چرا برخی از آیات قرآن با نظریه بیگ بنگ درباره شکل گیری جهان تناقض دارد؟

0 88

چرا برخی از آیات قرآن با نظریه بیگ بنگ درباره شکل گیری جهان که نظریه ای مورد قبول محافل علمی است، تناقض دارد؟

پاسخ:

پیش از توضیح هر مطلبی لازم است این نظریه با توضیح مختصری روشن شود: مهبانگ یا انفجار بزرگ به انگلیسی «Bigbang» یک نظریه علمی است و لحظه آغازین هستی را گویند که کل هستی از آن هنگام شروع شده است. بر طبق این نظریه جهان فعلی ما از ذره بسیار کوچکتر از کوچکترین ذرات بنیادی به وجود آمد و از این ذره همه ذرات بنیادی به وجود آمدند و شروع کردند از مرکز آن دور شدن که میلیاردها کهکشان و از جمله کهکشان راه شیری به وجود آمدند. این انفجار باعث انبساط جهان به صورت بادکنکی می شود البته نیروی دیگری که در این انبساط و کند شدن سرعت انبساط آن تأثیر دارد نیروی جاذبه است و در این صورت سه حالت متصور است.(۱)

۱. انبساط دائم

۲. رسیدن به یک حالت پایدار و ثابت

۳. انقباض بعد انبساط

پژوهش های انجام شده در سال های پیش نشان می دهد که جهان افزون بر آن که در حال بزرگ شدن است این انبساط دارای شتاب نیز می باشد، یعنی همچنان که کهکشان ها در حال دور شدن از یکدیگر هستند،افزون بر سرعت زیاد دارای شتاب نیز می باشند.(۲)

هنگامی که بحث انبساط جهان مطرح شد، برای توجیه آن باید یک نظریه منطقی و نو ارائه می شد تا بتواند بزرگ شدن جهان را توجیه کند. این نظریه باید توضیح می داد که بزرگ شدن جهان از کجا و چه زمانی آغاز شده است؟ برای توجیه بزرگ شدن جهان نظریه مهبانگ یا انفجار بزرگ مطرح شد که بر پایه آن جهان از انفجار یک توده فوق العاده متراکم و با حجم ناچیز آغاز شده است.

بیش از ۱۳ میلیارد سال پیش همه انرژی های دنیا یعنی همه آن چیزی که هم اکنون وجود دارد به صورت اصلی ترین ماده تشکیل دهنده انرژی در یک نقطه وجود داشت این همه انرژی های جهان که در یک نقطه جمع شده بود به هر سو پخش و گسترده شد که اکنون نیز ادامه دارد. جهان پهناور ما همچون بادکنکی که در حال باد شدن است مدام در حال بزرگ شدن است و هر روز بر پهنای آن افزوده می شود.

پس از آشنایی مختصر با نظریه انفجار بزرگ توضیح کوتاه در مورد چند نکته لازم به نظر می رسد. نکته اوّل: خداوند در آیه ۳۰ سوره انبیاء می فرماید: أَوَلَمْ یَرَ الَّذِینَ کفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء کلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَفَلَا یُؤْمِنُونَ. یعنی آیا کافران ندیدند که آسمان ها و زمین بهم پیوسته بودند و ما آنها را از یکدیگر باز کردیم و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم؟ آیا ایمان نمی آورند؟ بنا به نظر برخی از مفسرین قسمت اول این آیه شاید اشاره به نظریه مذکور داشته باشد به همین علّت در رابطه با آن فرموده اند:

به هم پیوستگی آسمان و زمین اشاره به آغاز خلقت است که طبق نظرات دانشمندان مجموعه این جهان به صورت توده واحد عظیمی از بخار سوزان بود که بر اثر انفجارات درونی و حرکت، تدریجا تجزیه شد و کواکب و ستاره ها از جمله منظومه شمسی و کره زمین به وجود آمد و باز هم جهان در حال گسترش است.(۳)

و امّا در مورد قسمت دوم آیه که نظرات در رابطه با آن مختلف است مهم ترین تفسیر آن است که حیات همه موجودات زنده ـ اعم از گیاهان و جانوران ـ به آب بستگی دارد همین آبی که مبدأ آن بارانی است که از آسمان نازل شده است.(۴) شاید منظور آیه آن است که ما که جهان را از توده ای کوچک خلق کردیم و از هم باز نمودیم اکنون حیات آن را بر آب قرار داده ایم یعنی حیات موجودات زنده به آب بستگی دارد.

نکته دیگری که در سؤال مطرح شده این که خداوند می فرماید انسان را از گل خلق کرده است و این با نظریه بیگ بنگ منافات دارد در جواب باید گفت آیه مذکور(۵) تنها در مورد انسان صادق است در حالی که نظریه بیگ بنگ مربوط به کل جهان اعم از آسمان و زمین و کهکشانهاست.. امکان دارد که خداوند جهان را از توده گازی یا از یک اتم خلق کرده باشد و آدم را بعد از آن از گل و این دو هیچ منافاتی با هم ندارد. امّا این که گفته اید نظریه بیگ بنگ منافات با قدرت و فیاضیت خداوند دارد باید گفت این نیز هیچ منافاتی با نظریه مذکور ندارد، زیرا خلقت خداوند منحصر در جهان حاضر نیست.

نظریه بیگ بنگ مربوط به جهان ماست و ما آخرین مخلوقات خداوند نیستیم و بعد از ما خلقت ادامه دارد، همچنان که پیش از ما نیز بوده است همانطور که در حدیث است امام باقر ـ علیه السلام ـ به جابر بن یزید فرمود: خداوند متعال آنگاه که این آفریدگان و این جهان را نابود ساخته و بهشتیان را در بهشت و دوزخیان را در دوزخ جای دهد، جهان دیگری غیر از این جهان را از نو پدید می آورد تا او را پرستیده و یگانه دانند و به آنان زمینی غیر از این زمین می آفریند که در آن استقرار یافته و آسمان دیگری که بر آنان سایه افکند. شاید تو بر این باوری که خداوند تنها این جهان را آفریده و به جز شما بشری را خلق نکرده است؟ آری به خدا سوگند به طور حتم خداوند متعال هزار هزار جهان و هزار هزار آدم (یعنی مانند حضرت آدم به عنوان بشر نخستین آفریده که تو در پایان این جهان ها و آن آدمیان هستی.(۶)

با توضیحات مذکور پاسخ سؤالات معلوم می شود و آن این که نظریه بیگ بنگ با خالقیت خداوند و قدرت او منافاتی ندارد، زیرا نظریه مذکور مربوط به خلق جهان ماست در حالی که خداوند پیش از ما جهان های بسیاری را خلق فرموده و پس از نابودی ما نیز جهان دیگری را خلق خواهد فرمود و فیاضیت و قدرت و خالقیت خداوند هیچگاه پایانی نداشته و تمام نمی شود. این مطلب همان است که فلاسفه از آن تحت عنوان قاعده ای یاد کرده و می گویند جهان (عالم) قدیم زمانی است.(۷) هم چنین معلوم شد طبق نظر برخی از مفسرین آیه ۳۰ سوره انبیاء اشاره به نظریه مذکور دارد و این که خداوند می فرماید همه چیز را از آب زنده کردیم به معنای آن است که حیات موجودات جهان وابسته به آب است. و هیچ منافاتی با نظریه فوق ندارد.

پاورقی:

۱. مایک گلداسمیت، تیم فورنیس، آشنایی با نجوم، مترجم عشر، رضا ،جمشاد نقاش شوشتری، انتشارات الهام، ۱۳۸۵ش، ص۴۵.
۲. نجوم دینامیکی، رابرت تی دیکسون، مترجم طوسی، احمد خواجه نصیر، نشر مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۸۷ش، ص۵۸.
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، قم، ۱۳۷۴ش، ج۱۳، ص۳۹۴. و مدرسی، سید محمد تقی، تفسیر هدایت، نشر آستان قدس رضوی، مشهد ، ۱۳۷۷ش، ج۷، ص۲۴۶.
۴. همان، تفسیر نمونه، ج۱۳، ص۳۹۶.
۵. صافات : ۱۱.
۶. شیخ صدوق، خصال، ترجمه جعفری ، یعقوب، انتشارات نسیم کوثر، قم ۱۳۸۲ش، ج۲، ص۵۱۱. ترجمه آسمان و جهان، ج۱۰ ومجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، ج۱، ص۲۴۴.
۷. حسن زاده آملی، حسن، دروس معرفت نفس ، انتشارات الف لام میم، قم ، ۱۳۸۱ش، ص۴۹۴.

منبع: نرم افزار پاسخ – مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.