اضافه تشریفی در آیات قرآن مانند «ناقه الله»، «ایام الله» و… به چه معناست؟

0 543

اضافه تشریفی در آیات قرآن مانند «ناقه الله»، «ایام الله» و… به چه معناست؟ آیا این مضاف ها از «الله» شرافت و تقدس کسب می کنند؟

پاسخ:

در ادبیات عرب برای اهمیت دادن و بزرگ جلوه کردن و ارزش دادن به مطلب یا چیزی، آن را اضافه می کنند به چیزی که از تقدس و ارزش به سزایی برخوردار است تا مضاف با توجه به ارزش مضاف الیه شرافت و منزلت یابد. مانند اضافه کردن «ناقه» به لفظ مبارکه «الله» که «ناقه یعنی شتر» به تنهایی فقط ارزش مادی دارد ولی با اضافه شدن به سوی «الله» ارزش معنوی پیدا می کند به طوری که همه باید احترام او را نگه دارند و حتی پی کردن و کشتن چنین شتری موجب نزول عذاب الهی می شود. و یا اضافه شدن کلمه «بیت» به سوی «الله» که «بیت» یعنی خانه به تنهایی ارزش معنوی ندارد ولی وقتی «بیت الله» شد، دیگر بی حرمتی بر آن حرام و وارد شدن ناپاک در آن غیرجایز خواهد بود و مثال های دیگر که در قرآن کریم بارها آمده است مانند: «ارض الله»(۱) و «کتاب الله»(۲) و «ایام الله»(۳) و… .

بنابراین که خانه، ناقه، ارض، کتاب، ایام و… به تنهایی ارزش ندارد و با اضافه شدن به «الله» تقدس پیدا می کنند در اصطلاح ادبیات عرب به چنین اضافه ای، اضافه تشریفی یااضافه تعظیمی می گویند. یعنی اضافه ای که با اضافه شدنش به سوی مضاف الیه، ارزش، شرافت، فضیلت و تقدس پیدا می کند و از این جا پاسخ قسمت دوم نیز روشن می شود که این مضاف ها بااضافه شدن به «الله» است که دارای شرافت و تقدس می شوند و گرنه خودشان هیچ ارزش معنوی و شرافت الهی نداشته و ندارند.(۴)

پاورقی:

۱. ر.ک: اعراف : ۷۳. هود : ۶۴. نساء : ۹۷. زمر : ۱۰.
۲. ر.ک: بقره : ۱۰۹. آل عمران : ۲۳. نساء : ۲۴. مائده : ۴۴. فاطر : ۲۹ و… .
۳. جاثیه : ۱۴.
۴. ر.ک: تفتازانی، سعد الدین. مختصر المعانی، قم، نشر دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۱۱ق، ص۵۷. و ر.ک: نجفی خمینی، محمد جواد، تفسیر آسان، تهران، کتابفروشی اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۸ق، ج۸، ص۳۲۲.

منبع: نرم افزار پاسخ – مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

مفهوم شناسی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.