صلوات بر پیامبر(صلى‏ الله ‏علیه) با چه کیفیتى باید باشد؟

0 18

در دو مورد صلوات بر محمد و آل او(علیهم ‏السلام) واجب است:

الف) در نماز
برخى علماى اهل سنت و فقهاى شیعه امامیه اتفاق دارند بر این‏که در تشهدِ نماز اکتفا به درود فرستادن بر پیامبر(صلى‏ الله ‏علیه) جایز نیست؛ بلکه واجب است که بعد از درود بر پیامبر(صلى‏ الله ‏علیه)، بر آل او نیز درود فرستاده شود. احمدبن حنبل و شافعى در این باره روایت نقل کرده‏اند المجموع، ج ۳، ص ۴۶۵ ؛ فتح العزیز، ح ۳، ص ۵۰۳ ؛ الشرح الکبیر، ج ۱، ص ۶۱۶ و… ..
کعب بن عجره مى ‏گوید: رسول خدا(صلى ‏الله ‏علیه) دائماً در نمازهاى خود این چنین مى‏ گفت: «اللهم صل على محمد و آل محمد کما صلیت على ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید». صحیح مسلم، ج ۱، ص ۳۵۰. شکى نیست که متابعت از پیامبر(صلى‏ الله‏ علیه) در نماز واجب است؛ زیرا که آن حضرت (صلى ‏الله ‏علیه) فرمود: «همچنان که من نماز مى‏ خوانم، شما نیز نماز بخوانید». صحیح بخارى، ج ۱، ص ۱۶۲ ؛ سنن دارمى، ج ۱، ص ۲۸۶. ابومسعود انصارى مى ‏گوید که پیامبر(صلى ‏الله ‏علیه) فرمود: «من صلى صلاه و لم یصل فیها علی و على اهل بیتى لم تقبل منه»؛ سنن دارقطنى، ج ۱، ص ۳۵۵.؛ «هر کس نماز بخواند و در آن به من و اهل بیتم درود نفرستد، نمازش مورد قبول نیست.» جابر بن یزید جعفى از امام باقر(علیه‏ السلام) و او از ابومسعود انصارى نقل مى‏ کند که رسول خدا(صلى‏ الله ‏علیه) فرمود: «من صلى صلاه لم یصل فیها على و على اهل بیتى لم تقبل منه»؛ همان.؛ «هر گاه شخصى نمازى بخواند و در آن بر من و اهل بیتم درود نفرستد، نمازش مورد قبول واقع نمى‏ شود.»
ب) در غیر نماز
از روایات نیز استفاده مى ‏شود که هنگام درود فرستادن بر پیامبر(صلى‏ الله ‏علیه) در غیر نماز لازم است اهل بیت او را نیز در آن شریک گردانید. ابومسعود انصارى مى‏ گوید: رسول خدا(صلى ‏الله ‏علیه) وارد مجلس سعد بن عباده شد. بشیربن سعد – که همان ابو النعمان بن بشیر است – به رسول خدا(صلى‏ الله‏ علیه) عرض کرد: امر کردید ما را که درود بر شما بفرستیم، کیفیت درود را براى ما ترسیم کنید؟
پیامبر(صلى‏ الله‏ علیه) لحظاتى سکوت نمود که ما آرزو کردیم کاش از آن‏ حضرت سؤال نکرده بودیم؛ آن‏گاه فرمود: بگویید: «اللهم صل على محمد و على آل محمد کما صلیت على ابراهیم، و بارک على محمد و على آل محمد، کما بارکت على ابراهیم فى العالمین انک حمید مجید والسلام کما قد علمتم». صحیح مسلم، ج ۱، ص ۳۵۰، ح ۶۵، کتاب الصلاه.
ابوسعید خدرى مى‏ گوید: به رسول خدا(صلى ‏الله ‏علیه) عرض کردیم: کیفیت سلام بر تو را دانستیم، حال کیفیت درود بر تو چگونه است؟ پیامبر(صلى‏ الله ‏علیه) فرمود: بگویید: «اللهم صل على محمد عبدک و رسولک، کما صلیت على ابراهیم، و بارک على محمد و آل محمد، کما بارکت على إبراهیم». صحیح بخارى، ج ۳، ص ۱۱۹، کتاب التفسیر، تفسیر سوره الاحزاب.
پی نوشت:
۱. قرآن مجید، ترجمه استاد محمد مهدى فولادوند.
۲. ابن‏ حجر العسقلانى، فتح البارى، (شرح صحیح البخارى)، بیروت: دار احیاء التراث العربى.
۳. ابن ‏هشام، السیره النبویه (سیره ابن ‏هشام)، بیروت: دار ابن‏کثیر.
۴. ابوالحسن على بن عبدالواحد ابن‏اثیر، الکامل فى التاریخ، بیروت: دارصادر.
۵. ابوبکر احمد بن حسین البیهقى، السنن الکبرى، بیروت: دار المعرفه.
۶. ابو عبدالله محمد بن اسماعیل البخارى، صحیح بخارى، بیروت: دار المعرفه.
۷. ابوعلى الفضل‏بن الحسن طبرسى، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۴ ق.
۸. ابو معاش، الفصول المهمه فى صلاه ابى‏بکر، قم: دارالهدى.
۹. ابى البرکات الشرح الکبیر، بیروت: دارالاحیاء الکتب العربیه.
۱۰. ابى العباس احمدبن على النجاشى، رجال النجاشى، تحقیق محمد جواد نایینى، بیروت، دارالاضواء، چاپ اول، ۱۴۰۸ ه .ق.
۱۱. ابى جعفر محمدبن حسن الطوسى، الرجال الطوسى، تحقیق جواد قیومى، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، چاپ اول، ۱۴۱۵ه .ق.
۱۲. ابى جعفر محمد بن حسن شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، بیروت: دار احیاء تراث العربى.
۱۳. ابى محمد عبدالله بن احمد ابن‏ قدامه، المغنى، بیروت: دارالکتب العربى.
۱۴. ابى منصور الحسن بن یوسف الحلى، خلاصه الاقوال فى معرفه الرجال، نجف: الحیدریه.
۱۵. احمد ابن‏رشد قرطبى، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، بیروت: دارالفکر.
۱۶. احمدبن حنبل، مسند، بیروت: دار صادر.
۱۷. احمد تیجانى سماوى، آن گاه هدایت شدم، ترجمه : سید محمد جواد مهرى.
۱۸. تقى الدین بن داود حلى، رجال ابن‏داود، نجف: الحیدریه.
۱۹. تفسیر نیشابورى در حاشیه جامع البیان طبرى، ج ۵، ص ۱۱۸.
۲۰. جعفربن محمدبن جریر طبرى، تاریخ الامم والملوک (تاریخ طبرى )، تحقیق نخبه من العلماء الاجلاء، بیروت: مؤسسه اعلمى.
۲۱. جعفر سبحانى، تهذیب الاصول، قم: دارالفکر.
۲۲. جلال الدین سیوطى، الاتقان فى علوم القرآن، تهران: امیرکبیر.
۲۳. حاکم نیشابورى، المستدرک على الصحیحین، بیروت: دارالمعرفه.
۲۴. سلیمان بن احمد ایوب اللخمى الطبرانى، المعجم الکبیر، بیروت: دارالاحیاء التراث العربى.
۲۵. سید محمد مهدى خراسانى السجود على التربه الحسینیه عند الشیعه الامامیه، قلم شرق.
۲۶. عباس محمود عقاد، للتقریب بین المذاهب، تحقیق محمد جاسم الساعدى، تهران: مجمع العالمى.
۲۷. عبدالرحمن جلال الدین سیوطى، الدرالمنثور فى التفسیر بالمأثور، بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۱ ه.ق.
۲۸. عبدالله بن عبدالرحمن دارمى، سنن دارمى، دمشق: حزیزان.
۲۹. عبدالله نعمه، روح التشیع، بیروت: دارالبلاغه.
۳۰. على بن برهان الدین الحلبى، السیره الحلبیه، دار المعرفه، ۱۴۱۷.
۳۱. على بن عمر الدار قطنى، سنن دارقطنى، بیروت: دارالکتب العلمیه.
۳۲. غزالى، احیاءالعلوم، تهران: انتشارات علمى فرهنگى، ۱۳۸۱.
۳۳. فخر رازى، مفاتیح الغیب، تهران: انتشارات اسلامیه.
۳۴. محمد الرافعى، فتح العزیز فى شرح الوجیز، بیروت: دارالفکر.
۳۵. محمد باقر مجلسى، بحارالانوار، بیروت : دار احیاء التراث العربى، ۱۴۰۳.
۳۶. محمدبن احمد الانصارى، تفسیر قرطبى (الجامع لاحکام القرآن)، تحقیق احمد عبدالعلیم ابردونى، بیروت: دار احیاء التراث العربى.
۳۷. محمدبن حسن حر العاملى، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، ۱۴۱۴.
۳۸. محمد بن حسین خطیب، سنن بیهقى، تهران: نشر مرکز.
۳۹. محمد بن عیسى ترمذى، سنن ترمذى، بیروت: دارالفکر.
۴۰. محمدبن محمد بن نعمان مفید، الاختصاص، تصحیح و تعلیق على اکبر غفارى، قم: منشورات جامعه مدرسین، ۱۴۱۸ق.
۴۱. محى الدین النووى، المجموع فى شرح المهذب، بیروت: دارالفکر.
۴۲. مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، تهران : صدرا، ۱۳۷۷.
۴۳. مسلم‏بن حجاج القشیرى نیشابورى، صحیح مسلم، بیروت : دار الکتاب العربى.
۴۴. معلوف لوئیس، المنجد، تهران: صبا

منبع: نرم افزار پرسمان دانشجویی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.