آیا اخبار مربوط به استخاره ذات الرقاع معتبر است؟

0 56

این استخاره در کتاب بحارالانوار، ج ۸۸، ص ۳۳۴، در یک باب مستقل استخاره به نام رقاع آمده است. با بررسی که در اسناد این روایات انجام گرفت ،مشخص شده که این اخبار ضعیف است و در کتاب مکارم الاخلاق شیخ طوسی بدون ذکر سند آمده است و در کتاب وسائل الشیعه ج ۸، ص ۸۴ حدیث ۱۰۱۴۴ حدیثی به این مضمون آورده است که در سند آن شخصی به نام عبدالرحمن بن سبابه وجود داردکه در کتب رجال توثیق نشده است .و کسانی که درسلسله سند بحار آمده است نیز مجهول الحال میباشند.

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.