرکت می کنند بیشتر از دیگران رعایت این مسأله را بنمایند. (ر.ک استفتائات امام (ره), ج۳, ص۵۸۷ و ۵۸۸)

سؤال ۹: رهنمودهایی را برای ترک معصیت و حضور قلب در نماز بیان فرمایید؟
جواب: بهترین توصیه برای ترک معصیت آن است که همواره خداوند متعال را ناظر بر اعمال خود بدانید که اگر کسی عظمت پروردگار و حضور او را در نظر داشته باشد قطعاً مرتکب معصیت نخواهد شد و برای حضور قلب در نماز, وضو گرفتن شاداب, نماز در اول وقت, نماز در جایگاه خلوت, توجه به معانی کلمات و الفاظی که قرائت می کنید تأثیر فراوان دارد خداوند متعال همواره توفیق عبادت و بندگی نصیب شما فرماید.

سؤال ۱۰: یک دختر تا چه حد و اندازه از لحاظ اخلاقی باید تابع پدر و مادر خود باشد و طبق شرع اسلام تا چه حد آزادی دارد؟
جواب: اختیار فرزند پس از بلوغ و رشد با خود اوست اما در مواردی که پدر و مادر امر به کاری می کنند و از ترک آن توسط فرزند اذیت می شوند فرزند باید نظر ایشان را تأمین نماید مگر در مواردی که خواسته ایشان ترک واجب یا فعل حرام باشد که در آن صورت اطاعت آنان لازم است قابل ذکر است که پدر و مادر خیر و صلاح فرزند را می خواهند و اگر در مواردی متوجه اشتباه ایشان می شوید با استدلال و سخن متین و آرام رفع شبهه نمایید و هرگز در مقابل ایشان موضع خصمانه نگیرید که به ضرر دنیا و آخرت شما خواهد بود و از نظر اخلاقی صحیح نیست. (ر.ک استفتائات امام (ره), ج۳, ص۵۹۵ و ۵۹۶)

سؤال ۱۱: نوع برخورد ما در برابر اهل تسنن در مورد مسائل شرعی از لحاظ اخلاقی را بیان کنید؟
جواب: اعمال عبادی را مطابق نظر شیعه و با دقت انجام دهید و نسبت به اهل تسنن هم با ملاطفت و مهربانی رفتار نمایید و از توهین به آنها بپرهیزید و در مواقع مناسب ایشان را به حقایق تشیع راهنمایی نمایید البته لازمه ی این کار آن است که خود شما نسبت به اعتقادات خود مطالعه کافی داشته باشید و چنانچه شبهه ای پیش آمد که از پاسخگویی به آن عاجز بودید با ما تماس بگیرید تا شما را با پاسخ صحیح آن آشنا نماییم.

سؤال ۱۲: گاهی سؤال می شود با وجود اینکه اسلام هر گونه تبعیض نژادی را برانداخته است چرا در مصرف خمس و زکات بین سادات و غیر سادات فرق می گذارد؟ آیا این نوعی از تبعیض نژادی نیست؟
جواب: تبعیض نژادی نیست, و مصرف وجوه شرعیه به نظر حاکم شرع و با ضوابط خاصی است, و سادات را شرع از زکات ممنوع کرده است. (استفتائات حضرت امام (ره), ج۳, ص۶۱۶)

سؤال ۱۳: ارحامی که صله‌ آنها واجب است شامل چه کسانی می شوند؟
جواب: ارحام شامل کلیه کسانی می شود که در طبقات ارث قرار می گیرند از جمله، والدین، فرزندان، عموها، خاله ها، عمه ها، دائی ها و فرزندان آنها. (ر.ک، استفتائات آیت الله تبریزی، ص۵۰۰، صله رحم)

سؤال ۱۴: آیا صله رحم (مهمانی، که انسان را به گناه آلوده می کند مثلاً گوش دادن به موسیقی حرام، خوردن خوراکی که از پول خمس و زکات نداده باشد یا از طریق ربا بدست می آید) صحیح است یا خیر؟
جواب: صله رحم اگر چه مورد تأکید فراوان است لکن در صورتیکه موجب معصیت شود جایز نیست. البته اگر احتمال تأثیر نهی از منکر در آنها داده شود ارتباط را نباید قطع کرد و باید سعی شود بتدریج آنها را به طریق صحیح هدایت نمود. واضح است که این مقدار ارتباط نیز نباید موجب معصیت برای خود شخص گردد. و نسبت به خوراکی در خانه دیگران، اگر تعیین به تعلق خمس و زکات به عین غذا نداشته باشید تصرف در آن مانعی ندارد. (ر.ک، استفتائات آیت الله تبریزی، ص۵۰۰، صله رحم)

سؤال ۱۵: آیا می شود گاهی بنا به مصلحت دروغ گفت یا خیر؟
جواب: دروغ از گناهان کبیره است و مصلحت اندیشی موجب رفع حرمت نمی شود، بلی مواردی استثناء شده که در کتب اخلاقی مذکور است. (استفتائات حضرت امام(ره)، ج۲، ص۶۱۶-۶۱۷)

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.