روایات ولادت امام زمان را توضیح دهید؟

0 39

در کتب روائی ما شیعیان روایات زیادی از اصحاب امام حسن العسکری نقل شده که حکایت از داستان ولادت امام زمان و حضور آن اصحاب در صحنه ولادت آن حضرت می کنند. روایات حکیمه خاتون و ابو الادیان البصری و غیره نمونه هائی از این روایات هستند. با توجّه به اینکه بسیاری از این روایات از لحاظ صحت سندی دارای اسناد ضعیفی هستند چون بعضی از راویان این احادیث یا مجهول و مهمل هستند، یا متّهم به ضعف و غلوّ و کذب شده اندند، و با توجه به اینکه از نظر دلالت متنی بسیاری از این روایات با همدیگر ضدّ و نقیض هستند، روش برخورد علمای ما با این روایات چه هست؟ بدون در نظر گرفتن روایات متعددی که از رسول اکرم و ائمه دیگر نقل شده، آیا می توان ادعای تواتر اجمالی یا معنوی ولادت امام مهدی (عج) را از این روایات ضعیف الاسناد و ضدّ و نقیض اصحاب امام حسن عسکری کرد؟

پاسخ:

احادیث وارده درباره ولادت امام مهدی بیش از هزار حدیث است که به دلالت مطابقی یا تضمینی یا التزامی بر ولادت آن حضرت به عنوان مهدی موعود دلالت می کند و لو بعضی از اسنادش ضعیف یا مجهول است لکن با توجه به این که بسیاری از این روایات صحیح السند است، یکدیگر را معاضدت نموده و همه آن ها حجت می شوند. و این طریق برای تصحیح مجموعه روایات ـ ولو در میان آن ها ضعیف باشد ـ طریقه ای است که علمای شیعه و سنی از آن استفاده کرده اند.
لازم به ذکر است اصل ولادت حضرت مهدی از مسلمات شیعه و حتی اهل تسنن می باشد. همان گونه که گذشت روایات موجود در این زمینه خیلی زیاد است که در میان این ها روایات صحیح زیادی به چشم می خورد که مرحوم کلینی و شیخ مفید و…. با سلسله سند خود آورده اند. در اینجا به چند نمونه اشاره می گردد.
۱. کلینی به سند صحیح از ابن هاشم جعفر نقل می کند که به امام عسکری ـ علیه السلام ـ عرض کردم جلالت شما مرا مانع شده تا مساله ای از شما بپرسم، آیا اجازه میدهید تا از شما سوال کنم؟ حضرت فرمود: سوال کن، عرض کردم ای آقای من آیا برای شما فرزندی هست؟
فرمود آری! عرض کردم اگر حادثه ای برای شما اتفاق افتاد کجا از او سوال کنم فرمود درمدینه…(۱)
۲. کلینی به سند صحیح اعلائی از محمد بن عبد الله و محمد بن یحیی و همگی از عبد الله بن جعفر الحمیری روایت می کند که: حمیری گوید من و شیخ ابو عمرو ـ عثمان بن سعید عمری، نایب اول امام عصر ـ نزد احمد بن اسحاق گرد آمدیم، احمد بن اسحاق به من اشاره کرد که راجع به جانشین ـ امام عسکری ـ از شیخ بپرسم من به او گفتم ای ابا عمرو من میخواهم چیزی از شما بپرسم که نسبت به آن شک ندارم….
ابو علی احمد بن اسحاق (حمیری) به من خبر داد که از حضرت هادی سوال کردم با که معامله کنیم ـ احکام دین را بپرسم ـ به او فرمود عمری مورد اعتماد من است از او بشنو و اطاعت کن: ابو عمرو و عثمان بن سعید در این هنگام به سجده افتادند و گریه کردند آن گاه گفت، حاجتت را بپرس. گفتم شما جانشین بعد از امام حسن عسکری را دیده ای؟ ‌گفت آری به خدا گردن او چنین بود و با دست اشاره کرد. گفتم یک مساله دیگر باقی مانده است ،گفت بگو: نامش چیست؟ گفت: نمی گویم، زیرا برای من روا نیست.(۲)
۳. شیخ مفید روایت کرده: اخبرنی ابو القاسم(۳) عن محمد بن یعقوب(۴) عن علی بن محمد(۵) عن حمدان القلانی(۶) حمدان قلاسنی گوید به ابی عمرو و عمری ـ نخستین نایب امام زمان ـ گفتم حضرت عسکری از دنیا رفت گفت: آری از دنیا رفت ولی در میان شما کسی را به جای گذارد که گردنش مانند این است و به دست خود اشاره کرد یعنی کودکی خردسال به جای گذارده که گردنش به باریکی بند دست من است.(۷)
روایات مذکور در این رابطه همگی صحیح و روایات آن نیز همگی موثق و مورد اعتماد هستند.
احادیثی که از طریق امامیه درباره مسایل مسلم اعتقادی و کلامی نزد شیعه رسیده از باب این که مفاد آن ها نزد امامیه، مسلم و ثابت و راسخ است، راویان آن احادیث مورد بحث و جرح و تعدیل نزد رجالیین قرار نگرفته اند زیرا احتیاج و ضرورتی برای آن دیده نمی شد، از آن جمله احادیث، احادیث ولادت امام مهدی (عج) است.
مساله ولادت امام مهدی (عج) و وجود او را می توان از طریق تواتر نیز ثابت کرد و با اثبات تواتر، دیگر به بررسی سند هر یک از روایت های وارده در مورد ولادت احتیاجی نیست. توضیح این مطلب به مقدماتی احتیاج دارد که به هر یک به اختصار اشاره می شود.
مقدمه اول: با مراجعه به کتب منطق برای اطلاع از رأی مشهور در کیفیت حصول یقین در خبر متواتر در می یابیم که منطق ارسطویی، خبر متواتر را چنین تعریف کرده است: (خبر متواتر، نقل جماعت کثیری است که اتفاق شان به دروغ محال است)(۸) از خلال این تعریف پی می بریم که خبر متواتر از دو رکن اساسی ترکیب یافته است الف) اخبار عدد کثیر. ب) عدد کثیر به حدی باشد که توافق آن ها بر دروغ محال باشد.
رکن اول درباره ولادت حضرت مهدی به حس و وجدان ثابت است. اما درباره رکن دوم، از منطق ارسطویی سوال می کنیم که چگونه ممکن است محال بودن اجتماع افراد زیادی به دروغ ثابت شود؟
منطق ارسطویی می گوید: این مسأله از قضایای بدیهیه ای است که عقل به مجرد تصورش، به آن حکم می کند مانند قضیه (کل بزرگ تر از جزء است) همان طور که این قضیه از بدیهیات است و عقل به مجرد تصور طرفین موضوع و محمول و نسبت بین آن دو به آن حکم می کند، هم چنین قضیه استحاله توافق افراد کثیری که غرض ورزی آن ها بر کذب ثابت نشده قضیه ای است که عقل به بداهت آن حکم می کند. پس می بینیم که در منطق ارسطویی، خبر متواتر یکی از قضایای ضروری شش گانه قرار گرفته است.
نظر مرحوم شهید صدر این است که سبب پیدایش یقین در قضایای متواتر و تجربی حساب احتمال است نه آن چه در منطق ارسطویی به آن اشاره رفته است. مثلا در قضیه (غدیر خم) زمانی که مخبر اول از این قضیه خبر می دهد احتمال صدق در حد ۱% است و هنگامی که نفر دوم نیز خبر می دهد، احتمال صدق و مطابقت با واقع به ۲% می رسد و هم چنین با اخبار جدید از هر راوی، احتمال صدق و مطابقت با واقع، تقویت و در مقابل احتمال مخالفت خبر با واقع، ضعیف می گردد و به حد صفر یا قریب به آن می رسد و این، منشأ حصول یقین در قضایای متواتر و تجربی است.
مقدمه دوم: در خبر متواتر لازم نیست که هر یک از راویان خبر، از ثقات و عدول باشند، زیرا خبر متواتر خود به خود مفید یقین و قطع به مفاد آن است بر خلاف خبر واحد که حجیت آن یا از باب حجیت خبر ثقه است بنا بر نظر عده ای از اصولیون ـ و یا از باب حجیت خبر موثوق به است، طبق نظر عده دیگری.(۹) به هر دو فرض ما به اثبات وثاقت در خبر واحد محتاجیم.
بنا بر آن چه نقل شد، نتیجه می گیریم که ما نمی توانیم با احادیثی که بر ولادت امام زمان (عج) به عنوان موعود عالمی دلالت می کند و فوق حد تواتر است، معامله خبر واحد کنیم و هر یک از راویان این اخبار را مورد نقد و بررسی قرار دهیم و در صورت عدم اثبات وثاقت آنان، احادیث را مورد طعن قرار دهیم.
مقدمه سوم: بزرگان، تواتر را به سه بخش تقسیم کرده اند:
۱. تواتر لفظی: آن است که محور مشترک در تمام خبرها لفظ معینی باشد همان طور که جماعتی ادعا کرده اند که خبر (من فسر القرآن برأیه فلیتبوا مقعده من النار) از این قسم است.
۲. تواتر معنوی: آن است که محور مشترک در تمام خبرها، معنی معینی باشد مثل حدیث کساء
۳. تواتر اجمالی: آن است که اخبارمختلفی در یک موضوع وارد شده است که یقین داریم برخی از آنها از معصوم صادر شده است. لذا می توان به قدر متیقن آن اخذ کرد.
پس می گوییم، فرض کنیم مجموعه ای از اخبار در دست ماست که در خصوصیات و تفاصیل، با یکدیگر اختلاف دارند لکن تمام آن ها یک قدر متیقنی دارند. برای ما علم به همان معنا وقدر متیقن حاصل می گردد، و لو از زوایای دیگر که اختلاف در آنهاست، برای انسان علم حاصل نمی گردد. با این بیان دیگر نمی توانیم در احادیث ولادت امام مهدی به ادعای این که این ها در تفاصیل و جزئیات ولادت اختلاف دارند، مناقشه کنیم،چون لا اقل تواتر اجمالی دارند.

مقد
اقسام تواتر به اعتبار سعه و ضنیق بزرگان برای تواتر به اعتبار سعه و ضیق دایره آن، تقسیماتی دارند که به یکی از آن ها اشاره می شود:
۱. گاهی دایره تواتر، بسیار وسیع است مثل تواتر درخبر وقوع جنگ جهانی اول و دوم
۲. گاهی دایره تواتر، ضیق و تنگ تر از قسم اول است مثل تواتر در واقعه قیام امام حسین ـ علیه السلام ـ در کربلا.
۳. گاهی دایره تواتر از قسم دوم نیز تنگ تر است مثل تواتر در قواعد ادبیات عرب از لغت و صرف و….
زیرا همه متکلمین به لغت عربی، از تمام خصوصیات ادبیات عرب مطلع نیستند و تنها علمای علم ادب هستند که از خصایص این علم اطلاع دقیق دارند. ولی ضیق این دایره مانع از تحقیق تواتر به حساب ریاضی و عقلی در محدوده قسم سوم نیست.
بنابراین نمی توان مساله ولادت حضرت مهدی را مخالف و معارض با تواتر احادیث دانست چون در تواتر خبر تنها تحمل جماعتی از راویان در هر طبقه کافی است و احتیاجی به اطلاع تمام امت یا تمام طایفه یا تمام راویان ندارد.
بله نهایت چیزی را که می توان گفت این که، دایره این تواتر وسیع و گسترده به نحو اول و دوم نیست، بلکه متوسط یا ضیق است و این امر با حصول پایین ترین درجه تواتر به قانون ریاضی و عقلی، هیچ منافاتی ندارد و این اشتباه آشکاری است که کسی گمان کند طبیعت تواتر تنها به یک قسم منطبق بوده و بیشتر از یک دایره شامل نمی شود.
نکته دیگری که بر هر شخص محقق و متتبع پنهان نیست این که بعد از ملاحظه وضع سیاسی عصر امام عسکری و قبل و بعد از آن، روشن می شود که یکی از عوامل جهالت راویان احادیث ولادت امام مهدی (عج) همان فشارهای سیاسی بوده که از طریق حاکمان ظلم و جور در آن زمان بر شیعیان وارد آمده بود. لذا بسیاری از راویان خود را با اسامی مستعار معرفی می کردند تا شناخته نشوند.خصوصا این که می دانیم عده ای از کسانی که در اوایل عصر غیبت از وضعیت جانشین امام عسکری و ولادت او سوال می کردند، اشخاصی بودند که از مناطق دور به سامرا وارد شده و چندان از خواص شیعیان و معروفین از اصحاب نبوده اند.(۱۰)

پاورقی:

۱. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۳۶۵ش، ج۱، ص۳۲۸.
۲. همان، ج۱، ص۳۲۹.
۳. ر.ک: نجاشی، رجال، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۰۷ق، ص۱۲۴.
۴. طوسی، فهرست، نجف، مکتبه المرتضویه، ص۱۳۵.
۵. مجلسی، رجال، ص۲۶۴.
۶. کشی، رجال، مشهد، انتشارات دانشگاه مشهد، ۱۳۴۸ش، ص۵۰۳.
۷. شیخ مفید، الارشاد، ترجمه رسولی محلاتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ ششم، ۱۳۸۲ش، ج۲، ص۴۸۶.
۸. مظفر، محمد رضا، منطق، بیروت، دارالتعارف، ۱۴۰۰ق، ص۲۸۶. و مظفر، محمد رضا، اصول، قم، اسماعلیان، چاپ پنجم، ج۳، ص۶۷.
۹. ر.ک: مظفر، محمد رضا، همان، ج۴ـ۳ ، ص۶۹ـ۸۰
۱۰. همان.
منبع: نرم افزار پاسخ – مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.