زمان باطل کردن روزۀ شخص مسافر درماه رمضان

سفر در ماه رمضان
0 30

یکی از اموری که درفصل تابستان بسیار صورت می‌گیرد و معمولا خانواده‌ها از فرصت تعطیلی مدارس فرزندانشان در ایام تابستان استفاده می‌کنند رفتن به مسافرت بوده، والان چندین سال است که ایام ماه مبارک رمضان با فصل تابستان تلاقی کرده ویکی از مواردی که بسیار مورد سوال واقع می‌شود اینکه حال که ماه مبارک رمضان درتابستان واقع می‌شود مسافرت در ماه مبارک رمضان چه حکمی دارد؟ وچه زمانی شخص مسافر می‌تواند روزه خود را باطل کند؟
مراجع عظام تقلید بالاتفاق می‌فرمایند: مسافرت در ماه مبارک رمضان اشکال نداردو اگر مسافرت به قصد فرار از روزه باشدنیز اشکال ندارد اگرچه مکروه می‌باشد.

اما نکته قابل توجه در این مورد این است که فردی که قصد مسافرت دارد ازچه زمانی می‌تواند روزه خود را افطار کرده و بخورد؟
پاسخ: اگر روزه‌دار پیش ازظهرمسافرت کند وقتی به حد ترخص برسد (یعنی به جایی برسدکه دیوار شهر رانبیند، وصدای اذان را نشنود) باید روزۀ خود را باطل کند. اگرپیش از آن روزه را باطل کند بنابر احتیاط کفاره نیز واجب است. ولی اگر بعدازظهر مسافرت نماید باید روزه خود را تمام نماید. [۱]

حال اگر مسافربه وطن خود برسد چه کار باید انجام دهد باید روزه بگیرد یا اینکه باطل کند؟
پاسخ: اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش برسد یا به جایی برسد که می‌خواهد ده روز درآنجا بماند چنانچه کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باید آن روز را روزه بگیرد و اگر انجام داده روزۀ آن روز بر او واجب نیست. [۲]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی نوشت.
[۱].[توضیح المسائل مراجع، م۱۷۲۱]
[۲].[همان، م۱۷۲۲]

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.