احکام مسجد

0 28

سؤال ۱: قبلاً روستای ما مسجد کوچکتری داشت بعداً به علت افزایش جمعیت آنرا تخریب نموده و بدون اجازه متولی وقف، بنائی جدید و بزرگ احداث کردند آیا حکم مسجد فقط به مکان قبلی صدق می کند؟
جواب: اگر زمین مباحی را به قصد آنکه مسجد باشد به آن مکان اضافه نموده اند حکم مسجد را دارد و اجازه متولی آن مکان اثری ندارد بلی اگر زمینی که به آن مکان اضافه شده موقوفه باشد لازم است ابتدا زمین به نحو شرعی اجاره شود و سپس داخل مسجد قرار گیرد، و در این صورت قسمت موقوفه بعد از پایان اجاره حکم مسجد را ندارد. (ر.ک جامع المسائل آیت الله فاضل لنکرانی، ج۲, ص۹۳, س۲۸۰)

سؤال ۲: آیا می شود کمک مالی دریافتی از افرادی که از طریق حرام پولی را بدست آورده اند یا کافر و مشرک هستند را جهت ساخت مساجد و حسینیه ها مصرف نمود؟
جواب: اگر بدانید عین پول حرام است تصرف در آن و صرف در مسجد و حسینیه جایز نیست، اما نسبت به پول کافر و مشرک تصرف با اجازه حاکم شرع جامع الشرایط مانعی ندارد. (ر.ک اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری, ج۲, ص۱۲۹)

سؤال ۳: آیا کسی می تواند در مسجد عروسی بگیرد؟
جواب: کارهایی که با شؤون مسجد مناسب نیست نباید در این مکان انجام داد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج۱، ص۵۳۴، س۴۰۶ مقام معظم رهبری)

سؤال ۴: اگر در داخل مسجد دو قفسه برای کتابخانه و نوارخانه تعبیه شود، آیا از نظر مقام معظم رهبری اشکال دارد؟
جواب: اگر قفسه ها مانع نمازگزاران  نباشد اشکال ندارد ولکن اگر قسمتی از آن مکان را اشغال نماید که مانع نماز در آن قسمت گردد جایز نیست. می توانند از غرفه های وابسته در این جهت استفاده نمایند. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج۱، ص۵۳۷، س۴۲۳)

سؤال ۵: آیا پولی را که برای مسجد جمع آوری می کنند می توانند به روحانی مسجد که مشغول انجام وظایف دینی در آن مکان می باشد به عنوان حق الزحمه داد؟
جواب: اگر پول را جهت کارهای مسجد اعم از کارهای عمرانی و فرهنگی جمع آوری می کنند اشکال ندارد و الاّ اگر برای مصرف خاصی باشد فقط باید در همان مورد خاص صرف شود. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ص۵۳۷, س۴۲۳)

سؤال ۶: بی وضو وارد مسجد شدن چه از روی ناچاری(عادت ماهانه) و یا از روی فراموشی آیا اشکالی دارد؟
جواب: وارد شدن بدون وضو به مسجد اشکال ندارد اما وارد شدن در حال عادت ماهانه و یا جنابت حرام است. بلی اگر از روی فراموشی باشد و یا از دری بیاید و از درب دیگر بیرون رود و یا برای بیرون بردن چیزی از آن باشد و توقف در آن مکان ننماید اشکال ندارد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج۱، م۳۵۵ و استفتائات جدید امام خمینی(ره)، ج۱، س۱۷۵ و۱۷۶)

سؤال ۷: حکم تزئین مسجد جهت اعیاد مذهبی چیست و نماز چه صورتی در این حال پیدا می کند؟
جواب: تزئین مساجد در اعیاد و جشن های مذهبی اشکال ندارد. (ر.ک استفتائات آیه الله مکارم, ج۲, ص۹۳, س۲۰۷)

سؤال ۸: از قدیم در مساجد حائلی مثل پرده بین زنان و مردان بوده و اکنون عده ای می گویند پرده و دیوار بین زنان و مردان در حال نماز خواندن و موعظه کردن لزوم ندارد، نظر امام در این باره چیست؟
جواب: در صورتی که مفسده ای نیست پرده لزوم ندارد. بلی در نماز، احتیاط مستحب آن است که زن عقب تر از مرد باشد، مگر در صورتی که بین آنها حائلی مثل پرده باشد. .(ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره)، ج۱،س۷۸)

سؤال ۹: در رساله ها نقاشی و تصویر در مساجد بنابر احتیاط واجب منع شده است، آیا این منع شامل عکس هم می شود یا نه؟(مرجع تقلید امام خمینی)
جواب: شامل نیست. .(ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره)، ج۱،س۷۹)

سؤال ۱۰: امروزه در بعضی از مکانهائی که نمازجمعه اقامه می شود، عکسها و پوسترهائی روبروی نمازگزاران نصب می شود، آیا نماز خواندن در این مکانها اشکال دارد؟
جواب: نماز صحیح است، هر چند در مقابل نمازگزار بودن آن کراهت دارد و کراهت رفع می شود به اینکه روی آن را به وسیله ای بپوشانند. .(ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره)، ج۱،س۸۰)

سؤال ۱۱: گذاشتن مرده پیش از غسل و بعد از غسل در مسجد و شستن و غسل دادن میت در حیاط آن چه حکمی دارد؟
جواب: نهادن جسد میت در مسجد پیش از غسل دادن اگر موجب سرایت نجاست و مستلزم هتک آن مکان نباشد مانع ندارد و بعد از غسل دادن بی اشکال است و صحن آن اگر مسجد نباشد شستن و غسل دادن میت در آنجا اگر مخالف با وقف نباشد و موجب هتک نشود اشکال ندارد.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.