استفتائات هبه بخشش و هدیه

0 102

سئوال ۱: اگر کسی چیزی را به شخصی هبه داده ولی هنوز به او تحویل نداده است آیا می‌تواند این هبه را فسخ کند و هدیه را به موهب له ندهد؟
جواب: اگر مال موهوب را هنوز به موهب له تسلیم نکرده هبه تمام نشده و می‌تواند منصرف شود.(ر.ک تحریر الوسیله امام خمینی(ره), ج۲, ص۵۷, م۳ – ترجمه استفتائات مقام معظم رهبری, چاپ وزیری, ص۶۷۰, س۱۷۳۲)

سئوال ۲: آیا هدایایی که بستگان داماد به عنوان زیر زبانی به عروس می‌دهند هبه معوّضه است یا خیر؟
جواب: خیر هبه‌ی غیر معوضه است. .(ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج۳, ص۱۹۳, س۴۵)

سئوال ۳: زنی که شوهرش فوت شده و ورثه‌ای به جای گذارده، آیا هدایایی که زوجه در هنگام ازدواج داده شده جزء ماترک است یا تعلق به زوجه دارد؟
جواب: هدایایی که به حساب زوجه و برای او آورده‌اند به زوجه تعلق دارد و جزء ترکه شوهر محسوب نمی‌شود. .(ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج۲, ص۳۲۸, س۵)

سئوال ۴: اگر کسی برای ظالمی مزدوری کرده و کاری به هم زده، اگر بخواهد از سود آن کار هدیه‌ای به کسی بدهد آیا می‌توان از آن هدیه استفاده کرد؟
جواب: اگر سرمایه‌ای که به وسیله‌ی آن سود به دست آمده از مال حرام نباشد آن هبه حلال است و استفاده کردن از آن اشکالی ندارد. .(ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج۲, ص۳۲۸, س۶)

سئوال ۵: آیا پول تو جیبی که پدر به فرزند می‌دهد، رضایت او در طرز خرج کردن فرزند شرط است یا خیر؟
جواب: اگر پول را به فرزند بخشیده باشد، ‌در خرج کردن آن در راه حلال آزاد است ولی در رضایت پدر سعی و اهتمام نماید. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره) ج۲, ص۳۲۸, س۷)

سئوال ۶: آیا هبه ‌ی شخص کلیمی جهت ساخت نمازخانه‌ای در درمانگاه صحیح است و استفاده کردن از آن چه حکمی دارد؟
جواب: استفاده کردن از پول و هبه ی شخص کلیمی برای آن امر اشکال ندارد. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره) ج۲, ص۳۲۹, س۹)

سئوال ۷: شخصی ملک ساخته شده‌ی خود را فقط جهت تشکیل دبیرستان به آموزش و پرورش اهداء کرده حال که این شخص واهب فوت کرده آیا آموزش و پرورش می‌تواند دبیرستان را به مدرسه‌ی راهنمایی تبدیل نماید؟
جواب: اگر در وقت اهداء شرط نشده اختیار با آموزش و پرورش است و اگر شرطی کرده‌اند یا اهداء مبنی بر شرط واقع شده باید به آن عمل شود. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره) ج۲, ص۳۳۰, س۱۰)

سئوال ۸: شخصی هبه ی معوضه‌ای می‌دهد ولیکن شخص موهوب له از دادن عوض آن هبه خودداری می‌کند آیا این هبه صحیح است؟
جواب: هبه صحیح است و تخلف شرط موجب خیار فسخ است.(ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره) ج۲, ص۳۳۰, س۱۱)

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.