فرق بین فطرت، طبیعت و غریزه چیست؟

0 930

فرق بین فطرت، طبیعت و غریزه چیست؟

فطرت: این واژه به معنای نوعی آفرینش و سرشت خاص است، آفرینشی که در آن مفهوم ابداع و بی‌سابقگی نهفته است(۱) البته باید توجه داشت که کلمه ابداع و کلمات هم خانواده آن، معنای فطرت را نمی‌ رساند، زیرا در واژه فطرت و کلمات هم خانواده علاوه بر ابداعی و اختراعی بودن، به وجود آوردن از عالم نیستی نیز نهفته است و به تعبیر علامه طباطبایی (ره) در فطرت توجه به طرد نیستی و ایجاد شیء از اساس است یعنی فاطر از اشیاء موجود و مواد مختلف یک صورت جدید نمی‌ آفریند، بلکه همه اجزای شیء جدید است، ولی در کلمه ابداع توجه به جنبه بی‌ سابقگی شیء است.(۲)

طبیعت: کارشناس علم واژه شناسی، ابن منظور آن را چنین معنا می‌ کند: «طبع و طبیعت یعنی ویژگی ای که شیء بر آن آماده شده است»(۳) و گاه به سرشت و نهاد تفسیر شده است.(۴)

غریزه: این کلمه به طبیعت، سجیه، سرشت، و … تفسیر شده است(۵) و یا گفته شده است: غریزه ملکه‌ای است که از آن صفات ذاتی صادر می‌شود، غریزه در این که ملکه است مانند خوی است ولی خوی برخواسته از عادت انسان و… است ولی غریزه ویژگی نهفته در سرشت انسان است نه برخاسته از عادت.(۶)

بنابر آن چه که از تعاریف به دست می‌آید این واژه‌ ها به لحاظ کاربرد و مفهوم، گاه بر همدیگر صدق می‌ کنند و به جای همدیگر به کار می‌ روند. تفسیر طبیعت و غریزه به سرشت و نهاد و نیز اطلاق فطرت بر غریزه و طبیعت شاهد این مطلب است.

امّا تفاوت‌ها: کلمه طبیعت معمولا در مورد اشیاء بی‌جان به کار می‌ رود(۷). مثلاً می‌ گوییم طبیعت آب این است که خنک کننده و مرطوب کننده است، یا ویژگی ذاتی و طبیعت سنگ، استحکام و نفوذناپذیری است، ‌پس طبیعت، عبارت است از ویژگی و خصوصیت ذاتی اشیاء مادی و اگر این کلمه در مورد انسان و حیوان به کار رود ناظر به جنبه مادی و جسمانی آنها است.(۸) مثلاً می‌ گوئیم طبیعت انسان، ظَلوم، جَهُول و کُفران کننده است یعنی بعد مادی انسان دارای این ویژگی است: قرآن کریم که بیش از پنجاه مورد، انسان را سرزنش و مذمت کرده است نظر به همین جنبه ‌طبیعی و مادی و غریزی وی داشته است، امّا ستایش هایش به لحاظ بعد روحانی و فطری انسان است.(۹)

امّا کلمه فطرت دارای دو معنا و کاربرد و حقیقت است.(۱۰) آن چه که از فرمایش بزرگان استنباط می‌ شود، معنای عام این کلمه همان آفرینش خاص است که در بحث واژه شناسی گذشت و امّا معنای خاص آن. عبارت است از آفرینشی که علاوه بر ابداع و بی‌ سابقه بودن، گرایش و بینش به مبدأ هستی وکمال مطلق نیز در آن نهفته است.

حال با توجه به معنای عام این کلمه، دایره کاربردی آن بسیار گسترده است، هم طبیعت را در بر می‌ گیرد و هم غریزه را شامل می‌ شود و حتی در بعضی موارد مترادف با واژه ی غریزه به کار برده شده است، زیرا مفهوم ابداع و اختراع و از عالم نیستی به عالم هستی آوردن در همه اشیاء ممکن، اعم از انسان، فرشته، حیوان، گیاه، آسمان و… هست. و خداوند همه آنها را به صورت ابداعی از عالم نیستی به دنیای هستی آورده است. چنان که ظاهر آیه اول سوره مبارک فاطر به همین مطلب اشاره دارد.(۱۱)

و امّا با توجه به معنای خاص واژه فطرت، قلمرو کاربردی این کلمه محدود است و در مقابل طبیعت و غریزه قرار می‌ گیرد(۱۲)، بر اساس این معنا فقط انسان است که از چنین فطرتی برخوردار است و دارای بینش و گرایش مطلق و کمال خواهی و کمال جویی است.

غریزه: این واژه اختصاصاً در مورد حیوانات به کار برده می‌ شود، البته درباره انسان هم به کار می‌رود از آن جهت که او این حقیقت را در نهاد خود و در جنبه نفسانی و حیوانی خود داراست و با حیوانات شریک است.(۱۳)

۲. تفاوت‌ های غیر کاربردی: طبیعت که همان ویژگی ذاتی اشیای مادی و قسمت مادی جانداران است و باعث اختلاف ظاهری و جلوه‌های مختلف و متفاوت آنها می‌ شود، هیچ گونه شباهت خاصی با فطرت و غریزه ندارد تا در پی تفاوت آنها باشیم. آن چه که باید به تفاوت‌شان توجه شود، فطرت و غریزه است که هر دو در سرشت و نهاد انسان و حیوان قرار داده شده است، این گونه نیست که آنها را با تلاش و زحمت و پشتکار به دست آورده باشند، مخصوصاً تفاوت آن دو در انسان که واجد هر دو حقیقت می‌ باشد بسیار مهم است، زیرا گاهی برای بعضی‌ها خلط می‌ شود و از تشخیص امور فطری از غریزی باز می‌ ماند.

تفاوت‌ های غریزه و فطرت حکیم متأله، جوادی آملی چهار ویژگی برای فطرت بیان کرده است:

۱. معرفت و آگاهی فطری، تحمیلی بر انسان نیست بلکه در نهاد او قرار داده شده است.

۲. تغییر پذیر نیست و با تحمیل و فشار نمی‌توان آن را برطرف کرد.

۳. فراگیر و همگانی است و هر انسانی آن را دار است.

۴. گرایش و بینش به کمال مطلق و خالق هستی دارد.(۱۴)

از ویژگی‌ های مذکور سه ویژگی اولی مشترک بین غریزه و فطرت است زیرا غریزه نیز در سرشت انسان و حیوان قرار داده شده است، تغییر پذیر نیست و همگانی می‌باشد، امّا ویژگی چهارم اختصاص به فطرت دارد و همین یکی از تفاوت‌های غریزه و فطرت است که فطرت، ملاک رشد و تعالی انسانها است(۱۵) و در واقع هر کمال و صفات نیکی را که انسان به دست می‌ آورد مبتنی بر فطرت انسانی است و از طریق شکوفا ساختن آن به دست می‌ آید. به عبارت دیگر، غریزه در حدود مسائل مادی است ولی فطرت مربوط به مسائل ماوراء حیوانی است.(۱۶)

تفاوت دیگر غریزه و فطرت این است که غریزه، خود شکوفا می‌ شود، طفل از لحظه‌ای که به دنیا می‌آید غریزه گرسنگی او را به گریه وا می‌دارد و زمانی که به سن بلوغ می‌ رسد غریزه جنسی اش خود به خود شکوفا می‌شود و او را به ارضای خود می‌ خواند و او هم راه ارضاء و اشباع آن را بدون آموختن می‌ داند، این مطلب در حیوانات بسیار واضح‌تر است. امّا فطرت که منشأ کمالات معنوی است چنین نیست، بلکه اولاً باید آن را شکوفا ساخت و ثانیاً پس از شناخت امور فطری و این که فلان مسأله برخاسته از فطرت انسان است، باید اعمال اختیار کرد.(۱۷)

یعنی فطری بودن مسأله، انسان را مجبور نمی‌ کند، مثلاً خداخواهی، فطری انسان است و ریشه در فطرت او دارد، امّا انسان اجباراً خداپرست نیست، بلکه خداپرستی یا طرف مقابل آن را با انتخاب و گزینش خود بر می‌ گزیند. همان گونه که طبیعت و غریزه در انسان و حیوان که خود به خود شکوفا می‌ شود، انسان را مجبور نمی‌ کند و او مغلوب قهری غرایز نفسانی و حیوانی خود نیست، بلکه باز هم از روی انتخاب و گزینش خود پیروی از هوای نفس و… می‌ نماید.

این بود بعضی از تفاوت‌های فطرت و عقل که به آن رسیده‌ایم. پس فطرت، غریزه و طبیعت به لحاظ کاربردی گاهی بر یک چیز اطلاق می‌ شود و می‌توان به جای کلمه غریزه از کلمه فطرت استفاده نمود و بالعکس، همانطور که کلمه طبیعت هم بر جانداران به لحاظ شباهت‌ شان با اشیای بی‌ جان به کار برده می‌ شود امّا به لحاظ غیرکاربردی طبیعت هیچ شباهتی با دوتای دیگر ندارد و بعضی از فرق های غریزه و فطرت این است که اولاً غریزه خود به خود شکوفا می‌شود ولی فطرت را باید شکوفا ساخت و ثانیاً فطرت زیربنا و منشأ کمالات انسانی انسان است درحالی که غرایز چنین نیست.

پاورقی:

۱. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، (فطرت)، انتشارات صدرا، چاپ اول، ۱۳۷۰، ج ۳، ص ۴۵۵. و ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، فطرت در قرآن، ص ۲۳.
۲. طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر ‌المیزان، ج ۱۷، ص ۶. ر.ک: همان، ص ۲۷۲، ج ۷، ص ۳۱. ج ۱۱، ص ۲۴۹. و ج ۱۲، ص ۲۶.
۳. ابن منظور، لسان العرب، دار احیاء التراث، ج ۸، ص ۱۱۸.
۴. فرهنگ معین، ج ۲، ص ۲۲۰۹، و لغت نامه دهخدا، ج ۹، ص ۱۵۰ و ۱۷۱.
۵. ابن منظور، لسان العرب، بیروت، دار احیاء التراث، ج ۸، ص ۱۱۸، و فرهنگ معین، تهران، انتشارات امیر کبیر، ج ۲، ص ۲۲۰۹.
۶. همان، ص ۲۴۱۰. و لغت نامه دهخدا، مجلس شورای ملی، ج ۳۲، ص ۱۹۰.
۷. مطهری، ‌مرتضی، مجموعه آثار، صدرا، ج ۳، ص ۴۶۳ و ۴۶۴.
۸. همان.
۹. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص ۲۷. و فطرت در قرآن، اسراء، ص ۲۱ ـ ۲۳.
۱۰. جوادی آملی، عبدالله، فطرت در قرآن، ص ۲۷. ر.ک: مصباح یزدی، محمد تقی، معارف قرآن، موسسه آموزشی و پژوهشی، ج ۱ ـ ۳، ص ۴۲۶ ـ ۴۲۷، طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، جامعه مدرسین، ج ۱۶، ص ۱۷۸ ـ ۱۷۹، ج ۱۷، ص ۲۷۲. و ج ۱۸، ص ۲۶.
۱۱. جوادی آملی، عبدالله، فطرت در قرآن، ص ۲۷. ر.ک: طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، قم، انتشارات اسماعیلیان، ج ۷، ص ۳۱. و همان، ج۱۱، ص ۲۴۹. مفاهیم القرآن، ج ۱، ص ۵۴. سبحانی، جعفر، توحید و منشور جاوید، همان، ج ۴، ص ۲۸۸.
۱۲. فطرت در قرآن، ص ۲۷.
۱۳. همان، ص ۲۴. ر.ک: مجموعه آثار (فطرت)، ج ۳ ص ۴۶۴. و فطرت در قرآن، ص ۴۴.
۱۴. جوادی آملی، عبدالله، فطرت در قرآن، انتشارات اسراء، ص ۲۶.
۱۵. همان، ص ۲۷.
۱۶. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، ج ۳، ص ۴۶۶.
۱۷. مصباح یزدی، محمد تقی، معارف قرآن، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ج ۱ ـ ۳، ص ۴۲۸.

منبع: نرم افزار پاسخ – مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

فطرت شناختی و گرایشی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.