تماس پرستاران با میت

0 71

از آنجا که پرستاران گرامی در بیمارستان با جسد انسان سروکار دارند؛ باید توجه داشته باشند، جسد انسان تا زمانی که آن را غسل نداده اند، نجس است، شرط نجس بودن میت، آن است که روح از تمام بدنش خارج شود. بنابراین اگر به طور کامل، روح از بدن خارج نشده باشد، نجس نمی باشد.

بنابراین اگر کسی بدن انسان مرده ای را که سرد شده و غسلش نداده اند مس کند (یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند) باید غسل مس میت نماید حتی اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان میت برسد. لذا اگر هنگام معاینه، رسیدگی یا حمل بیمار، متوجه شد که روح از بدن بیمار خارج شده و بدن نیز سرد شده است، در صورت تماس پوستی مستقیم (مثلا بدون دستکش) با میت سرد شده، غسل مس میت واجب می شود، ولی اگر بدن هنوز گرم است، غسل واجب نیست.

پی نوشت:
مساله ۵۲۱ رساله مراجع، ص۳۰۶.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.