احکام شیر دادن بچه

0 226

سؤال ۱: فرزند رضاعی با چه کسانی محرم می گردد؟
جواب: ۱. خود زن و او را مادر رضاعی می گویند

۲. شوهر زن که شیر مال اوست و او را پدر رضاعی گویند.

۳. پدر و مادر آن زن و هر چه بالا روند

۴. بچه هائی که از آن زن به دنیا آمده اند.

۵. بچه های اولاد آن زن هر چه پایین روند.

۶. خواهر و برادر آن زن اگر چه رضاعی باشند.

۷. عمو و عمه آن زن.

۸. دائی و خاله آن زن.

۹. اولاد شوهر آن زن که شیر مال آن شوهر است، هر چه پایین روند.

۱۰. پدر و مادر شوهر آن زن که شیر مال آن شوهر است، هر چه بالا روند.

۱۱. خواهر و برادر شوهر

۱۲. عمو و عمه و دائی و خاله شوهر و هر چه بالا روند. و… (توضیح المسائل حضرت امام(ره)، ص۳۳۸ مسأله۲۴۶۴)

سؤال ۲: اگر زنی بچه دختر خود را شیر دهد آیا مرتکب فعل حرامی شده است؟
جواب: اگر زنی بچه دختر خود را شیر دهد، آن دختر به شوهر خود حرام می شود ولی اگر زن بچه پسر خود را شیر دهد، زن پسرش که مادر آن طفل شیر خوار است بر شوهر خود حرام نمی شود. (توضیح المسائل حضرت امام(ره)، مسأله۲۴۷۲)

سؤال ۳: شرایط شیر دادنی که علت محرم شدن است را بیان کنید؟
جواب: شیر دادنی که علت محرم شدن است هشت شرط دارد:
۱. بچه، شیر زن زنده را بخورد

۲. شیر آن زن از حرام نباشد، پس اگر شیر بچه ای را که از زنا بدنیا آمده به بچه دیگر بدهند، بواسطه آن شیر، بچه به کسی محرم نمی شود

۳. بچه شیر را از پستان بمکد

۴. شیر، خالص و با چیز دیگر مخلوط نباشد

۵. شیر از یک شوهر باشد، پس اگر زن شیر دهی را طلاق دهند بعد شوهر دیگری کند و از او آبستن شود و تا موقع زائیدن، شیری که از شوهر اول داشته باقی باشد و مثلاً هشت دفعه پیش از زائیدن از شیر شوهر اول و هفت دفعه بعد از زائیدن از شیر شوهر دوم به بچه ای بدهند آن بچه به کسی محرم نمی شود

۶. بچه بواسطه مرض شیر را قی نکند

۷. پانزده مرتبه، یا یک شبانه روز بطوری که شیر سیر بخورد یا مقداری شیر به او بدهند که بگویند از آن شیر استخوانش محکم شده و گوشت در بدنش روئیده است

۸. دو سال بچه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال، او را شیر دهند به کسی محرم نمی شود. در بین پانزده مرتبه نباید شیر زن دیگری را بخورد و اگر یک شبانه روز را انتخاب می کنند نباید غذا و شیر دیگری را در این مدت بخورد. (توضیح المسائل حضرت امام(ره)، مسأله۲۴۷۴)

سؤال ۴: آیا زن می تواند بواسطه شیر دادن فرزند خود از شوهر خود مزد بگیرد؟
جواب: بلی می تواند مزد طلب نماید ولی سزاوار است که مادر برای شیر دادن از شوهر خود مزد نگیرد ولی خوب است که شوهر خود مزد بدهد. (توضیح المسائل حضرت امام(ره)، مسأله۲۴۸۷)

سؤال ۵: زنی که می خواهد بچه را شیر دهد مستحب است چه شرایطی داشته باشد؟
جواب: مستحب است دایه ای که برای طفل می گیرند، دوازده امامی و دارای عقل و عفت و صورت نیکو باشد و مکروه است کم عقل و غیر دوازده امامی یا بد صورت یا بد خلق یا زنا زاده باشد.(توضیح المسائل حضرت امام(ره)، مسأله۲۴۸۸)

سؤال ۶: اگر کسی بخواهد با زن برادرش محرم شود چه باید بکند؟
جواب: باید دختر شیرخواری را برای خود صیغه کند و زن برادرش آن دختر را شیر دهد و در این صورت زن برادر به او محرم می گردد. (توضیح المسائل حضرت امام(ره)، مسأله۲۴۹۳)

سؤال ۷: اگر زن شوهر داری پسر بچه ای را شیر غیر از زایمان دهد، در صورتی که پسر بچه به اندازه محرم شدن شیر آن زن را بخورد، آیا به این زن محرم است یا خیر؟
جواب: شیر اگر از غیر ولادت باشد موجب نشر حرمت نمی شود. (استفتائات حضرت امام(ره)، ج۳، ص۲۲۱)

سؤال ۸: من با خواهر رضاعی ام که دختر عمویم هست ازدواج کردم، ولی طبق گفته مادر و زن عمویم در سه ماهگی به مدت یک شب و دو روز از زن عمویم شیر خورده ام ولی در این بین از غذای دیگری هم خورده ام لطفاً تکلیف مرا روشن فرمائید؟
جواب: اگر غذای بچه در آن یک شبانه روز منحصر به شیر زن نبوده احکام رضاع مترتب نیست. (استفتائات حضرت امام(ره)، ج۳، ص۲۲۴)

سؤال ۹: با دختر عموی خود دو سال پیش ازدواج کرده ام ولی من و خواهر بزرگ او که هم سن من است از مادر من شیر خورده ایم حال ازدواج ما صحیح است یا باطل؟
جواب: اگر دختر عموی شما از مادر شما شیر خورده است آن دختر به شما و برادرانتان محرم می باشد امّا شما به خواهرهای او محرم نیستید و ازدواج شما با خواهر او اشکال ندارد. ولی اگر شما از مادر دختر شیر خورده باشید به تمام خواهر ها محرم هستید و ازدواج باطل است. (ر.ک، استفتائات حضرت امام(ره)، ج۳، ص۲۲۷ س۲۲)

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.