آیا در زمان پیامبر(ص) نمازها به صورت جداگانه خوانده می شد؟

0 35

۱. خواندن نماز عصر و عشا در وقت‌های خاص خود از نظر شیعه، افضل است و ثواب بیش تر دارد. بر همین اساس در زمان پیامبر غالباً جدا از هم و در پنج نوبت خوانده می شد، اما گاهی نیز با هم(آن گونه که بین ما مرسوم شده) میخواندند. بنابراین ظهر و عصر و مغرب و عشا را با هم خواندن از زمان پیامبر شروع شده، پیامبر هم گاهی بین این دو نماز جمع می‏کردند.
برخی از اهل سنت تصور میکنند که این حالت در زمان پیامبر در وقت اضطرار بوده، یعنی چون مضطر می شدند، نماز را جمع می خواندند، اما در غیر وقت اضطرار همیشه به صورت جداگانه و در پنج نوبت می خواندند، اما با توجه به روایاتی که در منابع شیعه و سنی نقل شده، این سخن صحیح نیست که برای نمونه به چند روایت اشاره می‏کنیم:
روایات شیعه:
عبدالله بن سنان از حضرت امام صادق(ع) نقل کرده پیامبر بدون این که عذری در کار باشد، ظهر و عصر و نیز مغرب و عشا را با یک اذان و دو اقامه خواندند. (۱)
اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) نقل می‏کند: پیامبر بدون این که عذری در کار باشد، ظهر و عصر را در یک جا خواندند. عمر به حضرت گفت: آیا در نماز حکم تازه‏ای پیدا شده؟ پیامبر فرمود: نه حکم تازه‏ای درباره نماز نیامده، ولی خواستم کار را بر امت خودم راحت‌تر کنم. (۲)
عبدالملک قمی می‏گوید: به امام صادق(ع) گفتم: می‏توانم بین دو نماز را بدون این که عذری داشته باشم، جمع بکنم؟ امام گفت: پیامبر این کار را انجام داد و خواست که امت را در آسایش و راحتی قرار دهد. (۳)
سعید بن جبیر از ابن عباس نقل کرده: پیامبر بدون این که خطر و سفری در بین باشد، ظهر و عصر را با هم خواند. ابن عباس گفت: پیامبر خواست با این کار امت را در آسایش قرار دهد و کسی از امت او به زحمت و مشقت نیفتد. (۴)
عبدالله بن عمر می‏گوید: پیامبر با این که در مدینه بود و مسافر نبود، نماز را تمام و با هم خواند. (۵)
امام باقر(ع) فرمود: پیامبر ظهر و عصر و نیز مغرب و عشا را با یک اذان و دو اقامه خواند. (۶)
روایات اهل سنت:
جابر بن زید از ابن عباس نقل کرده است که پیامبر هفت رکعت مغرب و عشا را با هم خواند. هشت رکعت ظهر و عصر را با هم خواند و حضرت در مدینه بود. (۷)
نیز می‏گوید: پیامبر هفت رکعت را با هم خواند و هشت رکعت را با هم خواند. (۸)
ابن عباس می‏گوید: پیامبر در مدینه، بین ظهر و عصر و بین مغرب و عشا را جمع می‏کرد، بدون این که عذری در کار باشد. (۹)
سعید بن جبیر از ابن عباس نقل می‏کند: رسول خدا(ص) ظهر و عصر و مغرب و عشا را با هم خواند، بدون این که خطر و یا سفری در کار باشد. (۱۰)
عبدالله بن شقیق می‏گوید: روزی ابن عباس پس از نماز عصر، برای ما سخنرانی می‏کرد. سخنرانی طولانی شد، آفتاب غروب کرد، هوا تاریک شد، ستارگان در آسمان ظاهر شدند و مردم می‏گفتند: وقت نماز است. مردی از بنی تمیم که همیشه نماز را اوّل وقت می‏خواند، نزد ابن عباس آمد و گفت: وقت نماز است و سخن را کوتاه کن.
ابن عباس به او گفت: به من سنت پیامبر را تعلیم می‏دهی؟ ! خودم دیدم که پیامبر نماز ظهر و عصر را با هم ‏خواند و مغرب و عشا را با هم ‏خواند. عبدالله بن شقیق می‏گوید: به شک افتادم. رفتم نزد ابوهریره و از او پرسیدم. ابوهریره گفت: ابن عباس راست می‏گوید. (۱۱)
سعید بن جبیر از ابن عباس نقل می‏کند: پیامبر بدون این که خطر و یا سفری در کار باشد، ظهر و عصر و مغرب و عشا را با هم خواند. سعید بن جبیر از ابن عباس از حکمت جمع کردن پرسید. گفت: پیامبر خواست که امت خود را به مشقت و زحمت نیندازد. (۱۲)
عکرمه از ابن عباس نقل می‏کند که پیامبر در مدینه، بدون این که مسافر باشد، مغرب و عشا را و نیز ظهر و عصر را با هم خواند. (۱۳)
بر پایه این روایات، جمع کردن بین نماز ظهر و عصر و نیز مغرب و عشا، اشکالی ندارد. متهم ساختن شیعه به این که خلاف سنت پیامبر عمل می‏کنند، کار دشمنان اسلام و مسلمانان است.
پی‌نوشت‌ها:
۱. حر عاملی، وسائل‏الشیعه، ج ۳، ص ۱۶۰، باب ۳۲، ح۱.
۲. همان، ج ۳، ص ۱۶۱، ح ۲.
۳. همان، ح۳.
۴. همان، ح۴.
۵. همان، ح ۷.
۶. همان، ح ۱۱.
۷. بخاری، صحیح بخاری، ج ۱، ص ۲۰۱، باب تأخیرالظهر الی العصر، ح ۵۱۸، چاپ پنجم، ۱۹۹۳ – ۱۴۱۴، نشر و توزیع دار ابن کثیر و الیمامه، دمشق و بیروت.
۸. همان، ص ۲۰۶، ح ۵۳۷، باب وقت المغرب.
۹. صحیح سنن نسائی، ج ۱، ص ۲۰۰، ح ۶۰۱، باب الجمع بین الصلوتین فی الحضر.
۱۰. مسلم، صحیح مسلم، ج ۱، ص ۴۸۹، ح ۴۹، باب الجمع بین الصلوتین فیالحضر، چاپ اوّل، داراحیاءالتراث العربی، ۱۹۵۵، ۱۳۷۴، بیروت.
۱۱. مسلم، صحیح مسلم، ج ۱، ص ۴۹۱، ح ۵۷ و ۵۸.
۱۲. همان، ص ۴۹۰، ح ۵۴.
۱۳. احمد بن حنبل، مسند، ح۱، ص۲۲۱، چاپ شده در ضمن “موسوعهالسنه” الکتب السته و شروح‏ها، چاپ دوم.
منبع: نرم افزار پیامبر مهربانی – مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.