در آیه « تَنزّل الملائکه و الرّوح » منظور از روح کیست ؟

منظور از روح کیست ؟
0 43

قرآن کریم در مواردی روح و فرشتگان را با هم آورده است؛ مانند آن جا که می فرماید : « تیزّل الملائکه بالرّوح من أمره؛ فرشتگان را با روح به فرمان خود فرو می فرستد . »

نیز می فرماید : « تنزّل الملائکه والرّوح فیها بإذن ربّهم؛ فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان . » همچنین می فرماید : « تعرج الملائکه والرّوح إلیه؛ فرشتگان و روح به سوی خدا عروج می کنند . »
{P – سوره نحل ، آیه ۲ . P}
{P – سوره قدر ، آیه ۴ . P}
{P – سوره معارج ، آیه ۴ . P}
اینک باید پرسید که آیا این روح از سنخ فرشتگان است یا برتر از آنان و یا پایین تر است ؟ در روایت آمده است که : « الرّوح خلق أعظم من جبرئیل؛ روح آفریده ای است بس بزرگتر از جبرئیل . » شاید از برخی روایات دیگر نیز برآید که نام یکی از فرشتگان بزرگ ، روح است .

از این رو ، عطف مذکور و این همراهی روح و فرشتگان از نوع « ذکر خاصّ پس عام » است .

خداوند در این آیات ، فرشتگان را ذکر می کند همراه با یکی از آنان که سرپرست یا فرمانده آنان است؛ چنان که درباره جبرئیل فرموده است که او فرمانده فرشتگان است : « مُطاع ثمّ أمین؛ در آن جا[هم ] مُطاع [و هم ] امین است . »

اگر مصداق روح در آیه جبرئیل باشد ، ذکر خاصّ پس از عام است . نیز احتمال دارد که روح ، موجودی عظیم تر از فرشتگان و حتّی جبرئیل باشد .
{P – سوره تکویر ، آیه ۲۱ . P}

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.