آیا معراج و قبول آن تنها توسط مسلمانان پذیرفته شده یا پیروان ادیان دیگر هم معتقدند؟

0 38

آیا معراج و قبول آن تنها توسط مسلمانان پذیرفته شده یا ادیان آسمانی دیگر و پیروان این ادیان هم معتقدند؟

تنها مسلمین نیستند که به معراج عقیده دارند بلکه این عقیده در میان پیروان ادیان دیگر نیز کم و بیش وجود دارد. از جمله در مورد حضرت عیسی(ع) به صورت سنگین تری دیده می شود. چنانکه در انجیل مرقس باب شانزدهم ش ۱۹ و درا نجیل یوحنا باب بیستم می خوانیم که عیسی پس از آن که به دار آویخته و کشته شد و دفن گردید پس از سه روز از میان مردگان برخاست و پس از زندگی کوتاه چند روزه در میان مردم به آسمان ها صعود کرد و به معراج همیشگی رفت (ناصر مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج ۱۲، ص ۱۵، دارالکتب الاسلامیه، قم، چاپ ۲۲).
چنانکه در انجیل لوقا، ش ۵۰ و ۵۱ آمده است «آنگاه عیسی ایشان را با خود تا نزدیکی «بیت عنیا» برد در آنجا دست های خود را به سوی آسمان بلند کرد و ایشان را برکت داد و در همان حال از روی زمین جدا شد و به سوی آسمان بالا رفت» (انجیل عیسی مسیح، ص ۱۱۹).
البته همانگونه که مشاهده می شود معتقدان به ادیان دیگر بحث معراج و سفر به آسمان را تنها نسبت به پیامبران خود مطرح می نمایند و در هر حال در اصل امکان و وقوع چنین امری با مسلمانان همنوا هستند. معراج رسول خدا نیز ربطی به ادیان دیگر ندارد، زیرا آنها اصلا پیامبر ما را قبول ندارند، در نتیجه دیگر نوبت به بحث معراج آن حضرت نمی رسد.
بله، معراج پیامبر اسلام(ص) بین شیعه و سنی و همه فرقه های اسلامی اجماعی است.

منبع: نرم افزار پرسمان دانشجویی

 

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.