چه امری برای انسان از همه چیز مهم تر است ؟

0 10

مهم ترین چیز برای انسان ، انجام وظایف دینی است . انسان باید تمام وظایف دینی خود را انجام دهد به گونه ای که هیچ واجبی ترک و هیچ حرامی انجام نشود . در این راه هر چه فداکاری ، بیشتر باشد ، توفیق الهی نیز بیشتر خواهد بود . روشن است که این امر بر اساس دیدگاه ما نسبت به انسان است ؛ زیرا اگر انسان را موجودی بدانیم که بیش از غریزه نیست ، مهم ترین کار او خوردن و خوابیدن و خوش بودن است ؛ امّا اگر مهم ترین بُعد انسان را زندگی معنوی وی دانستیم که چنین هم هست ، دیگر حتّی امنیّت و رفاه مهم ترین چیز نیست ؛ بلکه مهم ترین چیز برداشتن توشه برای آن راه طولانی است ، که همانا با انجام وظایف دینی میسّر می باشد .

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.