علت غرور چیست ؟

0 31

غرور به معنی فریفته شدن است . عامل غرور ، ذهنیت اشتباهی است که آدمی به خودش بسیار خوش گمان ، بلکه مطمئن باشد

بر اساس آیات قرآن ، شیطان عامل دوم این فریب است . از شهوات و امیال و مطالب باطل را به خاطر توجیه مقاصد خویش حقیقت جلوه می دهد . حتی گاهی عبادتها و علم و دانش انسان را در دامن غرور می اندازند . تمامی این عوامل می تواند ریشه در این غفلت داشته باشد که انسان ذاتاً فقیر و نیازمند است و هرچه دارد ، از خداست و هیچ نیرویی جز به یاری و توفیق او ، نیست

از این گذشته انسان امیدوار یاری بسیاری از همنوعان خویش است و اینکه هر کسی به اندازه توانایی خویش مسؤول است ، نه آنکه به توانمندی اش مغرور گردد .
تحلیل کامل این بحث ، راه درمان و شکلهای متنوع غرور در کتب اخلاقی بیان شده است .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.