آیا تعبیر خواب هایی که به حضرت یوسف(ع) نسبت می دهند اعتبار دارد؟

0 96

خواب ارتباطی با تعبیر ندارد، مگر این که تعبیر کننده خواب، انسانی باشد که قوه تشخیص رؤیاهای صادقه از کاذبه را داشته باشد و علم تعبیر خواب را بلد باشد.
در طول تاریخ کسانی وجود داشته اند که بر اثر ترس از خدا و اجتناب از گناه، خداوند به آنان علم تعبیر رؤیا داده است، مانند ابن سیرین.

او شاگرد یک مغازه پارچه فروشی بود. روزی یکی از مشتریان که دل به وی بسته بود، او را به منزل برد و انجام کار منافی عفت را از او خواست. ابن سیرین سر باز زد و با آلوده کردن خود به نجاست، کام زن را تلخ ساخت و بدین وسیله از گناه و عصیان پرهیز نمود.(۱) خداوند به او علم تعبیر رؤیا را عنایت فرمود. کتاب تعبیر خواب ایشان از کتاب های خوب و موثّق است، ولی به واسطه این که خواب های آدمیان با هم فرق دارند، صد در صد نباید آن را حجت دانست. همین طور در مورد تعبیر خواب هایی که از حضرت یوسف(ع) نقل شده است. تعبیرها برای آن خواب ها بوده و مشابهت خواب ها صد در صد نیست. نمی توان قاطعانه گفت که تعبیر های ابن سیرین و حضرت یوسف(ع) در مورد خواب هایی که می بینیم نیز صادق است.
پی نوشت ها:
۱. برای خواندن داستان او به کتاب “داستان راستان” شهید مطهری رجوع کنید.

منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.