احکام تیمم

0 648

تیمم به معنی قصد کردن است، ولی در اصطلاح شرع، قصد کردن به خاک پاک را می‌گویند که به جای وضو یا غسل و در نبودن آب می‌باشد.

دو آیه از قرآن (آیه ۶ سوره مائده و آیه ۴۳ سوره نسا) به تیمم اشاره شده‌است

تیمم

سئوال ۱: مواردی که مکلف باید به جای وضو و غسل، تیمم بگیرد را لطفاً توضیح دهید؟
جواب: در هفت مورد به جای وضو و غسل باید تیمم کرد:
۱. آنکه تهیه‌ی آب به قدر وضو یا غسل ممکن نباشد.
۲. آنکه به واسطه‌ی پیری، یا ترس از دزد و جانور و مانند اینها یا نداشتن وسیله‌ای که آب از چاه بکشد، دسترسی به آب نداشته باشد.
۳. آنکه از استعمال آب بر جان خود بترسد، یا بترسد که به واسطه‌ی استعمال آب مرض یا عیبی در او پیدا شود.
۴. آنکه بترسد که اگر آب را به مصرف وضو یا غسل برساند خود او یا اطرافیانش از تشنگی بمیرند یا مریض شوند یا به مشقت افتند.
۵. کسی که بدن یا لباسش نجس است و کمی آب دارد که اگر با آن وضو بگیرد یا غسل کند، برای آب کشیدن بدن یا لباس او نمی‌ماند.
۶. اگر غیر از آب یا ظرفی که استعمال آن حرام است آبا یا ظرف دیگری ندارد.
۷. هرگاه وقت به قدری تنگ باشد که اگر وضو بگیرد، یا غسل کند تمام نماز یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده می‌شود.
(ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱, ص۳۸۶ الی۳۹۸ )

سئوال ۲: بر چه چیزهایی می‌توان تیمم کرد و تیمم ما صحیح خواهد بود؟
جواب: تیمم به خاک و ریگ و کلوخ و سنگ و مانند آن اگر پاک باشند صحیح است. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱, م۶۸۴)

سئوال ۳: اگر می‌شود شیوه‌ی تیمم صحیح را برایم روشن فرمایید؟
جواب: در تیمم چهار چیز واجب است:
۱. نیت
۲. زدن کف دو دست با هم بر چیزی که تیمم بر آن صحیح است
۳. کشیدن کف دو دست به تمام پیشانی و دو طرف آن، از جایی که موی سر می‌روید، تا ابروها و بالای بینی
۴. کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن کشیدن کف دست راست به تمام پشت دست چپ.
(ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م۷۰۰ )

سئوال ۴: آیا می‌توان تیمم بدل از وضو و غسل را با هم یکجا یعنی با یک نیت بجا آورد؟
جواب: خیر ـ باید هر کدام را جداگانه به جا آورد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱, م۷۲۲ و۷۲۵)

سئوال ۵: آیا تیمم بدل از غسل فقط در رابطه با جنابت است؟ در مورد حیض و… چطور؟ (مقلد امام ـ ره ـ)
جواب: در هر موردی که مکلف به جهت تنگی وقت یا عذر دیگر مثل ضرر داشتن و یا نبود آب از انجام غسل معذور باشد می‌تواند با تیمم بدل از غسل به وظایف عبادی خود عمل نماید و فرقی بین غسل جنابت و سایر اغسال در این جهت نیست. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م۷۲۱ و۷۲۲ )

سئوال ۶: وارد شدن به مساجد با تیمم بدل از غسل جنابت چه حکمی دارد؟
جواب: اگر تیمم به جهت ضرر داشتن آب برای بدن باشد، با آن تیمم می‌توان داخل مسجد شد و اگر به جهت تنگی وقت باشد، که اثرش فقط اجازه برای خواندن نماز است، با آن نمی‌توان داخل مسجد شد ـ البته نظر دیگری هم در این خصوص وجود دارد که می‌فرمایند در این صورت تنها به مقدار خواندن نماز واجب می‌تواند در مسجد باشد. می‌توانید شما خصوص مورد را از مرجع تقلید خود سئوال فرمائید. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱, م۷۲۶)

سئوال ۷: آیا تیمم زدن بر روی شن و ماسه مخلوط که اندکی هم نمناک است صحیح است؟
جواب: اشکال ندارد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱, ص۴۰۳, م۶۹۱)

سئوال ۸: آیا محل‌های تیمم باید پاک باشد؟ حال ا گر کف دست نجس باشد و نتواند آن را آب بکشد چه باید بکنیم؟
جواب: در تیمم باید پیشانی و کف دست‌ها و پشت دستها پاک باشد و اگر کف دست نجس باشد و نتواند آن را آب بکشد، باید با همان کف دست نجس تیمم کند. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م۷۰۶ )

سئوال ۹: اگر به واسطه‌ی نداشتن آب یا عذر دیگری شخص تیمم کند بعد از برطرف شدن عذر تیمم صحیح است و می‌توان با آن نماز خواند؟
جواب: بعد از برطرف شدن عذر، تیمم او باطل می‌شود. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱, م۷۱۹)

سئوال ۱۰: شخصی که یک چشم او عمل شده و دکتر سفارش نموده که آب برای چشم او ضرر دارد و از تیمم هم برای اینکه گرد و خاک به چشم نرود خودداری کند، بدون وضو و تیمم، نماز چه صورت دارد؟
جواب: باید بر روی زمین یا سنگی که غبار ندارد تیمم کند و نماز بدون وضو و تیمم قضاء دارد. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج۱, س۲۳۷)

سئوال ۱۱: آیا تیمم در زمین‌هایی که در زمان طاغوت از صاحبان‌شان گرفته شده و در اختیار دیگران است، صحیح است؟
جواب: برای کسی که یقین بغصب بودن زمین ندارد، تیمم او صحیح است و کسی که علم به غصب بودن زمین دارد تیمم او باطل خواهد بود. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱, م۶۹۴ و۶۹۶)

سئوال ۱۲: اگر کسی که وظیفه‌اش تیمم است، به علت شکستگی یک دست، نتواند آن را به پیشانی برساند، آیا برای کشیدن به پیشانی، یک دست سالم کافی است یا اینکه نائب گرفتن لازم است؟
جواب: در فرض مرقوم با دست سالم تیمم کنید و گرفتن نائب لازم نیست. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره), ج۱, س۲۴۳)

 

طهارت

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.