حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ چند سال پیش متولد شده؟

0 50

حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ چند سال پیش متولد شده؟ و حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ چند سال بعد از حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ متولد شده اند؟ و واقعه به آتش انداختن حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ مربوط به چند سال پیش است؟

پاسخ:

حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ و حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ دو تن از پیامبران بزرگ الهی هستند که دارای کتاب و شریعت می باشند و در اصطلاح به این پیامبران اولوالعزم گفته می شود.(۱) از زمان این دو پیامبر الهی قرن های بسیاری گذشته است و هر چه از زمان وقوع حوادث تاریخی بیشتر سپری شده باشد اطلاعات جزئی در خصوص آن حوادث در هاله ی از ابهام قرار می گیرد. علاوه بر اینکه آنچه در خصوص زندگی این پیامبران بزرگ الهی مورد اهمیت است، حوادث مهم و درس آموز دوره زندگی آنها می باشد. قرآن کریم در سوره کهف و در بیان تعداد اصحاب کهف به ما آموخته است که آنچه در خصوص حوادث تاریخی و شخصیت های بزرگ تاریخ مهم است درس هایی است که از نظر رفتار وکردار این بزرگان باید آموخته شود. بنابراین ضرورت چندانی به دانستن تاریخ دقیق ولادت یا وفات این بزرگواران وجود ندارد . اما با این حال چند روایتی که در این خصوص وجود دارد را مورد بررسی قرار می دهیم.
ابن خلدون در نقلی که قائل است در این نقل جای تردید است می نویسد: «از حضرت آدم ـ علیه السلام ـ تا حضرت نوح ـ علیه السلام ـ ۲۶۰۰ سال و از نوح ـ علیه السلام ـ تا طوفان ۶۰۰ سال و از طوفان تا ابراهیم ـ علیه السلام ـ ۲۰۷۲ سال و از ابراهیم ـ علیه السلام ـ تا موسی ـ علیه السلام ـ ۴۲۵ سال و از موسی تا داود ۷۶۰ سال و از داود تا اسکندر ۷۶۰ سال و از اسکندر تا تولد مسیح ۳۱۹ سال بوده است».(۲)
طبق این قول از زمان حضرت آدم ـ علیه السلام ـ تا زمان حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ ۵۲۷۲ سال بوده است.
از زمان ابراهیم ـ علیه السلام ـ تاکنون (سال ۲۰۰۹ میلادی) ۴۲۷۳ سال می باشد و تولد حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ ۲۲۶۴ سال پس از ابراهیم ـ علیه السلام ـ بوده است.
محمد بن جریر طبری مورخ مشهور می نویسد: «تولد ابراهیم ـ علیه السلام ـ ۲۶۳ سال پس از طوفان و ۳۳۳۷ سال پس از خلقت آدم ـ علیه السلام ـ بوده است.(۳)
و در جای دیگر می نویسد: بعضی گفته اند از وقت هبوط آدم ـ علیه السلام ـ تا مبعث پیامبر ما ۶۱۱۳ سال بوده است.(۴) با ضمیمه کردن این دو قول به این نتیجه می رسیم که از زمان حضرت آدم ـ علیه السلام ـ تا زمان بعثت پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ حضرت محمد ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ ۲۷۷۶ سال می گذشته است. وقتی این تاریخ را با ۱۴۳۰سالی که از هجرت پیامبر می گذرد جمع کنیم مشخص می شود که از زمان حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ تاکنون ۴۲۰۶ سال گذشته است.
علی بن حسین مسعودی می نویسد: «از تولد ابراهیم ـ علیه السلام ـ تا وفات موسی ـ علیه السلام ـ ۵۴۵ سال بوده است و از وفات موسی ـ علیه السلام ـ تا اسارت بنی اسرائیل ۱۰۹ سال و از اسارت بنی اسرائیل تا تولد مسیح ـ علیه السلام ـ ۹۷۸ سال و از تولد مسیح ـ علیه السلام ـ تا هجرت پیامبر ۶۲۹ سال و ۳۶۱ روز (۶۳۰ سال) بوده است.(۵) طبق این قول از زمان تولد حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ تا تولد حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ ۱۶۳۲ سال بوده است و از زمان حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ تاکنون ۳۶۴۱ سال گذشته است. همین مورخ در کتاب دیگرش در روایتی آورده است: از تولد حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ تا ظهور حضرت موسی ـ علیه السلام ـ (۶) ۵۶۵ سال و از خروج بنی اسرائیل تا سال چهارم پادشاهی سلیمان و زمان بنای بیت المقدس ۳۳۶ سال و از بنای بیت المقدس تا پادشاهی اسکندر ۷۱۷ سال و از پادشاهی اسکندر تا تولد مسیح ۳۶۹ سال و از تولد مسیح تا تولد پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ ۵۳۱ سال بوده است.(۷) طبق این قول از زمان تولد حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ تا زمان تولد حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ ۱۹۸۷ سال و از زمان حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ تاکنون ۳۹۴۸ سال می گذرد.
مسعودی آورده است. «از زمان حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ تا بعثت محمد ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ ۲۷۲۰ سال بود.(۸) وقتی این تاریخ را با ۱۴۳۰ سالی که از هجرت پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ جمع بزنیم، عدد ۴۱۵۰ به دست می آید. یعنی از زمان حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ تا کنون ۴۱۵۰ سال گذشته است.
نتیجه گیری: یافتن میزان دقیق سال های زمان حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ تاکنون، هم چنین فاصله سالی بین حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ تا عیسی ـ علیه السلام ـ امکان پذیر نیست به طور تقریبی می توان گفت از زمان حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ تاکنون حدود ۴۰۰۰ سال گذشته است و از زمان حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ تا حضرت عیسی ـ علیه السلام ـ هم تقریبا ۲۰۰۰ سال است.

پاورقی:

۱. سایر پیامبران الوالعزم عبارتند از حضرت نوح (ع) حضرت موسی (ع) و حضرت محمد (ص).
۲. عبدالرحمن بن خلدون، تاریخ ابن خلدون، ترجمه آیتی، عبدالمحمد، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۲۳۱.
۳. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، پاینده، ابوالقاسم، تهران، اساطیر، ۱۳۷۵ش، ج۱، ص۱۵۲.
۴. همان، ج۲، ص۷۸۷.
۵. مسعودی، علی بن حسین، التنبیه و الاشراف، ترجمه پاینده، ابوالقاسم، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۶۵ش، ص۱۹۲.
۶. یعنی هنگامی که موسی (ع) بنی اسرائیل را به بیابان برده. مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ترجمه پاینده، ابوالقاسم، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۶۱۹.
۷. همان.
۸. همان.
منبع: نرم افزار پاسخ – مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.