تفسیر مباهله از منابع شیعه و سنی چیست؟

0 31

تفسیر مباهله از منابع شیعه و سنی و واقعه مباهله در منابع غیر اسلامی چیست؟

پاسخ:
در مورد آیه مباهله تفاسیر شیعه و سنی در اصل مطلب شریک می باشند و همگی اعتراف دارند که جمعی از اسقف ها و راهبان مسیحی از نجران یمن به مدینه آمدند تا با پیامبر در باره ادعای نبوتش بحث کنند. آنان حضرت عیسی را “ابن الله” می شمردند و نبوت پیامبر اسلام را منکر بودند و بعد از ساعت ها بحث و ارائه دلیل حاضر نشدند از تثلیث دست بردارند و به نبوت پیامبر اعتراف کنند و به امر خدا، پیامبر آنان را به “مباهله” دعوت کرد تا همدیگر را نفرین کنند و از خدا بخواهند لعن و قهر خود را بر دروغ گویان قرار دهد.
وعده مباهله نهاده شد و وقتی همگی در موعد حاضر شدند و آنان دیدند پیامبر بر خلاف تصور آنان نه با اصحاب و خدم و حشم بلکه با عزیزترین کسان خود یعنی دخترش زهرای مرضیه، داماد و پسر عمش علی بن ابی طالب و فرزندان آن دو یعنی امام حسن و امام حسین آمده، از مباهله طفره رفتند و حاضر به دادن جزیه شدند.
هیچ کدام از عالمان اهل سنت منکر حادثه مباهله که شأن نزول این آیه است، نمی باشند همچنان که هیچ عالمی از اهل سنت مدعی نشده که پیامبر غیر از این چهار نفر، فرد دیگری را همراه خود به مباهله برده است.
شیعه با استناد به این آیه برای اهل بیت فضیلت خاص بر بقیه افراد امت ثابت می کند و آنان را نه از باب نمونه، بلکه تنها مصادیق موجود عنوان های ذکر شده در آیه می شمارد و. . . که بحث آنها مفصل است.
اما در منابع و تواریخ غیر اسلامی این واقعه ثبت نشده و نمی توان انتظار داشت که مسیحیان نجران یا یهود مدینه این واقعه را در کتب خود نوشته و برای همیشه تاریخ دلیلی به این قاطعی علیه خود ثبت کرده باشند و غیر از مسلمانان و مسیحیان نجران و احیانا یهود مدینه گروه دیگری شاهد این واقعه نبوده تا آن را ثبت کنند.
در بحث با یک مسیحی یا یهودی یا غیر مسلمان نمی توان به واقعه ای استناد کرد که در قرآن و روایات آمده و آنان منکرش می باشند و این ها را به عنوان سند قبول ندارند.
برای مطالعه راجع به این واقعه می توانید به تفاسیر ذیل آیه مباهله مراجعه کنید.
منبع: نرم افزار پیامبرمهربانی – مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.