آیا پیامبر(ص) در معراج از خدا بابت نمازهای یومیه تخفیف گرفت؟

0 35

آیا حقیقت دارد که پیامبر در معراج از خدا بابت نمازهای یومیه تخفیف گرفت و چه لزومی داشت که پیامبر سوار بر الاغ به سفر معراج برود؟ آیا اینها خرافات نیستند؟

پاسخ:
آن چه شنیده اید در برخی کتب روایی ازجمله وسائل الشیعه، ج ۳، ص۷ ابواب عدد فرائض، باب ۲، حدیث۵ آمده است. مرحوم علامه مجلسی دربحارالانوار، ج۱۸، ص۳۴۸ از مرحوم سید مرتضی(ره) نقل کرده این روایت خبر واحد(تنها یک نقل ) است. سندش نیز ضعیف است.
اگر چنین روایتی صحیح باشد، به معنای آن نیست که خواست پیامبر بر خلاف خواست الهی بود، بلکه از ابتدا خواست الهی چنین بود، اما این خواست در صورت و شکل درخواست پیامبر تجلی یافت.
بر این اساس از اول هم برای خداوند معلوم بوده که پنج نماز را واجب خواهد کرد، نه پنجاه نماز را، لیکن به خاطر مصالحی که نمی دانیم، اول به پنجاه نماز امرکرد.
ممکن است مصلحت، اعلام مقام و موقعیت پیامبر(ص) باشد. همان گونه که اعطای شفاعت گنهکاران به پیامبر نشانگر مقام ممتاز حضرت پیش خداوند است، که قرآن از آن به مقام محمود یاد کرده. پس همان گونه که خداوند با این که از همه حتی از پیامبر نسبت به بندگانش مهربان تر است.
( ولی خود به پیامبر مقام شفاعت داده، و فرموده: پس از شفاعت تو خواهم بخشید) در مورد نماز هم اشکال ندارد در ظاهر پس از درخواست پیامبر تخفیف بدهد، در حالی که از اول می دانست که در نهایت به پنج نماز امر خواهد فرمود.
در اوامر و دستورهای امتحانی هم این طور است؛ یعنی از اول نظر خدا به دستور آخری است. ولی به خاطر مصالحی مانند امتحان و آزمایش بندگان، اول به گونه دیگر امر می کند، مثلا در قضیه ذبح حضرت اسماعیل اول امر می کند به ذبح اسماعیل، ولی در نهایت از ذبح اسماعیل جلوگیری می کند.
در داستان آفرینش انسان خداوند در ابتدا می فرماید: روی زمین جانشین قرار می دهم، اما در ظاهر در ابتدا او را در بهشت جای داد، سپس با خوردن از درختی به زمین آمد.
با یک صورت ظاهری مسائل روبرو هستیم، و با یک صورت واقعی. چیزی که مصلحت واقعی دارد، صورت واقعی مسایل و احکام است، اما به دلایلی که برخی در این جا ذکر شد، ابتدا حکم ظاهر بیان می شود و سپس حکم واقعی.
منبع: نرم افزار پیامبر مهربانی – مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.