احکام طهارت

استفتائات مطهرات

0 217

مطهرات جمع مطهر به معنای پاک کننده می‌باشد و از ریشه طهر و طهارت گرفته شده است. طهارت در لغت یعنی نظافت، پاکی، تمیزی؛ و در اصطلاح یکی از احکام وضعی شرعی به شمار می‌رود که بر تمام اشیاء به جز اشیای ناپاک حمل می‌شود. طبیعی است یک چیز به شرطی می‌تواند پاک کننده باشد که خود پاک باشد.

سئوال: چند چیز نجاست را پاک می‌کند، آنها را نام ببرید؟
جواب: ده چیز، نجاست را پاک می‌کند و آنها را مطهرات می‌گویند:
۱.آب. ۲.زمین. ۳.آفتاب. ۴.استحاله. ۵.انتقال. ۶.اسلام. ۷.تبعیت ۸..برطرف شدن عین نجاست ۹.استبراء حیوان نجاست خوار ۱۰. غائب شدن مسلمان (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م ۱۴۸)

آب

سئوال ۱: چه شرایطی باید باشد تا آب چیز نجس را پاک نماید؟
جواب: ۱. آب باید مطلق باشد، پس آب مضاف مانند گلاب و..، چیز نجس را پاک نمی‌کند.
۲. آب باید پاک باشد.
۳. آنکه وقتی چیز نجس را می‌شوند آب مضاف نشود و بو یا رنگ یا مزه‌ی نجاست هم نگیرد.
۴. آنکه بعد از آب کشیدن چیز نجس، عین نجاست در آن نباشد. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م۱۴۹)

سئوال ۲: انواع آب‌های مطلق را نام ببرید؟
جواب: ۱) آب کر، ۲) آب قلیل، ۳) آب جاری، ۴) آب باران، ۵) آب چاه. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م۱۵)

سئوال ۳: به چه آبی، آب کر و قلیل گفته می‌شود؟
جواب: آب کر مقدار آبی است که اگر در ظرفی که درازا و پهنا و گودی آن، هر یک سه وجب و نیم است بریزند، آن ظرف را پر کند. حال اگر آب از این میزان کمتر باشد و از زمین نجوشد، آب قلیل گفته می‌شود. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م۱۶ و ۲۵)

سئوال ۴: اگر آب کر را با تشت به جای نجس بپاشند آیا این آب، آب کر محسوب می‌شود؟
جواب: خیر ـ آبی که با ظرف کوچک‌تر از کر منتقل شوده است قلیل محسوب می‌شود. (ر.ک با صرف نظر از تغیر عبارت توضیح المسائل امام خمینی(ره), م۲۵)

سئوال ۵: اگر عین نجاست مثل خون به آبی بیشتر از کر برسد چه حکمی دارد؟
جواب: اگر عین نجس مانند خون به آبی که بیشتر از کر است برسد و بو یا رنگ یا مزه‌ی قسمتی از آن را تغیر دهد، چنانچه مقداری که تغیر نکرده کمتر از کر باشد تمام آب نجس می‌شود، و اگر به اندازه‌ی کر یا بیشتر باشد فقط مقداری که بو یا رنگ یا مزه‌ی آن تغییر کرده نجس می‌باشد. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م۱۹)

سئوال ۶: اگر فردی با شلنگ منزل، آب را بر فرش متنجس، جاری نماید، آیا از طهارت کفایت می‌نماید یا خیر؟ و آیا غساله و آبی که جاری می‌شود و لو اندک باید رفع گردد؟
جواب: به نظر برخی از مراجع با برطرف شدن عین نجاست و اتصال آب کر یا جاری به فرش متنجس و فرا گرفتن آن، محل متنجس پاک می‌شود و جدا شدن غساله آن لازم نیست. و به نظر بعضی دیگر از مراجع لازم است غساله نجس جدا گردد. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م۱۵۹)

سئوال ۷: حکم آب جاری که با نجاست تماس پیدا کند چیست؟
جواب: اگر رنگ و بو و مزه نجاست را نگیرد، پاک باقی می‌ماند مثلاً اگر گوسفندی را در کنار جوی آب سر ببرند مقدار آب جاری که رنگ خون گرفته نجس است و بقیه آن پاک می‌باشد. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م۳۰)

سئوال ۸: استفاده از آب چاهی که جانداری مرده چون مرغ و گربه در آن بیفتد چگونه است؟
جواب: لازم است به مقداری که آب، بوی تعفن میته یا طعم آن را می‌دهد، خارج نمایند و بقیه آن پاک و قابل استفاده است. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م۴۴ و ۴۵)

سئوال ۹: اگر چیز نجس را که باید دوبار شسته شود، یک بار شسته شود ولی مقدار آبی که به یک بار شسته می‌شود، بیشتر از مقدار آبی است که به دوبار شسته می‌شود، آیا آن چیز پاک می‌شود؟
جواب: زیادی آب میزان نیست و در موارد لزوم تعدد باید مراعات شود. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج۱, س۳۱۵)

سئوال ۱۰: آیا با تری دست می‌شود چیز نجس را تطهیر کرد؟ مثلاً یک دست بکشد و نجاست را برطرف کند و یک دست دیگر بکشد و آن را پاک کند؟
جواب: کافی در تطهیر نیست. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج۱, س۳۱۹)

سئوال ۱۱: تطهیر متنجس به بول، به وسیله‌ی آب جاری یا آب لوله‌ی شهر یا آب کر،‌فشار یا تعدد می‌خواهد یا خیر؟
جواب: در فرض مسأله تعدد لازم نیست ولی در تطهیر چیزهایی که قابل فشار است، بنابر احتیاط فشار لازم است. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج۱, س۳۲۱)

سئوال ۱۲: قسمتی از فرش به واسطه‌ی بول نجس شده و به پشت فرش هم رسیده و در نتیجه آن قسمت از کف اطاق هم نجس شده، آیا وقتی که از رو، فرش را با آب لوله کشی تطهیر کنیم، قسمت پشت فرش و آن قسمت از کف اطاق هم پاک می‌شود یا خیر؟
جواب: برای آب کشیدن، زمین باید جداگانه تطهیر شود و برای پاک کردن فرش اگر با آب لوله رویش آب بریزند و از پشتش عبور کند و خارج شود، هر دو رو پاک می‌شود. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج۱, س۳۲۲)

سئوال ۱۳: اگر رنگ و بو و طعم آب کری که نجس شده است، به واسطه‌ی افزودن یک ماده‌ی شیمیای به آب کر، از بین برود، آیا پاک می‌شود؟
جواب: طاهر و پاک نمی‌شود. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج۱, س۳۲۴)

سئوال ۱۴: آیا در ماشین‌های لباسشویی برقی که مقداری آب از شیر متصل به کر داخل مخزن جمع می‌شود و روی لباس‌ها می‌ریزد و بعد آب قطع می‌شود و آب موجود در مخزن در اثر نیروی گریز از مرکز از لباس‌ها جدا شده و بیرون می‌رود آیا از نظر شرعی لباس‌ها پاک است یا خیر؟
جواب: بعد از زوال عین نجاست اگر دو مرتبه در آب قلیل و یا یک مرتبه با آب لوله شسته شود و غساله منفصل شود، پاک می‌شود. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج۱, س۳۲۸)

سئوال ۱۵: در رابطه با لباس‌شویی‌های عمومی: با توجه به این که در هر منطقه و محله افرادی که طهارت اسلامی را رعایت نمی‌کنند، کم و بیش وجود دارند، آیا لباس‌هایی که در این لباسشویی‌ها شسته می‌شوند پاکند یا خیر؟
جواب: اگر لباس را پاک تحویل داده‌اند و شک داشته باشند که نجس شده، پاک است و همچنین اگر لباس نجس بوده و کسی که متصدی شستن است بگوید تطهیر نموده، محکوم به طهارت است. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج۱, س۳۲۹)

سئوال ۱۶: آیا خشک شویی‌ها که لباس مردم را با مواد شیمیایی می‌شویند در صورتی که لباس نجس باشد باعث پاک شدن لباس می‌شوند؟
جواب: در فرض مرقوم طهارت حاصل نمی‌شود. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج۱, س۳۳۰)

سئوال ۱۷: اگر لباس آلوده به خون یا منی را بشوئیم ولی پس از تطهیر، باز رنگ و اثر آن باقی بماند؛ آیا این مقدار شستن کفایت می‌کند؟
جواب: اگر عین نجاست منی یا خون از بین برود و شسته شود، پاک می‌شود هر چند رنگ آن باقی باشد و از وسوسه اجتناب لازم است. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج۱, س۳۳۴)

سئوال ۱۸: بعضی از مایعات مثل رنگ‌ها که بر درب‌ها می‌زنند اگر نجس شوند در صورت انجماد آیا با آب قابل تطهیر است یا خیر؟ و ظاهر آنها چطور؟
جواب: ظاهر آن قابل تطهیر است. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره), ج۱, س۳۳۵)

سئوال ۱۹: آب بارانی که از ناودان خانه‌ها هنگام عبور از کوچه یا خیابان به سر ما می‌ریزد چه حکمی دارد؟
جواب: یکی از مطهرات باران می‌باشد و آبی که از ناودان پایین می‌ریزد محکوم به طهارت می‌باشد. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م۳۹)

سئوال ۲۰: در شهر ما تقریباً همه منازل از پمپ آب استفاده می‌کنند آیا آب جاری در لوله‌های منازل (با توجه به اینکه آب در مخزن می‌ماند و پمپاژ می‌شود) آب قلیل می‌باشد؟
جواب: اگر آب در مخزن کمتر از کُر باشد و متصل به کر هم نباشد، حکم آب قلیل را دارد که در ابتدا باید رعایت احکام آب قلیل بنمایند. اما پس از روشن شدن پمپ و متصل شدن آب شهر یا منبع، حکم آب کر را دارد. (ر.ک توضیح المسائل آیه الله گلپایگانی, ج۱, ص۲۸, س۵)

زمین

سئوال ۱: سنگ موزائیک و آسفالت غیر قیری، آیا از مطهرات هستند؟
جواب: بلی ـ پاک کننده است. (ر.ک توضیح المسائل آیه الله گلپایگانی, ج۱, ص۴۵, س۶۹)

سئوال ۲: شرایط مطهر بودن زمین چیست؟
جواب: زمین با سه شرط کف پا و ته کفش نجس را پاک می‌کند:
۱. آنکه پاک باشد.
۲. خشک باشد.
۳. عین نجاست مثل خون و بول یا گِل نجس با راه رفتن یا مالیدن پا به زمین، از کف پا یا کفش برطرف شده باشد و نیز زمین باید خاک یا سنگ و مانند اینها باشد و بعضی از فقها می‌فرمایند، آجر فرش هم پاک کننده است. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, م۱۸۳)

سئوال ۳: چقدر راه رفتن روی زمین موجب پاک شدن می‌شود؟
جواب: بهتر است پانزده قدم یا بیشتر راه برود. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م۱۸۵)

سئوال ۴: زمین چه چیزهایی را پاک می‌کند؟
جواب: زمین ته کفش و کف پا را پاک می‌کند و به نظر بعضی از فقهاء، کف پای مصنوعی و ته عصا و نعل چهار پایان و چرخ ماشین و گاری هم به وسیله راه رفتن روی زمین پاک می‌شود. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, م۱۸۳)

سئوال ۵: اگر پای انسان (مثلاً) به غیر از راه رفتن نجس شود آیا زمین آن را پاک می‌کند؟
جواب: نجاستی که به غیر راه رفتن به پا رسیده است با راه رفتن پاک نمی‌شود و باید با آب تطهیر شود. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, م۱۸۳)

آفتاب

سئوال ۱: آیا شیشه‌های معمولی درب و پنجره، مانع مطهریت آفتاب هستند یا نه؟ و اگر پشت خود شیشه نجس باشد، با تابیدن آفتاب بر روی آن پاک می‌شود یا خیر؟ (مقلد امام)
جواب: اگر مانع تابش آفتاب بر جایی نجس نباشد، مانع مطهر بودن نیست. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره), ج۱, س۳۳۸)

سئوال ۲: آفتاب چه چیزهایی را پاک می‌کند؟ و چه شرایطی باید حاکم باشد تا آنها را پاک کند؟
جواب: آفتاب، زمین و ساختمان و چیزهایی که مانند درب و پنجره در ساختمان به کار برده شده، و همچنین میخی را که به دیوار کوبیده‌اند و جزء ساختمان حساب می‌شود با شش شرط پاک می‌کند:
۱.آنکه چیز نجس به طوری تر باشد که اگر چیز دیگر به آن برسد تر شود، پس اگر خشک باشد باید به وسیله‌ای آن را تر کنند تا آفتاب خشک کند.
۲. آنکه اگر عین نجاست در آن چیز باشد، پیش از تابیدن آفتاب آن را برطرف کنند.
۳. آنکه چیزی از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند، پس اگر آفتاب از پشت پرده یا ابر و مانند اینها بتابد و چیز نجس را خشک کند، آن چیز پاک نمی‌شود، ولی اگر ابر به قدری نازک باشد که از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند اشکال ندارد.
۴. آنکه آفتاب به تنهایی چیز نجس را خشک کند. پس اگر مثلاً چیز نجس به وسیله‌ی باد و آفتاب خشک شود، پاک نمی‌گردد، ولی اگر باد به قدری کم باشد که نگویند به خشک شدن آن چیز نجس کمک کرده، اشکال ندارد.
۵. آنکه آفتاب مقداری از بناء و ساختمان را که نجاست به آن فرو رفته، یک مرتبه خشک کند، پس اگر یک مرتبه بر زمین و ساختمان نجس بتابد و روی آن را خشک کند، و دفعه‌ی دیگر زیر آن را خشک کند، فقط روی آن پاک می‌شود و زیر آن نجس می‌ماند.
۶. آنکه ما بین روی زمین یا ساختمان که آفتاب به آن می‌تابد با داخل آن، هوا یا جسم پاک دیگری فاصله نباشد.
(ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م۱۹۱)

استحاله

سئوال ۱: استحاله از مطهرات است، لطفاً آن را توضیح دهید؟ (بر اساس فتوای آقایان: امام، مکارم، تبریزی)
جواب: استحاله یعنی چیزی به چیز دیگری تبدیل شود که دیگر اسم سابق را نداشته باشد مانند اینکه سگ در نمکزار فرو رود و تبدیل به نمک شود یا کود تبدیل به خاک شود و یا چوب نجس پس از سوختن، خاکسترش پاک است. بنابراین استحاله موجب پاکی چیز نجس می‌شود. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, م۱۹۵)

سئوال ۲: برطرف شدن عین نجاست را توضیح دهید؟
جواب: برطرف شدن عین نجاست این است که اگر بدن حیوان به عین نجاست، نجس شده باشد، مثل خون، وقتی خون آن برطرف شود پاک می‌شود و دیگر احتیاج به آب کشیدن ندارد. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م۲۱۶)

سئوال ۳: اگر روغنی که جهت سوختن استفاده می‌شود (نفت، گازائیل، بنزین) نجس شود و بعد از سوختن به صورت دوده درآید آیا در این صورت استحاله شده و پاک است یا خیر؟
جواب: دوده‌ی متنجس نجس نیست، مگر آنکه آلوده به ذرات متنجس باشد. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره), ج۱, س۳۳۹)

سئوال ۴: آب داغی که نجس می‌باشد آیا بخار آن هم نجس است؟ (مقلد حضرت امام)
جواب: پاک است. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره), ج۱, س۳۴۰)

سایر مطهرات

سئوال ۱: انتقال از جمله‌ی مطهرات است لطفاً آن را توضیح دهید؟
جواب: اگر خون بدن انسان یا خون حیوانی که خون جهنده دارد، به بدن حیوانی که خون جهنده ندارد، برود و خون آن حیوان حساب شود پاک می‌گردد، این عمل و فرایند را انتقال گویند. بنابراین خونی که زالو از انسان می‌مکد چون خون زالو به آن گفته نمی‌شود بلکه می‌گویند خون انسان است، نجس می‌باشد. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م۲۰۵)

سئوال ۲: خون پشه‌ای که روی بدن انسان می‌نشیند و روی بدن انسان کشته می‌شود چه حکمی دارد؟
جواب: اگر کسی پشه‌ای را که به بدنش نشسته بکشد و نداند خونی که از پشه بیرون آمده از او مکیده یا از خود پشه می‌باشد، پاک است. و همچنین است اگر بداند از او مکیده ولی جزو بدن پشه حساب شود. اما اگر فاصله بین مکیدن خون و کشتن پشه به قدری کم باشد که بگویند خون انسان است، یا معلوم نباشد که می‌گویند خون پشه است یا خون انسان، نجس می‌باشد. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م۲۰۶)

سئوال ۳: اسلام که از مطهرات است چگونه شخص کافر را پاک می‌کند؟
جواب: اگر کافر شهادتین را بگوید، یعنی بگوید: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمداً رسول الله مسلمان می‌شود، و بعد از مسلمان شدن، بدن و آب دهان و بینی و عرق او پاک است. ولی اگر موقع مسلمان شدن عین نجاست به بدن او بوده، باید برطرف کند و جای آن را آب بکشد،‌ولی اگر پیش از مسلمان شدن عین نجاست برطرف شده باشد لازم نیست جای آن را آب بکشد. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م۲۰۷)

سئوال ۴: تبعیت چیست؟ و چگونه شیء نجس را پاک می‌کند؟
جواب: تبعیت آن است که چیز نجسی به واسطه‌ی پاک شدن چیز نجس دیگر پاک شود. مثلاً کسی که با دست خود چیزی را آب می‌کشد، اگر دست و آن چیز با هم آب کشیده شود بعد از پاک شدن آن چیز، دست او هم پاک می‌شود. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م۲۱۰)

سئوال ۵: حیوان نجاستخوار را چگونه باید پاک کرد تا بتوان از آن بهره جست؟
جواب: بول و غائط حیوانی که به خوردن نجاست انسان عادت کرده، نجس است و اگر بخواهند پاک شود باید آن را استبراء کنند، یعنی تا مدتی که بعد از آن مدت دیگر نجاستخوار به آن نگویند، نگذارند نجاست بخورد و غذای پاک به آن بدهند. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م۲۲۰)

سئوال ۶: اگر شئی در اختیار شخصی باشد و آن شیء نجس شده باشد، بعد از مراجعه به آن مکان از نجاست اثری نمی‌بینیم، حال آیا غائب شدن دلیل بر پاک شدن شیء نجس شده است؟
جواب: غایب شدن مسلمان و چیزی که در اختیار اوست در صورتی محکوم به طهارت است که احتمال آب کشیدن توسط آن شخص داده شود و الا غایب شدن از محل نجس اثری در تطهیر ندارد. بلی اگر مکانی نجس شده بود و مسلمانی که رعایت مسائل طهارت و نجاست را می‌کند از آن مطلع گشته و بعد دیدیم با آن مکان معامله طهارت می‌کند و احتمال آب کشیدن دادیم، ‌محکوم به طهارت است. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, م۲۲۱)

سئوال ۷: در روستای ما برای تهیه‌ی شیره‌ی انگور، آب انگور رسیده را می‌گیرند و آن را با خاک مخصوصی مخلوط می‌کنند و بعد آن را می‌جوشانند تا این که حدود ۳/۱، یعنی یک ثلث آن کم شود، سپس آن را در آفتاب قرار می‌دهیم تا کمتر و غلیظ‌تر و تیره‌تر شود؛ بعد جهت خوردن استفاده می‌شود، حال این شیره‌ی انگور چه حکمی دارد؟
جواب: در فرض مرقوم اگر با جوشیدن روی آتش دو ثلث آن کم نشود، خوردن آن حرام است. (ر.ک استفتائات جدید امام خمینی(ره), ج۱, س۳۴۲)

کیفیت تطهیر

سئوال ۱: اگر جای نجس را فقط با چیزی پاک کنند (به طریقه‌ی غیر شرعی) ولی نجاستی دیگر دیده نشود، آن مکان چه حکمی دارد؟ آیا نجاست را همچنان انتقال می‌دهد؟
جواب: در فرض سئوال، مکان مذکور نجس است و در صورت ملاقات با رطوبت موجب نجاست می‌گردد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱, م۱۷۰, ص۱۱۸ و م۱۲۵, ص۹۶)

سئوال ۲: وسائل آرایشگاه که به خون آلوده می‌شوند و ما نمی‌دانیم که آیا آنها را بعداً به طریقه‌ی شرعی شستشو می‌دهند یا نه حکم آنها چیست؟
جواب: پس از نجاست تا یقین به پاک شدن به طریق شرعی نداشته باشید، محکوم به نجاست است. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱, م۱۲۷,ص۹۷

سئوال ۳: اگر جایی از دیوار یا درب نجس شود و قابل شستشو نباشد و ‌آفتاب هم به آن نتابد چگونه می‌شود آن را پاک کرد؟
جواب: اگر نیاز به پاک کردن باشد بعد از برطرف کردن عین نجاست با ریختن آب قلیل یا با شلنگ آب متصل به کر پاک می‌شود. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱, م۱۸۰, ص۱۲۲)

سئوال ۴: اگر نجاستی داخل محفظه بینی یا گوش شود تطهیر آن چگونه است؟
جواب: تطهیر داخل بینی یا گوش لازم نیست. اگر ظاهر آن نجس شده است، ظاهر را تطهیر نمائید کفایت می‌کند. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱, م۲۱۶, ص۱۳۸)

سئوال ۵: اگر از قسمتی از بدن خون بیاید و ما متوجه نباشیم و بدن ما که خون آلود است به بعضی جاها اصابت کند و ما هم دقیقاً ندانیم که به کجا برخورد کرده است به عنوان مثال که از قسمتی از پا خون آمد به اندازه محدود و ما هم در چند اتاق به روی فرش راه رویم بعد از چند دقیقه متوجه خون شویم چه حکمی دارد؟
جواب: هر نقطه‌ای که یقین دارید خون به آن رسیده نجس است و باید تطهیر شود و جاهای مشکوک محکوم به طهارت است. (تحریر الوسیله, ج۱, ص۱۲۱, قول فی کیفیه المتجنس)

تخلی

سئوال ۱: طهارت صحیح از نظر اسلام برای زن و مرد هنگام تخلی چگونه است؟
جواب: بعد از پاک شدن عین نجاست در مورد ادرار دوبار و در مورد مدفوع یک بار شستن با آب قلیل کفایت می‌کند و اگر شلنگ متصل به کر باشد یک بار آب ریختن پس از برطرف شدن عین نجاست کافی است. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, م۶۶ و ۶۷)

سئوال ۲: آیا انسان هنگام تخلی لازم است عورت خود را از بچه‌ی ممیز بپوشاند؟
جواب: واجب است انسان وقت تخلی و مواقع دیگر، ‌عورت خود را از کسانی که مکلفند (چه محرم و چه نامحرم) و همچنین دیوانه‌ی ممیز و بچه‌های ممیزی که خوب و بد را می‌فهمند، بپوشانند. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, م۵۷)

سئوال ۳: آیا انسان هنگام تخلی می‌تواند رو به قبله بنشیند؟ اگر جواب منفی است، در صورتی که انسان مجبور باشد، حکم شرعی را برایمان روشن فرمائید؟
جواب: موقع تخلی باید طرف جلوی بدن، یعنی شکم و سینه رو به قبله و پشت به قبله نباشد. ولی اگر کسی مجبور باشد رو به قبله بنشیند مثلاً برای اینکه نامحرم او را نبیند، مجبور است رو به قبله بنشیند مانعی ندارد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, م۵۹ و ۶۲)

سئوال ۴: آیا می‌شود هنگام غائط کردن جهت تطهیر از دستمال کاغذی یا پارچه و یا سنگ و مانند اینها استفاده کرد؟ در چه جاهایی می‌توان فقط با آب مخرج غائط را طاهر ساخت؟
جواب: در سه صورت، مخرج غائط فقط با آب پاک می‌شود:
۱.آنکه با غائط، ‌نجاست دیگری مثل خون بیرون آمده باشد.
۲. آنکه نجاستی از خارج به مخرج غائط رسیده باشد.
۳. آنکه اطراف مخرج بیشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد. در غیر این سه صورت می‌شود مخرج را با آب شست و یا با پارچه و سنگ و مانند اینها پاک کرد، اگرچه شستن با آب بهتر است. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, م۶۵)
سئوال ۵: آیا مخرج بول با غیر آب پاک می‌شود؟
جواب: خیر ـ مخرج بول فقط با آب می‌تواند، پاک شود. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, م۶۶)

سئوال ۵: استبراء چیست؟ آیا این عمل بعد از ادرار واجب است؟ و آیا این عمل مختصّ مردان است یا زنها هم استبراء مختص به خودشان دارند؟
جواب: استبراء عمل مستحبی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام می‌دهند، و آن دارای اقسامی است، و بهترین آنها این است که بعد از قطع شدن بول، اگر مخرج غائط نجس شده، اول آن را تطهیر کنند، بعد سه دفعه با انگشت میانه‌ی دست چپ از مخرج غائط تا بیخ آلت بکشند و بعد شست را روی آلت و انگشت پهلوی شست را زیر آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه‌گاه بکشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند. استبراء مختص مردها است و برای زنها استبراء از بول نیست و اگر رطوبتی ببیند و شک کند پاک است یا نه، پاک می‌باشد. وضو و غسل را هم باطل نمی‌کند. (ر.ک توضیح المسائل امام خمینی(ره), م۷۲ و ۷۷)

سئوال ۶: چه فایده‌ای برای استبراء در طهارت مترتب است؟
جواب: فائده‌اش آن است که اگر استبراء به شکل صحیحی انجام شود، هر رطوبت مشکوکی که از انسان خارج شود، محکوم به طهارت است. آبی که گاهی بعد از ملاعبه و بازی کردن از انسان خارج می‌شود و به آن مَذی می‌گویند پاک است. و نیز آبی که گاهی بعد از منی بیرون می‌آید و به آن وَذی می‌گویند هم پاک است و آبی که گاهی بعد از بول بیرون می آید و به آن وَدی می‌گویند، اگر بول به آن نرسیده باشد پاک است. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, م۷۳ یببا توجه به فتوای آیت الله مکارم شیرازی)

سئوال ۷: بنده جوانی ۱۸ ساله هستم و در سن ۱۵ سالگی مسأله‌ی استبراء و چگونگی آن را به دقت از رساله مطالعه کردم ولی خوب نفهمیدم و بالطبع به شکل نادرستی آن را انجام می‌دادم، حال در این چند سال که رطوبتی از من ممکن بود خارج شده باشد که طبق مسأله‌ی استبراء آن را پاک فرض کرده‌ام با توجه به این گفته‌ها آیا باید تمام نمازهایی را که با این حالت خوانده‌ام قضا کنم؟ (مقلد آیت الله بهجت)
جواب: در فرض مسأله که در موقع خواندن نمازهای گذشته یقین به طهارت بدن و لباس داشته‌اید، نمازهای گذشته صحیح است و قضای آن لازم نیست. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱, م۷۴, ص۷۱)

متفرقات طهارت

سئوال ۱: می‌گویند در موقع شستن لباس‌هایی که نجس شده، نباید دعا یا صلوات ذکر کرد، نظر فقها در این ارتباط چیست؟ آیا فقط سه بار آب کشیدن و فشار دادن آن پس از رفع نجاست کافی است؟
جواب: بلی ـ سه بار آب کشیدن و فشار دادن، کافی است و ذکر دعا و صلوات در هر حال مستحب است و در موقع شستن لباس نجس هم مانعی ندارد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج۱, م۹۶, ص۱۱۴)
سئوال ۲: اگر در حالی که از حمام خارج می‌شویم قطره‌هایی آب از سقف رویمان چکّه کند چه حکمی دارد؟آیا باید طهارت کند؟
جواب: اگر یقین به نجاست سقف حمام نداشته باشید، محکوم به طهارت است. (ر.ک اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری, ج۱, ص۳۱, س۹۰).

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.