آیا شب قدر ، تنها ویژه زمان پیامبر اکرم ( ص ) و مکّه بوده است و در زمانهای پس از آن شب قدری در کار نیست ؟

0 19

بنابر مدارک و دلایل دینی شکّی نیست که شب قدر ، ویژه زمان پیامبر اکرم ( ص ) و حجاز نبوده و در همه زمانها و جاها ، شب قدر و آن عظمت و اهمیّتش هست .
پرسش مذکور از این جا پیش می آید که گمان رفته است منظور از یکی بودن شب قدر در تمام سال این است که برای همه جای زمین ، در هر سال ، یک شب قدر معیّن شده است به گونه ای که این شب در ساعتی مشخص در سراسر زمین آغاز می شود و در ساعتی مشخص نیز پایان می پذیرد . ولی این گمانی است نادرست؛ زیرا می دانیم که زمین کروی است و همیشه یک نیمکره اش در تاریکی و نیمکره دیگرش در روشنایی است .
منظور از این که شب قدر در سراسر سال ، یکی است ، این است که برای اهالی هر نقطه ای بر حسب سال قمری همان جا ، تنها یک شب قدر هست .
باید توجّه داشت که این حساب برای شب قدر ، با این که فرشتگان در این شب نازل می شوند ، ناسازگاری ندارد؛ زیرا تمام این رویدادها ، که از گسترده پردامنه رحمت الهی در این شب حکایت می کند ، برای اهالی هر جایی در شب قدر ویژه همان جا پیش می آید .

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.