مجمع الدعوات کبیر، چگونه کتابی است؟

0 1,323

مجمع الدعوات کبیر، چگونه کتابی است؟

مشخصات کتاب مجمع الدعوات کبیر : مولف غیاث الدین محمد عبدالمطلب است چاپ های مختلفی داشته از جمله چاپ کتاب فروشی اسلامیّه، ۱۳۳۶ اردیبهشت ماه.

هدف از تدوین کتاب مجمع الدعوات کبیر: مولف درباره هدف از تدوین و تألیف کتاب چنین می نویسد: «بعضی از اسراری که در افشای آن چندان مفسده مترتب نیست بلکه رفع مکروهی را مثمر و منتج بود و بنابر تأثیر آن ها ایراد نمود تا ارباب حوائج و صاحبان امراض و علل به آن رجوع نموده منتفع گردند.(۱)»

خلاصه مطالب کتاب مجمع الدعوات کبیر: کتاب دارای یک مقدّمه و هشت باب و آخر خاتمه است و هر بابی دارای چندین فصل می باشد.

۱ـ دفع علل امراض و دردها
۲ـ دفع شرور و بلیّات
۳ـ دفع اقسام تب
۴ـ دفع دردهای اعضا
۵ـ دفع ضرر و ترسها
۶ـ دفع هموم و غموم
۷ـ دفع ضرر دواب و هوام (حیوانات درنده و گزنده و خزنده)
۸ـ دفع امراض اطفال و زنان(۲)

توضیحات لازم :

الف ـ منابع کتاب مذکور را چنین تشکیل می دهد

۱ـ برخی روایاتی است که سند آن ذکر نشده است.

۲ـ تجربه شخصی و گروهی.

۳ـ نقل از برخی کتب بدون ارائه سند کامل.

۴ـ نقل حکمت های لقمان بدون ذکر مدرک

۵ـ بخشی نیز از طب سنتی است.

۶ـ نقل از برخی از علما بدون ذکر منبع.

ب: یقیناً در بین مطالب ذکر شده مطالب صحیح و واقعی فراوانی وجود دارد که یا از روایات گرفته شده و یا از منابع قابل اعتماد دیگر. ولی تشخیص آن کار مشکلی است. ولی تمام مطالب آن را یقیناً نمی توان تأیید و مطابق واقع دانست.

ج: در تأثیر دعا واذکار هم از نظر دینی در رفع درد و بلاها بحثی نیست و حتی از نظر علمی هم مسئله مورد تأیید می باشد ولی از آنجا که برای دعاها سندی ذکر نشده نمی توان مشخص کرد که کدامیک از دعاها صحیح و مطابق واقع است.

با همه این اوضاع می شود از دعاها و دستورات آن به این امید که شاید از معصوم صادر شده باشد و مطابق واقع باشد، استفاده برد.

 

پاورقی:

۱. مجمع الدعوات کبیر ، با مشخصات فوق، ص ۲.
۲. همان، ص ۲ ـ۳.

مجموعه ادعیه
منبع: نرم افزار پاسخ – مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.