پوشیدن لباس مرده چه حکمی دارد؟

0 4,473
اگر کسی لباس مرده را بپوشد گناه دارد؟ و یا به کسی بدهیم از آن استفاده کند؟

لباس مردگان به ورثه میت می رسد وچون جزو اموال آنها محسوب مبشود هر گونه تصرف در آنها باید با اجازه ورثه صورت گیرد برای همین  پوشیدن لباس توسط ورثه و یا هر کس دیگر باید با اجازه  همه وارثین مانعی ندارد.

برای آگاهی بیشتر می توانید به احکام ارث توضیح المسائل مرجع تقلید تان مراجعه فرمایید.

می‌خواستم بدانم نگهداشتن لباس مرده چه حکمی دارد؟
نگه داشتن لباس مرده اشکال ندارد. اما اگر زیاد باشند و برای پوشیدن مناسب باشد، خود وارث آن‌ها را بپوشند یا به نیازمند بدهد که ثواب هم دارد؛ چون اگر نگه داشته شوند با گذشت زمان خود به خود پوسیده می‌شوند و از بین می‌روند و این کار نوعی اتلاف مال است بی آن‌که از آن بهره‌‌ی مفید برده شود.

ولی اگر نگه داشتن آن‌ها سبب شود فرد هر زمانی آن‌ها را ببیند به یاد مرده بیافتد و عزاداری کند و بی‌تابی نماید، در این صورت آن‌ها را نگه ندارد؛ چون ار لحاظ شرعی بیش از سه روز عزاداری برای مرده جایز نیست.

 

تعبیرخواب لباس مرده

ابن سیرین می گوید: اگر کسی در خواب ببیند که لباس خودش را به شخص مرده ای داد به غم و اندوه مبتلا می شود. اگر ببیند مرده ای به او کتاب فقه یا قران داد به طاعت و عبادت مشغول می شود. اگر ببیند که مرده ای لباسش را فروخت ان نوع لباس گران خواهد شد.

دانیال (ع) می گوید: اگر ببیند مرده به او چیزی از مال و متاع دنیوی داد از جایی که امید ندارد چیزی به او می رسد. اگر ببیند مرده چیزی خوردنی به او داد روزی حلال بدست می اورد. / جابر مغربی می گوید: اگر ببیند مرده ای غذای او را خورد ان غذا گران می شود.

علامه مجلسی می گوید: اگر ان مرده را با لباس خواب تازه ببیند کار ان مرده نیک شود. اگر لباسش کهنه بود از برای او چیزی صدقه بدهد که خدا به او رحمت کند. اگر خویشتن یا عزیزی را در خواب دید که در تابوت است و مردم بسیار او را می برند مهتر و بزرگ شود

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.