احکام مکان و لباس نمازگزار

0 38
مکان و لباس نمازگزار

لباس نمازگزار باید پاک باشد، اما مکان نمازگزار لازم نیست پاک باشد. البته نکته این مسئله اینجاست که اگر مکان نمازگزار نجس و خیس باشد و سبب نجاست بدن یا لباس شود، در این صورت باید مکان نمازگزار پاک باشد و ااگر نمازگزار مرد است نباید لباس او ابریشم باشد، اما در مورد مکان نمازگزار چنین شرطی وجود ندارد، یعنی نماز بر روی فرش ابریشم اشکال ندارد، چه برای مردان و چه برای زنان.

مکان نمازگزار

سؤال ۱: مکان نمازگزار باید چه شرطهائی داشته باشد تا نماز صحیح واقع شود؟
جواب : مکان نمازگزار چند شرط دارد:

اول: آنکه مباح باشد

دوم: مکان نمازگزار باید بی حرکت باشد

سوم: مکان نمازگزار در جائی که سقف آن کوتاه است و نمی‌تواند در آنجا راست بایستد یا به اندازه‌ای کوچک است که جای رکوع و سجود ندارد نباید باشد

چهارم: اگر مکان نمازگزار نجس است به طوری تر نباشد که رطوبت آن به بدن یا لباس او برسد. پنجم: آنکه جای پیشانی نمازگزار از جای زانوهای او، بیش از چهار انگشت بسته، پست‌تر یا بلندتر نباشد. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م۸۶۶ الی ۸۸۹)

سؤال ۲: اگرکسی در ملک غصبی نماز بخواند آیا نماز او صحیح است؟حال اگر در جائی که نمی‌داند غصبی است نماز بخواند نماز او چه حکمی پیدا می‌کند؟
جواب: کسی که در ملک غصبی نماز می‌خواند اگر چه روی فرش و تخت و مانند اینها باشد، نمازش باطل است ولی نماز خواندن در زیر سقف غصبی و خیمه‌ی غصبی مانعی ندارد. در جواب قسمت دوم سؤال باید گفت که اگر شخصی نمی‌داند یا فراموش نموده که آن محل غصبی است و نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد، نماز او صحیح است. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م۸۶۶ و۸۶۹)

سؤال ۳: اگرکسی جلوتر از قبر پیغمبر و امام ـ علیه السّلام ـ نماز بخواند نماز او چه حکمی پیدا می‌کند؟
جواب: انسان باید رعایت ادب را بکند و جلوتر از قبر پیامبر و امام ـ علیه السّلام ـ نماز نخواند چنانچه نماز خواندن بی‌احترامی باشد حرام است ولی نماز باطل نمی‌شود. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م۸۸۴)

سؤال ۴: خواندن نماز بر روی فرشی که می‌دانیم یک نقطه آن نجس است چه حکمی دارد؟
جواب: اشکال ندارد. (ر.ک تحریر الوسیله, ج۱, ص۱۴۹, فی مکان المصلی و مسجده, م ۹)

سؤال ۵: تکلیف ادای نماز در اتاق بزرگی که در پشت سر و روبه‌رو افرادی نشسته باشند چیست؟
جواب : اگر افراد در پشت سر باشند اشکالی ندارد و در روبه‌رو هم می‌توانید چیزی را جلوی خود بگذارید (مثلاً تسبیح) تا بین شما و ایشان فاصله شود و کراهت آن از بین برود و بهتر است در قسمتی از اتاق نماز بخواند که اشخاص مانع توجه او در حال نماز نشوند. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م۸۹۸ و۸۹۹)

سؤال ۶: درباره ی مکان نمازگزار اگر زن برابر مرد یا جلوتر بایستد نماز او چه حکمی دارد؟
جواب: اگر زن برابر مرد یا جلوتر بایستد و با هم وارد نماز شوند بهتر آنست که نماز را دوباره بخواند. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م۸۸۷)

سؤال ۷: اداره بهزیستی مقدار ۷۰متر از زمین به یکی از اعضای معلول خود فروخته و پول آن را دریافت کرده، آیا ساختن خانه برای آن شخص نماز خواندن درآن برای او اشکال دارد یا خیر؟
جواب: اگر زمین های مشروع در اختیار بهزیستی باشد مانعی ندارد اما اگر به نحو غیر مشروع تصرف کرده و به افراد فروخته‌اند حکم غصب را دارد و نماز خواندن در آن اشکال دارد. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره), ج۳, ص۵۱۳, مسوولین و مقررات)

سؤال ۸: در رساله آمده است برای مکان نمازگزار در جایی که عکس باشد نماز خواندن مکروه است آیا این مسأله شامل عکس گلها و درختان هم می‌شود؟
جواب: مقصود از عکس در عبارت توضیح المسائل عکس حیوانات ذی روح است نه گلها و درختان. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج۱, ص۱۵۰, س۸۱)

سؤال ۹: حکم مکان نمازگزار و نماز خواندن در کشتی و هواپیما و اتومبیل به چه شکل می‌باشد؟
جواب: اگر وقت کافی برای خواندن نماز در حال استقرار نداشته باشید می‌توانید در کشتی و هواپیما و اتومبیل در حال حرکت نماز بخوانید و جهت قبله در خواندن نماز رعایت نمایید و در اتومبیل می‌توانید به مقداری که ممکن است برای رکوع و سجود خم شوید. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱, ص۵۱۲, م۸۸۰)

سؤال ۱۰: کسی که پدرش خمس مال را نداده آیا فرزند وی می‌تواند در خانه او که واقعاً غیر از آن خانه جایی را ندارد نماز بخواند؟
جواب: خانه مسکونی مشمول خمس نمی‌شود، بلی اگر بدانید چیزی متعلق خمس است و پدر خمس را نپرداخته است نسبت به اجازه تصرف در آن می‌توانید از مرجع تقلید خود اجازه بگیرید. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج۱, مبحث خمس, ص۴۱۴, س۲۰۹)

سؤال ۱۱: پیرامون مکان نمازگزار اگر نمازخواندن در مکان‌های عمومی که اطلاع از مباح یا غصبی بودن آنها نداریم جایز است یا خیر؟
جواب: کسی که یقین نداشته باشد که مکان نمازش غصب است, نماز او صحیح است و تحقیق لازم نیست. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج۱, مکان نماز گزار, ص۱۴۸)

سؤال ۱۲: آیا جایی را که موقع نماز جماعت بعضی برای خود معین می‌کنند وجه شرعی دارد و آیا تصرف در آنها و نماز خواندن در این مکان‌ها جائز است یا خیر؟
جواب: هر کس می‌تواند جایی را در صف جماعت برای خود حیازت نماید و تا امام جماعت به رکوع رکعت اول نرفته است نباید دیگری در آنجا نماز بخواند. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱, م۸۶۸)

سؤال ۱۳: یکی از شرایط مکان نمازگزار استقرار آن می‌باشد حال سؤال این است آیا روی تخت‌هایی که حالت فنری دارند می‌توان نماز خواند؟
جواب: اگر در حال حمد و سوره و قرائت ذکر رکوع و سجود و تشهد و سلام بدن استقرار داشته باشد و حرکت نکند مانعی ندارد. (ر.ک تحریر الوسیله, ج۱, , احکام مکان المصلی, ص۱۵۰, م۱۲)

سؤال ۱۴: در رساله آمده است برای مکان نمازگزار در مکان غصبی نمی‌شود نماز خواند حال در جبهه که رزمندگان پیشروی می‌‌کنند و در خاک دشمن نماز می‌خوانند چه حکمی دارد؟
جواب: اشکالی ندارد و مربوط به مسئله ذکر شده نیست. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج۱, ص۱۴۴, س۶۱)

لباس نمازگزار

سؤال ۱: برای مردان و زنان جهت خواندن نماز چه میزان از بدن خود را واجب است بپوشانند؟
جواب: مرد باید در حال نماز اگر چه کسی او را نمی‌بیند عورتین خود را بپوشاند و بهتر است از ناف تا زانو را هم بپوشاند و باید در موقع نماز بدن و موی زن به جز دست‌ها تا مچ وپاها تا مچ و گردی صورت تمام بدن پوشیده باشد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱, م۷۸۸ و۷۸۹)

سؤال ۲: لباس نمازگزار چند شرط دارد آنها را نام ببرید؟
جواب: لباس نمازگزار شش شرط دارد: ۱. آنکه پاک باشد ۲. آنکه مباح باشد ۳. آنکه از اجزاء مردار نباشد ۴. آنکه از حیوان حرام گوشت نباشد ۵و۶. آنکه اگر نمازگزار مرد است لباس او ابریشم خالص و طلا بافت نباشد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱, م۷۹۸)

سؤال ۳: مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد را نام ببرید؟
جواب: در سه صورت اگر بدن یا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحیح است ۱. آنکه به واسطه زخم یا جراحت یا دملی که در بدن اوست لباس یا بدنش به خون آلوده شده باشد ۲. آنکه بدن یا لباس او به مقدار کمتر از درهم به خون آلوده باشد ۳. آنکه ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند و در دو صورت اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد نماز صحیح است اول: آنکه لباس‌های کوچک او مانند جوراب و عرق چین نجس باشد دوم: آنکه لباس زنی پرستار بچه است نجس شده باشد. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م۸۴۸)

سؤال ۴: اگر ببینیم که کسی ناچار در نجس نماز می‌خواند و نتوانیم به او بگوییم چه باید کرد؟
جواب: اگر خودش نمی‌داند که چادرش نجس است لازم نیست به او تذکر دهید. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج۱, ص ۱۳۸, س۴۱)

سؤال ۵: آیا خواندن نماز با لباس مردانه برای زنان و با لباس زنانه برای مردان جایز است یا نه؟
جواب: پوشیدن لباس‌های مخصوص زنان برای مردان و بالعکس حرام است و لیکن به نظر بعضی از فقها نماز با آن اشکالی ندارد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱, م۸۴۶)

سؤال ۶: اگر با لباس مشکی نماز بخوانیم نماز ما باطل است؟
جواب: نماز با لباس مشکی مکروه است و باعث بطلان نماز نمی‌شود. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م۸۶۵)

سؤال ۷: پوشیده بودن کف پا برای خانم‌ها در نماز واجب است؟
جواب: به نظر برخی ازمراجع عظام بنابر احتیاط کف پای خانم‌ها باید در نماز پوشیده باشد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱, م۷۸۹)

سؤال ۸: نماز خواندن با لباسی که فردی به عنوان هدیه دریافت می‌کند و مطمئن نیست که این هدیه با رضایت طرف مقابل آورده شده یا نه و یا با مال حلال خریده شده یا نه یا با اجازه شوهر طرف مقابل بوده است یا نه، صحیح است ؟
جواب: در تمام صورت‌های مذکور که شک دارید، تصرف و نماز خواندن در آن لباس اشکالی ندارد مگر آنکه یقین کنید که لباس از حرام تهیه شده و یا مال دیگری بوده و بدون اجازه مالک، آن را برای شما آورده‌اند. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج۱, لباس نماز گزار, ص۱۴۰, س۴۷)

سؤال ۹: ادرار من بدون اراده در مقدار کمی خارج می‌شود هر روز چند بار ممکن است این اتفاق بیفتد تکلیف من چیست؟
جواب: در موقع نماز می‌توانید اگر بدن و لباس شما نجس شده باشد تطهیر نمایید و بعد وضو گرفته نماز بخوانید. البته اگر در این مورد زیاد شک می‌کنید و وسواس پیدا کرده‌اید به شک خود اعتنا نکنید و اگر در نماز هم نمی توانید از خروج ادرار خودداری کنید به مسئله ۳۱۴ توضیح المسائل مراجعه نمایید.

سؤال ۱۰: آیا نماز خواندن با زیرپیراهن و لباس زیر اشکال دارد یا خیر؟
جواب: برای مردان مانعی ندارد هر چند مستحب است انسان در نماز لباس کامل بپوشد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱, ص۴۶۳, م۷۸۸)

سؤال ۱۱: آیا خواندن نماز با پوشش اسلامی مثلاً مانتو مقنعه اشکالی دارد یا خیر چون عده‌ای معتقدند خواندن نماز بدون چادر مثلاً در مدارس اگر چادر نباشد اشکال دارد لطفاً مرا راهنمایی فرمایید؟
جواب: نوع پوشش تفاوتی نمی‌کند بلکه ملاک رعایت پوشش مورد نظر در نماز است که به جز وجه و کفین بقیه بدن باید پوشیده باشد. البته اگر نامحرم نباشد پوشاندن پا تا مفصل ساق لازم نیست. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره), ج۱, ص۱۳۷, لباس نماز گزار, س۳۵)

سؤال ۱۲: با لباسهای خارجی که از کشورهای غیر مسلمان می‌آیند نماز خواندن صحیح است یا خیر؟
جواب: اگر لباس از چرم کشورهای غیر مسلمان نباشد اشکال ندارد. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج۱, ص۱۴۱, لباس نماز گزار, س۴۹)

سؤال ۱۳: اگر کسی نتواند طهارت کند از روی ناتوانی نماز را با بدن و لباس نجس بخواند نماز با این حالت اشکال دارد یا خیر؟
جواب: در فرض عدم امکان تطهیر و عدم امکان نماز در حال برهنگی نماز با همان حال صحیح است. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج۱, ص ۱۳۷, س۳۶)

سؤال ۱۴: در صورتی که بر روی لباس لکه کم رنگ از خون حیض باشد که با چند بار شسته شدن از بین نرود، آیا نماز خواندن با این لباس صحیح است یا خیر؟
جواب: اگر رنگ است نه خون صحیح است. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج۱, ص ۱۳۹, س۴۲)

سؤال ۱۵: آیا بعد از غسل جنابت، باید همه لباسهایی را که هنگام جنب شدن بر تن داشته‌ایم برای نماز تطهیر کنیم؟
جواب: لباسی که نجس شده باید تطهیر شود و با لباسی که در آن عرق جنب از حرام است نباید نماز بخوانند. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج۱, ص ۱۳۹, س۴۴)

سؤال ۱۶: آیا طلای سفید برای مردان جایز است؟
جواب: برای مردان پلاتین (طلای سفید) اشکال ندارد بلی اگر همان طلای زرد باشد و با مخلوط کردن تغییر رنگ داده باشد جایز نیست. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج۱, ص ۱۴۱, س۵۱)

سؤال ۱۷: آیا گذاشتن روکش طلا روی دندان اشکال دارد؟
جواب: روکش طلا اگر برای اصلاح دندان است و نه زینت آن مانع ندارد. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج۱, ص ۱۴۳, س۵۶)

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.