مراحل غسل جنابت و غسل جمعه چگونه است؟

مراحل غسل جمعه

غسل
0 1,064

تمامی غسل ها به یک نحو انجام می گیرد؛ تنها نیّت آن ها فرق می کند. بنابراین نحوه انجام غسل جنابت با غسل جمعه یا سایر غسل ها اگر به شکل غسل ترتیبی باشد، به این صورت است که بعد از نیت و قصد قربت، نخست سر و گردن شسته می شود، سپس طرف راست بدن و بعد طرف چپ. در نیت غسل مثلاً نیت می کند: غسل جنابت انجام می دهم قربه الی الله. در غسل جمعه نیت می کند: غسل جمعه به جا می آورم قربه الی الله.
غسل به دو شکل صورت می گیرد: ترتیبی و ارتماسی، غسل ارتماسی به این شکل است: در جایی که آب فراوان باشد مانند استخر، دریا، حوض و رودخانه، بعد از نیت غسل تمامی بدن را یک دفعه زیر آب قرار می دهد.

منبع : سامانه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی

غسل واجب یا مستحب را (به جز غسل میت) به دو صورت می‌توان انجام داد:
  • اول: ترتیبی
  • دوم: ارتماسی

در غسل ارتماسی باید بدن پاک باشد ولی در غسل ترتیبی پاک بودن تمام بدن لازم نیست و اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمتی را پیش از غسل دادن آن قسمت آب بکشد کافی است.

تعریف غسل ترتیبی

در غسل ترتیبی باید نخست سر و گردن، و سپس نیمهٔ راست بدن از سر تا کف پا و دست راست و بعد نیمهٔ چپ بدن از سر تا کف پا و دست چپ را بشوید؛ شستن آلت یا در هنگام شستن نیمه چپ بدن یا نیمه راست بدن باید انجام گیرد و دیگر تمام البته غسل ترتیبی از دستورات مکتب شیعه

تعریف غسل ارتماسی

در غسل ارتماسی باید آب در یک لحظه، تمام بدن را بگیرد. پس اگر به نیت غسل ارتماسی در آب فراوانی مانند استخر فرورود.

بگیرد و اگر آب برای وضو نیست یک تیمم بدل از وضو هم بگیرد؛ و در هر صورت برای نمازهای بعدی مادامی که عامل آن غسل تکرار نشده‌است (مثلاً دوباره جنب نشده‌است) و آب هم برای غسل پیدا نکرده‌است یا وضو می‌گیرد یا در صورت نبودن آب تیمم بدل از وضو می‌کند

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.