منابعی که می توان از طریق آنها مطالعه کاملی در مورد رشد و گسترش تشیع در دوره صفویه در ایران انجام داد ذکر کنید؟

0 48

برای مطالعه در خصوص رشد تشیع در دوره صفویه باید به منابع تاریخی و همچنین کتب مطالعاتی که در خصوص ایران در دوره صفوی موجود است مراجعه نمود. چرا که فقط در این صورت است که می توانیم با رشد و گسترش تشیع در عصر صفوی آشنا شویم.

الف) منابع و مآخذ تاریخ ایران در دوره صفوی: این منابع خود به دسته های متعددی تقسیم می شوند که به نمونه‌هایی از آنها اشاره می نمائیم:
۱. منابع تاریخنگارانه همچون: نزهه القلوب و تاریخ گزیده: حمدالله مستوفی. صفوه الصفا، درویش توکل ابن بزّاز، سلسله الذهب: شیخ ابدال زاهدی، حبیب السیر: خواندمیر، لب التواریخ: یحیی قزوینی، احسن التواریخ: حسن بیک روملو. تاریخ دیار بکر: قاضی ابوبکر، تذکره شاه طهماسب، خلاصه التواریخ: قاضی احمد قمی. عالم آرای عباسی: اسکندر بیک منش، عباس نامه: محمد وحید قزوینی، زبده التواریخ: ملا کمال منجّم و… .
۲. سفرنامه ها: سفرنامه وینیزیان، برادران شرلی، دلا و اله، شاردن اولاریوس، تاورنیه، کروسینسکی، درّی افندی و… .
۳. اسناد و مکاتبات: منشآت السلاطین: فریدون بیک منش، مجمع الانشاء: حیدر بیک ایووغلی. اسناد و مکاتبات تاریخی: دکتر عبدالحسین نوایی، اسناد دوره صفویه: ثابتیان.
۴. منابع رجالی: امل الآمل: شیخ حر عاملی، ریاض العلماء: عبدالله افندی، روضات الجنّات: خوانساری، مجمع الرجال: قهپائی و….
۵. تذکره ها: تذکره هفت اقلیم: احمد رازی، جهان آرا: قاضی احمد قزوینی، بدائع الوقایع: واصفی هروی و…
ب) کتب مطالعاتی: بعضی از این کتب از زمره تواریخ عمومی محسوب می شوند لذا سوال کننده محترم می باید از مطالبی که در خصوص دوره صفوی و تشیع در این دوره می باشد بهره گیرد و بعضی از این کتب ویژه دوره صفوی و حتی گاه در خصوص تشیع در این دوره می باشد:
۱. تاریخ ایران: عباس اقبال.
۲. تاریخ ادبی ایران: ادوارد براون، ج ۴.
۳. تاریخ ادبیات ایران: ذبیح الله صفا.
۴. تاریخ ایران از تیمور تا شاه عباس: ابوالقاسم طاهری.
۵. ایران در عصر صفوی: راجر سیوری.
۶. انقراض سلسله صفویه: لورنس لاکهارت.
۷. دولت ملی ایران: والتر هینتس.
۸. تاریخ زندگانی شاه عباس اوّل: نصرالله فلسفی.
۹. تاریخ تشیع در ایران: رسول جعفریان.
۱۰. دنباله جستجو در تصوف ایران: زرین کوب.
۱۱. دین و مذهب در دوره صفویه: مریم احمدی.
۱۲. دین و سیاست در دوره صفوی: رسول جعفریان.
۱۳. میراث ایران: آربری.
۱۴. تمدن ایرانی: جمعی از خاورشناسان.
۱۵. تاریخ ایران: کمبریج، ج ۶.
۱۶. علل برافتادن صفویان: رسول جعفریان.
۱۷. ایران در دوره صفویه: احمد تاجبخش.

منبع: نرم افزار پاسخ – مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.