آیا تله پاتی و ارتباط با ارواح و هیینوتیزم کار درستی است ؟

آياامكان دارد با تله پاتي , روح شخصي ديگر به قالب بدن ديگري رود؟

0 989

آیا تله پاتی و ارتباط با ارواح و هیپنوتیزم کار درستی است ؟

آیاامکان دارد با تله پاتی , روح شخصی دیگر به قالب بدن دیگری رود؟ از نظر علمی قضیه را چگونه توجیه می کنید؟

ارتباط با ارواج , با شرایط خاص و برای افرادی امکان پذیر است .

آیت اللّه مکارم شیرازی می نویسد:

ارتباط باارواح امکان پذیر است و دلیلی برانکار آن نداریم ,

ولی شرایط و آمادگی های فراوان لازم دارد و مانند هر کار دیگر,تخصص و استعداد می خواهد.(۱)

برخی بدون فراهم کردن شرایط و یا داشتن لیاقت و استعداد, مدعی ارتباط باارواح شده و آن را وسیلهء فریب و کسب مال قرار داده اند.

باید تناسخ و عود ارواح را از ارتباط با ارواح جدا کرد; زیرا عود ارواح دراسلام پذیرفته شده نیست .

در تفسیر نمونه در ذیل آیهء ۲۸سورهء بقره آمده است :

از جمله آیات متعددی است که عقیده به تناسخ را نفی می کند;

زیرا عقیده مندان به تناسخ می پندارند انسان بعد از مرگ بار دیگر به زندگی باز می گردد,

منتها روح اودر جسم و نطفهء دیگر حول کرده و زندگی مجددی را در دنیا آغاز می کند,

و این مسئله ممکن است بارها تکرار شود. این زندگی تکراری در جهان را یا می نامند.

هم چنین در این آیه آمده است :

بعد از مرگ , یک حیات بیش نیست , که همان زندگی در رستاخیز و قیامت است .

به تعبیر دیگر مجموعاً دو حیات و مرگ دارید

نخست مرده بودید و در عالم موجودات بی جان قرار داشتید, خداوند شما را زنده کرد, سپس می میراند و بار دیگر زنده می کند.

اگر تناسخ صحیح بود, حیات و مرگ انسان بیش از دو حیات و مرگ بود.(۲)

ولی اصل آن ها قابل قبول است .

جهت توضیح بیش تر قسمتی از مقالهء یکی از روزنامه ها را می آوریم :

تله پاتی علمی است جدید و روانشناسی

هم چنان که می دانید به روانشناسی که خود علمی است مهم , سایکولوژی یا پسیکولوژی که به آن اطلاق میشود

قسمت جدیدی اضافه شده که می گویند پاراسایکولوژی , یعنی ماورای روانشناسی . پارا در لغت فرانسه و انگلیسی یعنی چیزی ورایی , ماورائی .

قضیه تله پاتی و هیپنوتیزم و علم های جدید در مبحث پاراسایکولوژی است

یعنی قسمتی از علم روانشناسی است که هنوز به سیستم معیّن و علمی خود در نیامده است .

چون روانشناسی در حال حاضر علمی است , ولی پاراسایکولوژی قسمتی ورای علم یاکولوژی است .

شما به دنبال این مطالب هستید:

اولین قدمی که در پاراسایکولوژی برداشته ایم شود, هیپنوتیزم است .

درهیپنوتیزم یک انسان با انسان دیگر که مقابل او نشسته است , ارتباط مغزی یا موجی برقرار می کند

و این عملی است که عموم دیده اند و از نظر روانشناسی قابل قبول است و همچ کسی نمی تواند آن را انکار کند

در هیپنوتیزم وقتی شخصی یک مدیومی را هیپنوتیزم می کند, آن شخصی که هیپنوتیزم شده , جز آن چه را که در درون خود دارد, نمی تواند بگوید.

چیزهایی را می گوید که در درون او است ;

یعنی ممکن است اسمش را بپرسد, ممکن است اطلاعاتش را از او کسب کندو او هم ضمیر نا به خودش را به هیپنوتیزم کننده باز می کند و هر چه را که در درون دارد, می گوید.

این یک امر علمی قابل قبول علما, چه مادی و چه روحانی است .

بعد از هیپنوتیزم , تله پاتی است . تله پاتی وسیع تر و عمیق تر است .

تله پاتی ازلغت است و می فهمیم در مورد فاصلهء دور است

یعنی ارتباط از فاصلهء دور,که انسانی با انسان دیگری در حالی که فاصلهء مکانی زیادی دارند, ارتباط برقرارمی کنند.

انسانی در یک اتاق و انسان دیگری در یک شهر دیگر و یا در اتاق دیگری با هم ارتباط مغزی بر قرار می کنند و با هم حرف می زنند.

این علمی قابل قبول است و هر کسی دائره المعارف را بردارد و درباره تله پاتی بخواند, می بیند امر قابل قبول علمی است و همگان می پذیرند.

چیزی نیست که بگویند موهوم و ارتجاعی است .(۳)

با توجه به مطالب فوق باید گفت :

اگر مقصود از تله پاتی , تناسخ و عود روح باشد, قابل قبول نیست ,

گرچه برخی از صاحب نظران آن را قبول داشته اند,

ولی اگرارتباط با ارواح بدان معنا باشد که برخی با شرایط خاص می توانند با روح دیگران ارتباط برقرار کنند, این مطلب قابل قبول است .

هیپنوتیز و تله پاتی به عنوان دوپدیدهء علمی قابل قبول می باشد.

بیان این نکته ضروری است که باید بین ارتباط با ارواح و تله پاتی و همین طور هیپنوتیزم و ارتباط با ارواح , مرز بندی نمود و هر کدام را جداگانه ارزیابی کرد;

زیراآن ها علی رغم آن که در برخی چیزها مشترک هستند, در چیزهای دیگر تفاوت دارند, که تبیین آن ها نیاز به فرصت دیگری دارد.

هیپنوتیزم اگر برای معالجهء بیمار صورت بگیرد, اشکالی ندارد.

_______________________

(پـاورقی ۱.عود ارواح یا ارتباط با ارواح , ص ۹۶ با تلخیص .

(پـاورقی ۲.تفسیر نمونه , ج ۱ ص ۱۶۴ با تلخیص .

(پـاورقی ۳.روزنامه سلام .

تلقین

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.