چرا بعد از رحلت پیامبر(ص) دین اسلام به مذاهب گوناگون تقسیم شد؟

0 31

آیا خداوند علم به این موضوع نداشت که با ابلاغ خاتمیت پیامبر(ص) و بعد ازرحلت وی دین را به مذاهب گوناگون تقسیم می کنند و هر یک مدعی اسلام واقعی و اصالت مذهب خود می شوند و مذاهب دیگر را انحرافی می دانند؟

پاسخ:
خداوند خبر داشت و برای این که گمراه طلبان حجت نداشته باشند و هدایت طلبان هدایت یابند، برای پیامبر در امر بیان دین و تبیین و تفسیر قرآن جانشین معرفی کرد تا مردم با مراجعه به او، از اختلاف در امان باشند. اگر مردم بعد از رسول خدا به عترت ایشان مراجعه می کردند، هیچ اختلاف و چنددستگی مذهبی پیش نمی آمد.
چون خلقت بر اساس اختیار و آزادی است و خدا نخواسته افراد به ناچار پیرو راه حق شوند، مردم بعد از رسول خدا با انتخاب بد خود عترت را رها کرده و به دیگران مراجعه کردند.
با تمسک به تفسیر غلط آنان، مذاهب مختلف ایجاد شد. همه این ها با علم و اذن خدا بود، گر چه خدا نهی کرده بود. چون مرتکب نهی خدا شده و امر خدا در پیروی از اهل بیت را واگذاردند، مستحق قهر و کیفر خدایند.
خداوند راه نجات و وحدت و هدایت را نشان داده، راه های گمراهی و تفرقه و اختلاف را هم معرفی کرده، به پیمودن راه وحدت و هدایت و نجات فراخوانده، از پیمودن راه های تفرقه و گمراهی و اختلاف نهی کرده، بشر را آزاد گذارده تا آزادانه مطیع گردد یا عصیان کند.
بنا بر این خدا می دانست که مسلمانان با سوء اختیار خود گمراه می شوند و اسلام ناب مهجور می گردد و مذاهب انحرافی ایجاد می شود. برای این که هدایت طلبان راه نجات را بیابند و گم نکنند و حجت بر گمراهی طلبان تمام گردد، اقدامات لازم را انجام داد، ولی بنا نداشت به قهر و زور آنان را از پیمودن راه گمراهی بازداشته و به پیمودن راه هدایت وا دارد.
منبع: نرم افزار پیامبر مهربانی – مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.