نفاس از چه زمان شروع می شود و چند روز ادامه دارد و احکام آن چیست؟

0 450

نفاس از چه زمان شروع می شود و چند روز ادامه دارد و احکام آن چیست؟

الف) خون نفاس همراه با به دنیا آمدن بچه شروع می‏شود و حداکثر تا ده روز ادامه دارد و هرگاه قطع شد باید غسل کند و عبادات خود را انجام  دهد.  و اگر از ده روز بگذرد(وزن صاحب عادت وقتیه یا عددیه باشد) به اندازه عادت خود آن خون را نفاس قرار دهد و مابقی را استحاضه; مثلا اگر عادت حیض او ۷ روز است، ۷ روز را نفاس حساب کند و مابقی را استحاضه.

ب) مستحب است کسی که عادت دارد از روز بعد از عادت مثلا از روز هفتم زایمان به بعد و کسی که عادت ندارد از روز دهم تا روز هجدهم زایمان کارهای استحاضه را به جا آورد و کارهایی که بر نفسا حرام است ترک کند. (احکام نفسا یا حیض مثل هم است)

ج) زنی که در حیض عادت دارد اگر بعد از زائیدن تا یک ماه یا بیشتر از یک  ماه پی در پی خون ببیند به اندازه روزهای عادت حیض روزهای اول را  نفاس قرار بدهد و ده روز بعد را استحاضه و بعد از این ده روز آنچه که در  روزهای عادت حیضش باشد باید حیض قرار دهد ؤ چه علامت حیض را  داشته باشد چه نداشته باشد ؤ (مثلا هفت روز عادت حیض دارد و همیشه  بیستم ماه حیض می‏شود و سوم ماه زایمان کرد و یک ماه پی در پی خون  دیده هفت روز اول را نفاس قرار دهد و ده روز بعد را استحاضه و از روز بیستم تا بیست و هفتم را حیض و مابقی را استحاضه قرار دهد.

د) زنی که در حیض عادت ندارد، اگر بعد از زایمان تا یک ماه و بیشتر خون ببیند ۱۰ روز اول را نفاس و ده روز دوم را استحاضه و از بیستم به بعد اگر  خونی که مشاهده می‏کند نشانه حیض دارد حیض والا استحاضه قرار دهد.

منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.