احکام پوشش

0 26

سؤال ۱: آیا زن باید زیر چانه خود را که معمولاً با روسری پوشیده نمی شود از نامحرم بپوشاند و بیرون ماندن آن قسمت در نماز اشکال دارد؟
جواب: بلی، زیرا چانه باید از نامحرم پوشیده شود و در وقت نماز فقط مقداری از صورت که در وضو واجب است شسته شود استثناء شده است و در آن مقدار هم برای آنکه تعیین کند مقدار واجب پوشانده شده باید مقداری از اطراف صورت را بپوشاند. (ر.ک، استفتائات حضرت امام(ره)، ج۳، ص۲۵۳ س۲۴)

سؤال ۲: آیا پوشش کف پا تا مچ پا هم، شامل حدود حجاب می شود؟ آیا پوشاندن آن در خارج از منزل واجب است یا در حال نماز واجب است؟
جواب: در غیر حال نماز آنچه استثناء شده است وجه و کفین است ولی در حال نماز چناچه نامحرم نباشد زن می تواند علاوه بر وجه و کفین پاها را تا مچ نپوشاند. (ر.ک، جامع المسائل آیت الله فاضل، ج۱، ص۴۸۱ س۱۷۰۶)

سؤال ۳: زدن عطر یا ماده خوشبوی تند برای خانمها در بیرون منزل چه حکمی دارد؟ همچنین پوشیدن جوراب سفید برای خانمها جایز است یا خیر؟
جواب: عطر زدن بانوان اگر موجب مفسده و تحریک نامحرم باشد جایز نیست و از پوشیدن لباسی که جلب توجه نامحرم می نماید اجتناب نمایید. (مسائل جدید ـ از دیدگاه علماء و مراجع تقلید، ج۲، ص۲۰۰)

سؤال ۴: پوشیدن لباسهائی که فعلاً عرف شده مانند شلوار لی برای افراد مذهبی چه حکمی دارد؟
جواب: بهتر است افراد متدین از پوشیدن لباسهائی که معمول جامعه اسلامی نیست خود داری نمایند و اگر شباهت به کفار پیدا کند و موجب ترویج باطل شود جایز نیست. (ر.ک، استفتائات رهبری، ج۲، ص۱۰۳ س۲۸۸)

سؤال ۵: پوشش و آرایش زنان و مردان در بیرون خانه باید به چه شکلی باشد؟
جواب: لازم است که زن و مرد با ظاهری که زیبنده فرد مسلمان می باشد در جامعه ظاهر شوند و از اینکه خود را به ظواهری که احیاناً تناسب با شئونات اسلامی ندارد درآورند پرهیز نمایند. قابل ذکر است که ظاهر شدن بانوان با آرایش صورت در نزد نامحرم جایز نیست و واجب است خانمها صورت آرایش شده را از نامحرم بپوشانند. (ر.ک، استفتائات حضرت امام (ره)، ج۳، ص۲۵۴ س۲۴)

سؤال ۶: اگر شوهری زنش را به بد حجابی وادار کند و زن عمل کند گناه این کار به گردن چه کسی است؟ آیا زن قادر است در این خصوص تمرّد کند؟
جواب: در معصیت زن نباید از شوهر تبعیت کند و باید با خوشروئی و مهربانی شوهر را هدایت نماید و اگر گناه صورت گرفته باشد، در این خصوص بر عهده خود زن است. هر چند شوهر هم به جهت تشویق به گناه معصیت کرده است. (ر.ک، استفتائات امام، ج۳، ص۲۵۵)

سؤال ۷: آیا در مسئله حجاب تقیه وارد است؟ اگر حجاب در یک کشور غربی موجب از بین رفتن حق مشخص باشد آیا باز هم ملزم به رعایت حجاب اسلامی است یا خیر؟
جواب: تقیه آشکار نکردن اعتقادات دینی در مقابل دشمنی است که خوف از ضرر مالی و جانی او داریم. و به عنوان سپری است که انسان را ازضررهای جانی و مالی می پوشاند و مانند استتار و به رنگ محیط شدن سرباز در میدان جنگ است که از جلب توجه دشمن جلوگیری می نماید اما در مورد سؤال که خوف ضرر مالی و جانی نیست بلکه عدم کسب امتیاز است از موارد تقیه محسوب نمی شود بلکه تابع اصل دیگری است که در تعارض اهم و مهم مورد استناد قرار می گیرد ـ و باید سنجیده شود که کدام مهمتر است ـ و باید توجه داشت که پیدا کردن ملاک اهمّیت به سهولت قابل دسترسی نیست زیرا مثلاً تحصیل در یک کشور خارجی اگر چه امتیاز است و سود اما نمی تواند با یک امر مهم مانند حجاب مقابله بنماید زیرا راه تحصیل منحصر به آن کشور و آن رشته و شرایط خاص نیست. به طوری کلی نگرفتن امتیاز ضرر محسوب نمی شود بلکه عدم نفع است و جلب منفعت مجوزی برای زیر پا گذاشتن احکام شرعی نیست ـ ولی اگر موقعیتهای خاصی پیش بیاید که فقیه عادلی اهمیت موضوع را تشخیص بدهد آنهم به مقدار ضرورت ممکن است اجازه دهند و اینگونه موقعیتها هم بسیار نادر است. (ر.ک، استفتائات آیت الله مکارم، ج۲، ص۴-۳۵۰ احکام پوشش)

سؤال ۸: حدّ پوشش مجاز زنان و دختران نزد محارم باید چگونه باشد؟
جواب: خانمها در خانه و مقابل برادر و فرزند و سایر محارم (غیر از شوهر) باید به گونه ای لباس بپوشند که موجب تحریک و مفسده نشود. (تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۴۳ م۱۷)

سؤال ۹: اگر به علت پر بودن بودن دست در انظار عمومی موهای ما را نامحرم ببیند چه حکمی دارد؟
جواب: همواره باید خانمها نسبت به پوشش موی سر حساس باشند و اجازه ندهند که موهای آنها را نامحرم ببیند و پر بودن دست مجوز دیده شدن موی سر نیست. ولی اگر ناخودآگاه قسمتی از موی سر پیدا شود گناه نیست و در صورت توجه باید فوراً پوشانده شود. (ر.ک، استفتأت آیت الله مکارم، ج۲، ص۷-۳۵۵ احکام نکاح)

سؤال ۱۰: اگر به خاطر ضیق وقت برای بیرون رفتن جوراب نپوشیم و کفشمان روباز باشد حکم چیست؟
جواب: خانم ها واجب است در مقابل نامحرم روی پای خود را نیز بپوشانند و عجله داشتن مجوز نپوشیدن جوراب نیست. (ر.ک، جامع المسائل آیت الله فاضل، ج۱، ص۴۸۲ س۱۷۱۱)

سؤال ۱۱:استفاده از لباسهائی که حجم بدن را نشان می دهد برای خانمها و آقایان چه حکمی دارد؟
جواب: خانمها لازم است از لباسی استفاده کنند که برآمدگیهای بدن را بپوشاند و موجب جلب توجه نامحرم نگردد. (ر.ک، جامع المسائل آیت الله فاضل، ج۲، ص۴۴۹ س۱۳۲۹)

سؤال ۱۲: آیا در اسلام رنگ خاصی برای لباس ها سفارش شده است یا خیر؟
جواب: رنگ خاصی تعیین نشده است لکن لباس خانمها نباید به رنگی باشد که موجب جلب توجه نامحرم گردد. و مردان باید لباسی بپوشند که لباس شهرت نباشد. (ر.ک، جامع المسائل آیت الله فاضل، ج۱، ص۴۸۱ س۱۷۱۰)

سؤال ۱۳: با توجه به حرمت پوشیدن لباس مرد برای زن و بالعکس آیا این حکم در مواردی چون تئاترهای اسلامی نیز جاری است؟
جواب: احتیاط واجب آن است که مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه نپوشد، و در این احتیاط فرقی بین موارد نیست. (استفتائات حضرت امام (ره) جلد سوم، ص۶۲۵)

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.