در مورد رسالت پیامبر اکرم چه دلیلی غیر از قرآن وجود دارد؟

0 41

در توضیح تفسیر آیات ۱-۴ سوره رعد جلد ۱۱ تفسیر المیزان آمده که (و اما اینکه گفتند: لست مرسلا… در جوابشان همین یک دلیل برای تو کافی است که خدا در کلام خود به رسالت تو شهادت داده و معارف حقه ای که در قرآن تو است شاهد آن است)؛ چطور می تواند در جوابشان این دلیلی کافی باشد در صورتی که قرآن توسط خود پیامبر ارائه شده؟

پاسخ:

مطلبی که مرحوم علامه طباطبائی در ذیل این آیه آورده اند این است که با اثبات معجزه بودن قرآن واینکه قرآن کلام الهی است میشود به خود آیات قرآن بر رسالت استناد کرد به این معنی که درآیاتی از قرآن همچون آیه آیه اول سوره یس خداوند میفرماید قسم به قرآن حکیم که تو از مرسلان هستی در این قبیل از آیات بر پیامبری پیامبر تاکید شده است از سوی دیگر قرآن خودش معجزه پیامبر است که پیامبر توسط آن قومش را تحدی نمود که مثل آنرا بیاورند واگر نمیتوانند مثل آنرا بیاورند باید اذعان کنند که کلام بشر نیست واز سوی خداوند است وقتی از طرف خداوند بودن قرآن ثابت شد در این کتاب شهادت به پیامبری پیامبر داده شده بنا بر این آنان ملزم به پذیرش آن هستند جهت توضیح بیشتر اضافه میکنیم معجزه بودن قرآن از وجوه مختلفی قابل اثبات است از جمله فصاحت وبلاغت آن که ادبای عرب آن روز با توجه به تلاشی که برای براندازی پیامبر داشتند نتوانستند همانند انرا بیاورند دوم از جهت آورنده آن که فردی که مدعی آوردن قرآن بود هیچونه سوادی نداشت وبه مکتب نرفته بود وسوم از راه اخبارهای غیبی آن ومهمتر از همه ازراه تایید الهی با ایت توضیح که حکیم ,علیم وقادربودن خداوند بر همگان ثابت است ومطلبی است که برای مشرکین نیز بر فرض عدم اذعان قابل اثبات است از سوی دیگر پیامبر در برابر خداوند عالم قادرمدعی شده است که این قرآن از سوی خداوند است ووعلامت صدق خود را جاری شدن این کلمات بر زبان خود میداند ومدعی است که کسی مثل این کلمات را نمیتواند بیاورد و عده ای نیزاین سخن پیامبر را پذیرفته اند حال اگر واقعا این قرآن سخن خداوند نیست خدای قادر توانا باید به هر وسیله ای شده این سخن پیامبر را ابطال کند یا تناقضی در گفتار ورفتار پیامبر قرار دهد ویا کسی را برانگیزاند که همانند قرآن را بیاورد اگر خداوند این کار را نکند بلکه پیامبر را به دیگر معجزات تایید نیز بکند خود این تایید الهی دلیل معجزه بودن قرآن خواهد بود ووقتی اعجاز قرآن ثابت شد پیامبری پیامبر به شهادت خداوند در قرآن ثابت خواهد شد .البته وجوه دیگری نیز در مورد این ایه مطرح شده است لکن بیان علامه طباطبائی در تفسیر المیزان که مورد سوال واقع شده همین است.

منبع: نرم افزار پرسمان دانشجویی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.