محارم چه کسانی هستند؟

0 73

محارم سه دسته اند:
الف) محارم نسبی که از راه خویشاوندی طبیعی به وجود می آید مثل مادر، خواهر، برادر، برادر زاده و خواهر زاده و دایی، عمو، عمه، خاله.
ب) محارم سببی که از راه ازدواج پدید می آید مانند همسر، مادر زن، پدر شوهر و پدر و مادر آنها هرچه بالاتر بروند.
زمان محرمیت بین این افراد به مجرد اجرای صیغه عقد شرعی بین زن و مرد می باشد. بنابراین فقط با ازدواج، شوهر و پدر و پدر بزرگ های او به بالا به عروس محرم می شوند و بقیه افراد نامحرم هستند و در مورد داماد هم مادر زن و مادر بزرگ های زن به بالا به او محرم می شوند و سایرین نامحرم هستند.
ج) محارم رضاعی که از راه شیر خوردن به وجود می آید.

پی نوشت: تحریرالوسیله ج ۲ ، ص ۲۶۲

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.