در سور ی مائده، آیه ی ۹۰ مراد از کلمه ی «ازلام» چیست؟

0 52

واژه ی «ازلام» دو مرتبه(۱) در قرآن کریم آمده است. «ازلام» که جمع «زلم» است به معنای «تیر» است که با آن ها قرعه میکشیدند و قمار میکردند.(۲)

برای عرب دو گونه ازلام (تیرهای مخصوص) بود. یکی ازلام امر و نهی و دیگری ازلام قمار،
۱. ازلام امر و نهی سه چوب تیر مانندی بود که بر یکی نوشته بود «امرنی ربی» پروردگارم امر کرد و بر دیگری نوشته بود «نهانی ربی. پروردگارم نهی کرد و سومی خالی بود و نوشتهای نداشت. چون یکی اراده سفر میکرد و یا میخواست کار مهمی انجام دهد. تیرها را به هم میزد. اگر اولی میآمد آن کار را میکرد و اگر دومی میآمد، منصرف میشد و اگر سومی میآمد دوباره آن ها را به هم میزد.۲. ازلام قمار عبارت بود از ده چوب تیر به نامهای. فَذّ، توام، مسبل،‌نافس، حلس،‌رقیب،‌معلی،‌سفیح، منیح، رغد.
هفت تای اولی دارای سهم بود و سه تای آخری دارای سهمی نبود و کیفیت آن این گونه بود:
شتری را سر بریده و ۲۸ قسمت میکردند و قمار بازان ده نفر به عدد تیرها بودند. آنگاه تیرها را به هم زده و بر میداشتند و صاحب تیر «فذ»‌یک سهم و صاحب تیر «توام» دو سهم تا آخری که هفت سهم را بر میداشت و سه تای دیگر نه تنها چیزی نمیبردند بلکه پول شتر را هم میپرداختند. آقای مکارم شیرازی «ازلام» را نوعی «بخت آزمایی» امروزی میداند و آن را حرام می شمارد.(۳)

پاورقی:

۱. مائده : ۳ و مائده : ۹۰.
۲. التحقیق، مصطفوی، حسن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، تهران، ذیل واژه «زلم».
۳. ر. ک: قاموس قرآن، قرشی، سید علی اکبر، دارالکتب الاسلامیه، تهران ذیل واژه «زلم»، تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، دارالکتب الاسلامیه، تهران ، ذیل آیه ۳ سوره مائده، المیزان علامه طباطبایی، بنیاد علمی علامه، قم، ذیل آیه۱۹۰ سوره مائده.

منبع: نرم افزار پاسخ – مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات    

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.