چه اعمالی نماز را باطل میکند؟

0 27

سؤال ۱: چه اعمالی نماز را باطل میکند؟
جواب: دوازده چیز نماز را باطل می‌کند:

۱ـ آنکه در بین نماز یکی از شرط‌های آن از بین برود مثلاً در بین نماز بفهمد مکانش غصبی است.

۲ـ آنکه در بین نماز عمداً یا سهواً یا از روی ناچاری، چیزی که وضو یا غسل را باطل می‌کند پیش آید.

۳ـ از مبطلات نماز آن است که مثل بعضی کسانی که شیعه نیستند دستها را روی هم بگذارد.

۴ـ آنکه بعد از خواندن حمد آمین بگوید ولی اگر اشتباهاً یا از روی تقیه بگوید، نمازش باطل نمی‌شود.

۵ـ آنکه عمداً یا از روی فراموشی پشت به قبله کند یا به طرف راست یا چپ قبله برگردد.

۶ـ آنکه عمداً کلمه‌ای بگوید که از آن کلمه قصد معنی کند اگر چه معنی هم نداشته باشد.

۷ـ آنکه در نماز با صدای بلند و عمدی بخندد.

۸ـ آنکه برای کار دنیا عمداً با صدا گریه کند.

۹ـ آنکه در نماز کاری کند که صورت نماز را به هم بزند مثل دست زدن.

۱۰ـ خوردن و آشامیدن در نماز.

۱۱ـ شک در رکعت‌های نماز دو رکعتی و سه رکعتی یا در دو رکعت اول نمازهای چهار رکعتی.

۱۲ـ آنکه رکن نماز را عمداً یا سهواً کم یا زیاد کند، یا چیزی را که رکن نیست عمداً کم یا زیاد نماید. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱, م۱۱۲۶ و۱۱۵۶)

سؤال ۲: اگر انسان در حالت نماز سر خود را برگرداند و سهواً باشد نمازش باطل است؟
جواب: اگر فقط سر خود را سهواً مقدار کمی از قبله برگرداند نماز او باطل نمی‌شود و اگر سر را به طرف راست یا چپ قبله برگرداند احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱, م۱۱۳۱)

سؤال ۳: اگر شخص روزه‌دار در صف نماز جماعت باشد و غذایی به گلو و به دهانش بیاید چه باید بکند؟
جواب: اگر داخل دهان باشد نباید پایین بدهد بلکه باید در حال نماز آن را خارج کند (با کمک دستمال و امثال آن) و اگر راهی جز شکستن نماز برای بیرون ریختن غذا ندارد شکستن نماز در این مورد اشکال ندارد. (طبق سوال از دفتر آیت الله فاضل لنکرانی)

سؤال ۴: اهل تسنن که با دست بسته نماز می‌خوانند، آیا نمازشان باطل است این حرکت از چه زمانی رواج یافته است؟ آیا پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ در این مورد حدیثی و یا گفتاری داشته‌اند که می‌شود مثلاً با دستان بسته نماز خواند؟
جواب: به نظر فقهای شیعه این گونه نماز خواندن جایز نیست و این کار از زمان خلیفه دوم رایج شده است و در زمان پیامبر و خلیفه اول هم رایج نبوده است گفته شده است وقتی خلیفه دوم رفتار ایرانیان را در مقابل پادشاهان دید که دستها را روی هم قرار می‌دهند روش آنها را پسندید و دستور داد که مسلمین در نماز چنین عمل نمایند. به طور کلی به نظر شیعه هر قول و فعلی که از طریق غیر معصوم به عبادت افزوده یا کم شود مبطل عبادت است. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱, ص۶۳۸)

سؤال ۵: آیا اضافه کردن مطالبی به نماز، نماز را باطل می‌کند یا خیر؟
جواب: اگر چیزی که جزء نماز نیست وارد نماز کنیم نماز باطل می‌شود. مگر اینکه دعا و ذکر باشد که به قصد قربت گفتن آن اشکال ندارد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱, م۱۲۶۳)

سؤال ۶: آیا گریه کردن در نماز اشکال دارد؟
جواب: اگر از خوف خدا باشد اشکالی ندارد ولی در غیر این صورت نماز را باطل می‌کند. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱, ص۶۵۰)

سؤال ۷: اگر کسی در بین نماز غذایی که لای دندانها مانده فرو ببرد چه حکمی دارد؟
جواب: نمازش باطل نمی‌شود و اگر قند یا شکر و مانند اینها در دهان مانده باشد و در حال نماز کم کم آب شود و فرو رود نمازش اشکال پیدا می‌کند. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره) م ۱۱۵۵)

سؤال ۸: اگر شخصی در نماز برای جلوگیری از صدای خنده حالتش تغییر کند مثلاً رنگش سرخ شود نمازش چه حکمی پیدا می‌کند؟
جواب: چنانچه از صورت نمازگزار بیرون رود، باید نمازش را دوباره بخواند. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱, م۱۱۵۱)

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.