آیا پیامبر به شهادت رسیده است؟

0 37

اظهار نظر قطعی دراین باره مشکل است.
ابن اسحاق از مورخان اهل سنت گزارش می دهد: رسول خدا در معرض وفات خود به “امّ بشر” دختر “براء بن معرور” که برای عیادت وی آمده بود گفت: از همان خوراکی که با برادرت در “خیبر” خوردم، اکنون رگ دلم قطع می شود. (۱) بدین جهت مسلمانان رسول خدا را علاوه بر افتخارات نبوّت، دارای مقام شهادت هم می دانستند.
از برخی روایات و متون دینی استفاده می شود که پیامبر در جنگ خیبر مسموم شده، مسمومیت در بیماری پیامبر مؤثر بوده. برخی گفته اند: معروف این است که پیامبر در کسالت وفات خود می فرمود: این بیماری از آثار غذای مسمومی است که آن زن یهودی خورانده است.
شاید به خاطر همین روایات و متون تاریخی بوده که پیامبر را نیز دارای مقام شهادت می دانستند، همان گونه که ابن هشام تصریح نموده است. (۲ ) در برخی روایات نیز به این امر اشاره شده که حضرت هنگام رحلت با اشاره به مسمومیت خویش در خیبر می فرمود: ” پیامبر و وصی شهید می شود”. (۳ ) باتوجه به همین شواهد احتمال این که حضرت به شهادت رسیده باشد، بعید نمی باشد. مرحوم صدوق از فقها و محدثان شیعه نیز بر همین اعتقاد است. (۴ )

پی نوشت ها:
۱. ابن هشام، السیره النبویه، دار احیاء التراث العربی، بیروت: ج ۳، ص ۳۵۳ – ۳۵۲.
۲. محمد ابراهیم آیتی و ابو القاسم گرجی، تاریخ پیامبر اسلام، تهران: انتشارات دانشگاه، ۱۳۶۶، چاپ چهارم، ص۵۰۷.
۳. محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۱۷، ص ۴۰۵ و ج ۲۲ ص ۵۱۶.
۴. صدوق، الاعتقادات ص ۷۲، ترجمه محسن صدر رضوانی.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.