چرا حجاب لازم است؟

0 44

حجاب براساس جهانبینی توحیدی اسلام و در راستای رسیدن انسان به کمال است و مطابق با فیزیولوژی و روان شناسی زن و مرد و با توجه به قدرت شگرف غریزه جنسی و به منظور کنترل و تعدیل آن، تشریع شده است.

لباس و پوشش پدیدهای است که به اندازه طول تاریخ بشر سابقه و به قدر پهنه جغرافیایی زمین گسترش دارد و از دیرباز در اقوام و ملل مختلف نوعی پوشش وجود داشته است.(۱) متأسفانه در غرب با گسترش تفکر لیبرالیسم جنسی و رواج کامیابی نامشروع، «برهنگی» فراگیر شده که امروزه شاهد پیآمدهای منفی آن هستند.
لباس و پوشش جدای از حفظ بدن و آراستگی آن دارای آثار عمیق است و رابطه مستقیمی با فرهنگ مردم دارد. در هر جامعهای نوع و کیفیت لباس زنان و مردان علاوه بر آن که تابع شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی آن است قویاً تابع جهانبینی و ارزشهای حاکم بر فرهنگ آن جامعه و حتی مبین آن جهانبینی است.(۲) لذا مذاهب مختلف در نوع لباس مردم نقش مؤثری داشتند و در اسلام نیز بر لزوم پوشیدگی و حجاب به ویژه برای زنان تأکید شده و در قرآن کریم(۳) بر رعایت آن تصریح گردیده است.
فلسفه حجاب زن:برای روشن شدن فلسفه حجاب زن و راز تفاوت آن با پوشش مردان توجه به مطالب ذیل لازم است.
۱ـ توجه به رابطه پوشش با فرهنگ دینی: براساس فرهنگ اسلامی، انسان موجودی است که برای رسیدن به کمال و معنویت خلق گردیده است. لذا اسلام با تنظیم و تعدیل غرایز به ویژه غریزه جنسی و توجه واقعی به هر یک از آنها در حدّ حاجت طبیعی، سبب شکوفایی همه استعدادهای انسان شد و او را به سوی کمال سوق داده است.
۲ـ توجه به ساختار فیزیولوژی انسان: نوع پوشش زن و تفاوت آن با لباس مرد رابطهای مستقیم با تفاوتهای جسمی و روحی زن و مرد دارد در تحقیقات علمی در فیزیولوژی و روان شناسی زن و مرد ثابت شده مردان نسبت به محرکهای چشمی شهوتانگیز، حساسترند و چون برد حس بینایی زیاد است و چشم از فاصله دور و در میدان وسیعی قادر به دیدن است و از سوی دیگر ترشح هورمونها در مرد صورتی یک نواخت و بدون انقطاع دارد، مردان به صورتی گستردهتر تحت تأثیر محرک های شهوانی قرار میگیرند. اما زنان نسبت به حس لمس و درد حساسترند و به محرکهای حسّی پاسخ میدهند و حس لامسه برد زیاد ندارد و فعالیتش محدود به تماس از نزدیک است و از این گذشته هورمونهای جنسی زن به صورت دورهای ترشح میشوند و به طور متفاوت عمل میکنند، تأثیر محرکهای شهوانی بر زن صورتی بسیار محدود دارد و نسبت به مردان بسیار کمتر است.(۴) بر مطالب فوق قدرت شگرف غریزه جنسی میان غرایز را نیز اضافه کنید.(۵)
با دقت بر مطالب فوق فلسفه حجاب به خوبی روشن میشود. حجاب در اسلام از یک مسأله کلی و اساسی ریشه گرفته است. اسلام میخواهد انواع التذاذهای جنسی چه بصری و لمسی و چه نوع دیگر به محیط خانوادگی و در کادر قانونی اختصاص یابد و اجتماع تنها برای کار و فعالیت باشد برخلاف سیستم غربی که کار و فعالیت را با لذتجویی جنسی به هم میآمیزد. اسلام قایل به تفکیک میان این دو محیط است و برای تأمین این غرض پوشش و حجاب را توصیه نموده است زیرا بیبندباری در پوشش، به معنای عدم ضابطه در تحریک غریزه و عدم محدودیت در روابط جنسی است که آثار شوم آن بر کسی پوشیده نیست.
آثار رعایت حجاب اسلامی:۱ـ بهداشت روانی اجتماع. حجاب باعث کاهش هیجانها و التهابهای جنسی، و سبب کاهش عطشسیریناپذیر شهوت است.
۲ـ تحکیم روابط خانوادگی و برقراری صمیمیت کامل زوجین. با رواج بیحجابی و جلوهگری زن، جوانان مجرد، ازدواج را نوعی محدودیت و پایان آزادیهای خود تلقی میکنند و افراد متأهل هر روز در مقایسهای خطرناک که میان آن چه دارند و ندارند قرار میگیرند که این مقایسهها، هوس را دامن زده و ریشه زندگی را میسوزاند.
۳ـ استواری اجتماع و حفظ نیروی کار. دختر و پسری که در محیط کار و دانشگاه، تحریک شهوانی شدند از تمرکز و کارایی آنها کاسته میشود و حکومت شهوت بر اجتماع سبب هرز رفتن نیروی فکری و کاری است.
۴ـ بالا رفتن ارزش و امنیت زن و جبران کننده ضعف جسمانی او. حیا و عفاف و حجاب میتواند در نفش عاطفی زن و تأثیرگذاری بر مرد مؤثر باشد. لباس زن سبب تقویت تخیّل و عشق در مرد است.(۶) و این حریم نگه داشتن یکی از وسایل مرموز در حفظ مقام و موقعیت زن در برابر مرد است.(۷)
اسلام حجاب را برای محدودیت و حبس زن نیاورده، بلکه برای مصونیت او توصیه نموده است. زیرا اسلام راضی به حبس و رکود و سرکوبی استعدادهای زن نیست بلکه با رعایت عفاف و حفظ حریم اجازه حضور زن را داده است(۸) و از سوء استفاده شهوانی و تجاری او منع کرده است.
اما مغرب زمین با آشکار ساختن هر چه بیشتر اعضای محرک جنسی در عکس، فیلم و… در گردابی مهلک گرفتار شده و امروز آمار(۹) کودکان نامشروع، سقط جنین، طلاق و انواع انحرافات و بیماریهای جنسی روز به روز بیشتر شده و آنان را گرفتار مشکلات پیچیدهای نموده است.

پاورقی:

۱. – مطهری، مرتضی، مسأله حجاب، انتشارات صدرا، قم، ۱۳۷۴، ص ۲۱، و همچنین هاشمی کاوندی، مجتبی، روان شناسی زن، چاپ سوم، نشر شفق، قم، سال ۱۳۷۸، ص ۲۱۳.
۲. – حداد عادل، غلامعلی، فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، نشر سروش، تهران، چاپ هفتم، سال ۱۳۷۶، ص ۹.
۳. – نور:۳۱، احزاب: ۵۹، ۶۰.
۴. – بهزاد، محمود، مقاله تفاوتهای زن و مرد از نظر فیزیولوژی و روان شناسی، به نقل از فرهنگ برهنگی و…، ص ۶۴ و همچنین رجوع شود به کتاب نظام حقوق زن در اسلام، از مطهری، ص ۱۶۵، ۱۷۱.
۵. – ویل دورانت، لذات فلسفه، نشر دانشجویی، تهران، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۳، ص ۹۵.
۶. – ویل دورانت، لذات فلسفه، ص ۱۵۷، ۲۲۳.
۷. – برای اطلاع بیشتر پیرامون آثار حجاب رجوع شود: مطهری، مرتضی، مسأله حجاب، ص ۷۸، ۹۵، و به کتاب مقدمهای بر روان شناسی زن، ص ۱۹۷، ۲۰۳.
۸. – مطهری، مرتضی، مسئله حجاب، انتشارات صدرا، ۱۳۷۴، ص ۲۲۱ و ۲۵۰ و جوادی آملی، زن در آیینه جلال و جمال، ص ۳۹۵ و ۳۹۷.
۹. – روشندل، جلیل، سیمای زن در جهان، زن در آمریکا، نشر برگ زیتون، چاپ اول، سال ۱۳۷۷، ص ۳۵، ۳۶، ۹۷.
منبع: نرم افزار پاسخ – مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.